24 вересня 2020 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (за адресою: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24). 

 На порядку денному:

11.00

Захист дисертації Загородньої Людмили Петрівни на тему: «Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат, дисертація).

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Бірюк Людмила Яківна, завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Зданевич Лариса Володимирівна, завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії(відгук);

доктор педагогічних наук, професор Іщенко Людмила Валентинівна, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини(відгук);

доктор педагогічних наук, доцент Ляпунова Валентина Анатоліївна, завідувач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького(відгук).

Додатковий опонент:

доктор педагогічних наук, доцент Козак Людмила Василівна, професор кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка(відгук).

Автор : joomla блоги