28 травня 2020 р. відбулося засідання робочої групи з оновлення освітньо-наукових програм ступеня доктора філософії за участю проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків доктора педагогічних наук, доцента Григорія Луценка, гаранта ОНП «Теорія і методика вищої освіти» доктора педагогічних наук, професора члена-кореспондента НАПН України Віри Курок; гаранта ОНП «Теорія і методика професійної освіти» доктора педагогічних наук, професора Василя Ковальчука; гаранта ОНП «Початкова освіта» доктора педагогічних наук, професора Людмили Бірюк, гаранта ОНП «Історія та археологія» доктора історичних наук, професора Вікторії Абакумової, завідувача аспірантури та докторантури кандидата педагогічних наук, доцента Наталії Ткаченко.

28.05

На засіданні акцентовано на доцільності оновлення освітньо-наукових програм ступеня доктора філософії, окреслено основні напрями подальшої роботи. Зокрема, пріоритетними визначено:

  • залучення нових зовнішніх стейкхолдерів та урахування їхніх інтересів при оновленні ОНП;
  • перегляд компетентностей та змісту освітніх компонентів, що їх формують;
  • підсилення практичної підготовленості аспірантів;
  • розширення списку вибіркових освітніх компонентів, зокрема за рахунок включення дисциплін з інших освітніх ступенів;
  • посилення мовної підготовки аспірантів, а саме доповнення переліку вибіркових дисциплін корекційним курсом англійської мови та курсами продвинутого рівня з різних аспектів англійської мови;
  • активізація зовнішньої та внутрішньої мобільності аспірантів з подальшим визнанням результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти.
Автор : joomla блоги