Шановні випускники 2018 року!

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги у п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, які навчались за державним замовленням денної форми навчання і здобули освіту за напрямами та спеціальностями педагогічного профілю (умови надання допомоги):

012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів с/г)
015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
015 Професійна освіта (Будівництво)
231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка)
014 Середня освіта (Фізична культура)
014 Середня освіта (Українська мова і література)
014 Середня освіта (Мова і література (Англійська))
053 Психологія
014 Середня освіта (Біологія)
014 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта (Фізика)
014 Середня освіта (Історія)
073 Менеджмент

необхідно:

1. при працевлаштуванні у заклади загальної середньої освіти та професійно-технічної освіти укласти Договір про працевлаштування випускників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, які навчалися за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю.

2. подати до підрозділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників до 10 жовтня 2018 року відповідні документи:

- Договір про працевлаштування випускників (оформлюється у закладі загальної середньої освіти або ПТНЗ) в 3-х примірниках. Бланк договору додається.
- Письмову заяву на отримання допомоги на ім’я ректора університету. (зразок)
- Ксерокопію трудової книжки з відповідним записом, завірена мокрою печаткою відділу освіти або ПТНЗ.
- Ксерокопію паспорта (1,2,11стор.) та ідентифікаційного коду.
- Довідку або витяг з наказу про прийняття на роботу.
- Для випускників, працевлаштованих у НВК «ДНЗ-ЗНЗ» також необхідно подати довідку про роботу в шкільному підрозділі цього навчального закладу.

Примітка: Випускник повинен знати повну назву та адресу загальноосвітнього або професійно-технічного навчального закладу, до якого прибув.

Нормативні документи:

- постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2006 року №1361 "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв вищих навчальних закладiв" (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №335 від 18.05.2017р.)

- наказ МОН України від 28.03.2016р. № 343 «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категорiям випускникiв вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 949 від 03.07.2017)

Автор : joomla блоги