23 квітня 2021 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (за адресою: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24).

Підключення до конференції доступне за посиланням:  

Ідентифікатор конференції:   243 490 0186
Код доступу: 225505  

 

На порядку денному:

11.00 

Захист дисертації Гриценка Андрія Петровича на тему: «Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти(автореферат, дисертація). 

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Сергієнко Володимир Петрович, директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Офіційні опоненти:

Лузан Петро Григорович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України(відгук);

Романенко Тетяна Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій Навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького(відгук);

Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України(відгук).

Автор : joomla блоги