Результати оцінювання мотиваційних листів вступників
 

 1. Антюшко Олександр Сергійович – 185 б.;
 2. Борисевич Яна Юріївна – 192 б.;
 3. Головач Анастасія Леонідівна – 180 б.;
 4. Гончарова Інна Олегівна – 185 б.;
 5. Гулець Богдан Володимирович – 180 б.;
 6. Данильченко Богдан Тарасович – 191 б.;
 7. Діденко Софія Юріївна – 190 б.;
 8. Дмитрієва Дарина Денисівна – 193 б.;
 9. Долженко Марк Констянтинович – 184 б.;
 10. Єрошко Ганна Миколаївна – 187 б.;
 11. Жуков Сергій Олександрович – 200 б.;
 12. Заїка Олесандр Сергійович – 190 б.;
 13. Зенченко Антон Віталійович – 200 б.;
 14. Зенченко Антон Віталійович – 200 б.;
 15. Кленько Анна Сергіївна – 181 б.;
 16. Кобизький Віталій Вікторович – 183 б.;
 17. Линок Ярослав Сергійович – 180 б.;
 18. Лученко Вікторія Іванівна – 182 б.;
 19. Макаренко Кароліна Володимирівна – 187 б.;
 20. Мельник Олена Анатоліївна – 200 б.;
 21. Мороко Діана Сергіївна - 184 б.;
 22. Наливайко Вікторія Віталіївна – 200 б.;
 23. Огієнко Юрій Олександрович – 185 б.;
 24. Папуша Радислав Юрійович – 185 б.;
 25. Певно Ольга Олександрівна – 192 б.;
 26. Прокопенко Іван Васильович – 185 б.;
 27. Рева Володимир Леонідович – 187 б.;
 28. Рой Олександра Сергіївна – 180 б.;
 29. Сапутіна Вікторія Євгенівна – 189 б.;
 30. Сокоренко Світлана Сергіївна – 180 б.;
 31. Солдаткін Олег Віталійович – 190 б.;
 32. Сундіга Олександр Миколайович – 186 б.;
 33. Тарасов Дмитро Володимирович – 180 б.;
 34. Токарь Данило Едуардович – 185 б.;
 35. Трофименко Дарина Олександрівна – 185 б.;
 36. Туркова Дар’я Андріївна – 189 б.;
 37. Ципкина Яна Андріївна – 195 б.;
 38. Чуня Карина Сергіївна – 188 б.;
 39. Шикірінська Дар'я Костянтинівна – 192 б.;
 40. Юренко Аліна Олександрівна – 187 б.

Мотиваційний лист вступника під час вступу до закладу вищої освіти є однією з новацій, упровадженою Змінами до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, згідно з якими прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з урахуванням бала за мотиваційний лист, вага якого може становити від 0 до 1 відсотка конкурсного бала.

 

Вимоги до оформлення мотиваційного листа

Рекомендований обсяг мотиваційного листа – 1-2 сторінки формату А4.

Мотиваційний лист виконується в текстовому редакторі Microsoft Word (розширення .rtf, .doc або .docx), шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1 / 1,5, абзацний відступ – 1 см. Вирівнювання тексту – по ширині. Усі поля по два сантиметри.

Мотиваційний лист необхідно надіслати на електронну адресу приймальної комісії університету This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  до 22 червня.

Результати оцінювання мотиваційних листів оприлюднюються на офіційному сайті університету до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

Орієнтовна структура мотиваційного листа

 • Вступ
 • Мета вступу саме до цього закладу вищої освіти чи на цю спеціальність (освітню програму)
 • План досягнення цілей чи професійного розвитку і як навчання саме в цьому закладі чи на цій освітній програмі допоможе його реалізувати
 • Що Вам допоможе у досягненні цілей?
 • Якими якостями Ви володієте?
 • Що плануєте розвивати у собі?
 • Який внесок зможете зробити в розвиток університету чи свого регіону, країни?
 • Висновок

 

Критерії оцінювання мотиваційного листа

Рівні

Бали

Критерії оцінювання мотиваційного листа

Низький

100 – 133

Мотивація: вступник не вмотивований або демонструє посередню мотивацію до навчання; не розуміє професійних особливостей обраного фаху; цілі власної освітньої діяльності відсутні, вступник не бачить її практичну значущість. Основними мотивами, наявними у вступника, є територіальне розташування ЗВО (за місцем проживання) і вплив рідних людей.

Структура: є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки.

Аргументованість: наведені аргументи не є доречними або мало переконливі.

Грамотність: кількість орфографічних і пунктуаційних помилок перевищує 5 – 6, лексичних, граматичних і стилістичних – 7.

Оригінальність: текст мотиваційного листа відзначається малою оригінальністю, насичений мовними штампами, що збільшують його обсяг.

Технічне оформлення: низька якість технічного оформлення листа.

Середній

134 – 175

Мотивація: Вступник окреслює мотиви вибору професії, зазначає  інтерес до неї, що має прояв у: загальній мотивації; науково-пізнавальних мотивах; мотивах суспільної значущості професії; наслідуванні; усвідомленні перспективності обраної професії; навчальному й позакласному  інтересах; бажанні бути корисним. Вступник самостійно ставить цілі власної освітньої діяльності, але не повною мірою може окреслити, як знання та навички, здобуті під час навчання, допоможуть йому реалізувати кар’єрні плани.

Структура: є некритичні порушення логічності, цілісності, послідовності чи несуперечливості розвитку думки.

Аргументованість: Аргументи переконливі, однак дублюються. Грамотність: кількість орфографічних і пунктуаційних помилок не перевищує 2 – 4, лексичних, граматичних і стилістичних – 4 – 6.

Оригінальність: текст мотиваційного листа відзначається посередньою оригінальністю: поруч із мовними штампами, що збільшують обсяг тексту, зустрічаються оригінальні висловлювання.

Технічне оформлення: є відхилення від технічного оформлення.

Високий

176 –200

Мотивація: Вступник чітко окреслює мотиви вибору професії, зазначає  активний інтерес до цієї професії, що має прояв у: загальній мотивації; романтиці професії; науково-пізнавальних мотивах; мотивах суспільної значущості професії; наслідуванні; усвідомленні перспективності обраної професії; навчальному й позакласному  інтересах; бажанні бути корисним країні. Вступник чітко окреслює цілі та очікувані результати власної освітньої діяльності; обґрунтовує доцільність вивчення матеріалу для власної життєдіяльності з відповідною оцінкою значущості знань; може пояснити, як навчання на обраній освітній програмі допоможе його професійній реалізації.

Структура: Чітка логіка і послідовність викладу думок.

Аргументованість: Аргументи доречні й переконливі.

Грамотність: кількість орфографічних і пунктуаційних помилок не перевищує 1, лексичних, граматичних і стилістичних – 1 – 3.

Оригінальність: текст мотиваційного листа відзначається оригінальністю думок.

Технічне оформлення: вимоги дотримано.

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги