22 квітня 2021 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (за адресою: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24). 

 Підключення до конференції доступне за посиланням:  

Ідентифікатор конференції:   243 490 0186
Код доступу: 225505  

 

На порядку денному:

11.00 

Захист дисертації Пінчук Ірини Олександрівни на тему: «Система формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти(автореферат, дисертація). 

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Бірюк Людмила Яківна, завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Офіційні опоненти:

Мукан Наталія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»(відгук),

Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету(відгук);

Ткаченко Лідія Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди(відгук).

Автор : joomla блоги