Міністерством освіти і науки України з 13 вересня 2022 року оголошено конкурс на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.

Прийом документів триває до 13 жовтня 2022 року!

 

Призначається 25 державних іменних стипендій у п’яти номінаціях:

   Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих наукових результатів з наукового напряму, в якому працює/за яким навчається претендент (не менше трьох з перелічених форм: монографії, наукові статті, зокрема опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus (Index Copernicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів), наукові доповіді, охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності, науково-методичні документи, звіти). 

   Особливе значення при визначенні переможців Конкурсу має активна громадянська позиція претендента щодо захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів держави, її європейського вибору, а також у формуванні національної самосвідомості, гідності та почуття патріотизму.

   Вік претендентів, які висуваються на здобуття стипендії, станом на 1 січня року, в якому розпочинається виплата стипендій:

 • не може перевищувати 35 років(включно) для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня;
 • 40 років(включно) для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук.

 Конкурс проводиться відповідно до:

 • Положення про державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні;
 • Положення про конкурсну комісію з відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні;
 • Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.09.2022 № 809 «Про оголошення у 2022 році конкурсу на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні».

   Відбір претендентів буде здійснюватися Конкурсною комісією відповідно до Критеріїв відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.

   Директорам ННІ/деканам факультетів до 26 вересня подати перелік кандидатур молодих вчених, що висуваються на конкурс!!!

 

Претенденти готують такі документи:

 • супровідний лист, в якому зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові претендента на участь у конкурсі; номінацію, за якою подає документи претендент; суб’єкт подання; орган висування та перелік документів; 
 • мотивоване поданнящодо призначення стипендії із зазначенням органу висування, в якому зазначаються наукові здобутки претендента та його активна громадянська позиція, за підписом керівника ЗВО; 
 • мотиваційний листпретендента щодо участі в конкурсі із зазначенням номінації; 
 • витяг з протоколу засідання вченої ради ЗВО
 • відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем його основної роботи (навчання), а саме: прізвище, ім’я, по батькові, дата, місяць і рік народження, повне найменування організації, де він працює (навчається), посада, науковий ступінь, вчене звання; наявність державних нагород; контактний номер телефону, адреса електронної пошти; 
 • перелік наукових публікаційпретендента за останні три роки, підписаний ним і завірений вченим секретарем ЗВО; 
 • копії найважливіших (на думку претендента) праць (не більше трьох), для монографій і посібників – копія титульної сторінки, вихідних даних та анотації; 
 • інші документи (рекомендаційні листи, копії документів про відзнаки, посилання на реалізовані проекти (заходи), фото- та відеоматеріали, що засвідчують активну громадянську позицію претендента щодо захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів держави, її європейського вибору, а також здобутки у формуванні національної самосвідомості, гідності та почуття патріотизму; 
 • заповнена електронна форма за покликанням

   Документи в паперовому та електронному вигляді до 26 вересня 2022 року передати до відділу аспірантури, докторантури та наукової роботи, (кім. 48, корп. 2, електронна пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

   Докладніше про умови конкурсу за покликанням https://mon.gov.ua/ua/news/13-veresnya-pochatok-konkursu-na-zdobuttya-derzhavnih-imennih-stipendij-najkrashim-molodim-uchenim-dlya-uvichnennya-podij-revolyuciyi-gidnosti-ta-vshanuvannya-podvigu-geroyiv-ukrayini-geroyiv-nebesnoyi-sotni

Увага! Конкурс на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених!

Відповідно до «Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених», рішення президії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки, листа Міністерства освіти і науки України оголошується конкурс на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених! 

  Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати вік, визначений для молодих вчених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій (молодий вчений – вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук).

Для участі у конкурсі до 19 вересня 2022 року всі бажаючі мають подати до відділу аспірантури, докторантури та наукової роботи заповнені відомості про наукові результати (форма додається) та відповідні підтвердження.

