Міністерство освіти і науки України

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

за програмою «Українське ділове мовлення»:

Період проведення: 15-26  березня 2021 року

Час проведення: з 14.00

Форма участі: дистанційна (платформа Google Meet)

Загальний обсяг: 1 кредит ЄКТС (30 годин)

Вартість: 400 грн.

Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво

Тематичний план:

1. Норми писемної ділової мови

1.1.Опрацювання документів: визначення документа, вимоги, стандарти.

1.2.Особливості оформлення ділової документації. Рубрикація. Редагування.

1.3. Класифікація й види документів.

1.4. Етика ділового листування.

1.5. Мовні помилки в документах.

2. Граматичний стандарт і сучасний практикум.

2.1 Сучасні підходи до вивчення іменників.

2.2. Особливості використання прикметників у діловому спілкуванні.

2.3. Уживання займенників у діловому мовленні.

2.4. Числівники: вживання та відмінювання.

2.5. Сучасний погляд на вживання активних дієприкметників.

2.6. Правила використання прийменників і сполучників.

3. Синтаксичні норми професійного спілкування.

3.1. Порядок слів у реченні.

3.2. Уживання активних і пасивних конструкцій у діловому мовленні.

3.4. Складні випадки керування.

3.5. Мовні кліше та мовні штампи. Канцеляризми

4. Пунктуаційна вправність як складник загальної культури людини.

4.1. Кома як найчастотніша пунктограма в реченні.

4.2. Пунктограма «тире». Відмінність «тире» та «дефісу».

4.3. Аргументація вживання розділового знака пунктуаційними правилами: «двокрапка», «крапка з комою», «дужки».

4.4. Комунікативний аспект аналізу речення та пунктограми.

5. Стратегія і тактика усної ділової комунікації

5.1. Створення публічних виступів.

5.2. Культура проведення публічних обговорень, дискусій, дебатів.

5.3. Особливості створення текстів у ЗМІ та соцмережах.

5.4. Культура мовлення під час здійснення маркетингу.

     Реєстрація: до 9 березня 2021  року за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1EvjFdjY3a6U59aMIuHqkXbShvNWXdj-CWmIkcNHPGlg/edit

або за QR-кодом:

25.02.2021.123

Контактна особа:

 - Шекера-Шуберт Світлана Дмитрівна, методист навчального відділу, тел.. (066)1644902

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Автор : joomla блоги