23 вересня 2021 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (за адресою: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24).

Час: 11.00

Адреса: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24.

Підключення до конференції ZOOM доступне за посиланням:  

https://us02web.zoom.us/j/2434900186

Ідентифікатор конференції:  243 490 0186

 

На порядку денному:

11.00 

Захист дисертації Бурчака Станіслава Олександровича на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку творчості майбутніх учителів математики в процесі фахової підготовки», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти(автореферат, дисертація). 

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Офіційні опоненти:

Лузан Петро Григорович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України(відгук);

Моторіна Валентина Григорівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди(відгук);

Семенець Сергій Петрович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики та вищої математики Державного університету «Житомирська політехніка»(відгук).

Автор : joomla блоги