Кандидати до 23 вересня 2022 року на електронну пошту This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

надсилають такі документи:

 1. Лист-подання, де зазначаються наукові результати претендента, а також можливість проведення наукових досліджень у форматі Word.
 2. Витяг з протоколу засідання вченої/науково-технічної/наукової ради структурного підрозділу про висунення претендента у форматі pdf.
 3. Відомості про претендента у форматі Word(додається у прикріплених файлах).
 4. Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими результатами і здібностями молодого вченого у форматі pdf.
 5. Згоди на обробку персональних даних претендента у форматі Wordдля МОН та Комітету з Державних премій України відповідно до прикріплених додатків 1, 2.

Після погодження, документи у паперовому варіанті подаються у двох примірниках. Кожен примірник брошурується в окремій папці. На лицьовому боці папки – титульний лист відповідно до зразку у прикріплених файлах.

Рішення про висунення осіб на здобуття стипендії приймається на засіданні Вченої ради університету.

   За детальною інформацією щодо оформлення документів звертатися до відділу аспірантури, докторантури та наукової роботи (корп. 2, кім. 48).

Пакет документів: 

08.09.2022 о 915  відбудеться онлайн-зустріч з представником ДСНС України.

Тема: Дії під час "Повітряної тривоги". Запрошуємо доєднатися до зустрічі Zoom за покликанням:

https://us02web.zoom.us/j/7316900942?pwd=L2pWTDJOZmFNUEUycUdTOGx6K21Sdz09

Ідентифікатор конференції: 731 690 0942

Код доступу: 443584

 08.09.2022

Сьогодні синьо-жовтий стяг є уособленням нашої національної єдності, честі та гідності. Патріотизм, любов до Батьківщини, почуття національного єднання народжується в наших серцях коли звучить Державний Гімн і майорить Державний Прапор. Шануймо те, що нас об’єднує, що гуртує весь світ навколо нас. Будьмо гідними тих, хто гордо тримає стяг на ліні фронту і боронить нашу НЕЗАЛЕЖНІСТЬ.
Сьогодні наша країна, весь український народ проходить через тяжке випробування: окупацію ворогом, який хоче забрати найголовніше - нашу волю та свободу. Долаючи труднощі, відстоюючи незалежність та недоторканість територій, ми розуміємо, що головна цінність та мета обраного нами шляху – це мирне небо, щасливі родини та світле майбутнє.

Тримаймося!
Ми – сильні!
Ми – Україна!

 

Поетичний флешмоб до Дня Незалежності України.
24 серпня об 11.00 запрошуємо всіх доєднатися до поетичної онлайн зустрічі «До краю рідного душею пригорнусь».
Доєднуйтеся до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5707807244?pwd=UWVtYmZDV0VqN0hYYWJBMU5rQS9Idz09
Ідентифікатор конференції: 570 780 7244
Код доступу: HrvP2L

22.08.2022

 

8 червня о 13.00 запрошуємо всіх доєднатися до інформаційно-просвітницької зустрічі з науковим співробітником Національного заповідника «Гетьманська столиця» Наталією Пальтяй. Тема: "Кирило Розумовський та його роль у розбудові Гетьманщини".
Зустріч пройде у дистанційному режимі за допомогою платформи Zoom.
Доєднуйтеся до конференції Zoom
https://us06web.zoom.us/j/87338396189?pwd=YkExanBwUW9rQi95YXNHNkpNeVI3dz09
Ідентифікатор конференції: 873 3839 6189
Код доступу: 907330

07.06.2022

28 липня об 11.30 запрошуємо всіх доєднатися до зустрічі із українським науковцем у галузі гірництва, доктором технічних наук, професором, видавцем, редактором, перекладачем, дійсним членом Наукового товариства імені Тараса Шевченка, Академії економічних наук та Академії гірничих наук України. Автором ідеї та науковим редактором першої національної української Гірничої енциклопедії, громадсько-політичним діячем, борцем за незалежність України у ХХ сторіччі Володи́миром Стефа́новичем Біле́цьким.
Доєднуйтеся до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5707807244?pwd=UWVtYmZDV0VqN0hYYWJBMU5rQS9Idz09
Ідентифікатор конференції: 570 780 7244
Код доступу: HrvP2L

28.07.2022

Відповідно до пункту 8.10 Правил прийому до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2022 році (зі змінами) випускники бакалаврату 2022 року, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, можуть отримати рекомендацію до зарахування за тим самим джерелом фінансування на ту саму спеціальність до магістратури Глухівського НПУ ім. О. Довженка без складання вступних випробувань.