9 грудня 2020 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (за адресою: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24).

 

Підключення до конференції доступне за посиланням:   

https://us05web.zoom.us/j/88650141174?pwd=NUFkcmxWcHhjT21SWWhEV1BBOFM3Zz09

Ідентифікатор конференції:   886 5014 1174

Код доступу: 167288

 

На порядку денному:

11.00 

Захист дисертації Ткаченко Наталії Миколаївни на тему: «Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат, дисертація).

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Курок Віра Панасівна, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Лузан Петро Григорович, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України(відгук);

доктор педагогічних наук, професор Данилюк Сергій Семенович, завідувач кафедри педагогічних наук, освітнього і соціокультурного менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького(відгук);

доктор педагогічних наук, професор Бондаренко Володимир Іванович, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»(відгук).

Автор : joomla блоги