24 квітня 2021 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (за адресою: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24). 

Підключення до конференції доступне за посиланням:  

Ідентифікатор конференції:   243 490 0186
Код доступу: 225505  

 

 

На порядку денному:

11.00 

Захист дисертації Гречаник Наталії Ігорівни на тему: «Система формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти(автореферат, дисертація). 

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Кузьмінський Анатолій Іванович, професор кафедри педагогіки і менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Офіційні опоненти:

Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ (відгук);

Пріма Раїса Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки(відгук);

Іщенко Людмила Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини(відгук).

Автор : joomla блоги