03 липня 2020 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (за адресою: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24).

На порядку денному:

11.00

Захист дисертації Єгорової Ксенії Григорівни на тему: «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат, дисертація).

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Тюльпа Тетяна Миколаївна, докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, доцент Сайко Наталія Олександрівна, доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка(відгук);

кандидат педагогічних наук, доцент Зосименко Оксана Вікторівна, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»(відгук).

13.00

Захист дисертації Кореневої Інни Миколаївни на тему: «Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат, дисертація).

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Рудишин Сергій Дмитрович, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, доцент Скиба Юрій Андрійович, завідувач відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України(відгук);

доктор педагогічних наук, професор Боголюбов Володимир Миколайович, завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України(відгук);

доктор педагогічних наук, професор Лузан Петро Григорович, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України(відгук).

Автор : joomla блоги