15 травня 2021 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (за адресою: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24).

 На порядку денному:

11.00 

Захист дисертації Носко Юлії Миколаївни на тему: «Система професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання фізичної культури», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти(автореферат). 

Науковий консультант – доктор історичних наук, кандидат педагогічних наук, професор Курок Олександр Іванович, ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Офіційні опоненти:

Вільчковський Едуард Станіславович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі Українки;

Кулик Євген Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри основ виробництва та дизайну Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка;

Бужина Ірина В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

 

Оголошення

Засідання спеціалізованої вченої ради скасовується  у зв'язку зі зняттям дисертації із захисту.
Підстава: заява Носко Ю.М. від 05.05.2021 р.
Автор : joomla блоги