Вступна кампанія 2020

ОС "Бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти

012 Дошкільна освіта

(ОПП Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта та фізична культура, Дошкільна освіта та корекційна освіта, Дошкільна освіта та психологія)

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або біологія

013 Початкова освіта

(ОПП Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або біологія

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(ОПП Середня освіта (Українська мова і література))

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або географія

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України або географія

014 Середня освіта (Історія)

(ОПП Середня освіта (Історія))

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або географія

014 Середня освіта (Математика)

(ОПП Середня освіта (Математика та інформатика))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова, або географія

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ОПП (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або математика

014 Середня освіта (Біологія)

ОПП (Середня освіта (Біологія та природознавство))

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або математика

014 Середня освіта (Фізика)

(ОПП Середня освіта (Фізика та інформатика))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова, або біологія

014 Середня освіта (Інформатика)

(ОПП Середня освіта (Інформатика))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова, або географія

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або біологія, або історія України

014 Середня освіта (Фізична культура)

(ОПП Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи), Середня освіта (Фізична культура та фізична реабілітація))

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Історія України або географія

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(ОПП Професійна освіта (Будівництво))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або хімія, або біологія, або іноземна мова

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або хімія, або біологія, або іноземна мова

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або хімія, або біологія, або іноземна мова

053 Психологія

(ОПП Психологія)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Біологія або іноземна мова

231 Соціальна робота

(ОПП Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або математика

ОС "Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст"

012 Дошкільна освіта

(ОПП Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта та фізична культура, Дошкільна освіта та корекційна освіта, Дошкільна освіта та психологія)

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Дошкільна педагогіка

3. Фахові методики дошкільної освіти*

013 Початкова освіта

(ОПП Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Педагогіка

3. Фахова методика (на вибір вступника)*

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(ОПП Середня освіта (Українська мова і література))

1. Українська мова та література (ЗНО

2. Педагогіка

3. Зарубіжна література*

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

1. Українська мова та література (ЗНО

2. Педагогіка

3. Іноземна мова (англійська)*

014 Середня освіта (Історія)

(ОПП Середня освіта (Історія))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Педагогіка

3. Історія України*

014 Середня освіта (Математика)

(ОПП Середня освіта (Математика та інформатика))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Математика

3. Основи вищої математики*

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ОПП (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія

3. Здоров`я людини*

014 Середня освіта (Фізика)

(ОПП Середня освіта (Фізика та інформатика))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Математика

3. Фізика*

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Дисципліни з трудової підготовки

3. Трудове навчання та технології*

014 Середня освіта (Фізична культура)

(ОПП Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи), Середня освіта (Фізична культура та фізична реабілітація))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Теорія і методика фізичного виховання

3. Фізіолого-гігієнічні основи фізичного виховання*

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(ОПП Професійна освіта (Будівництво))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Комплексний екзамен з фахових дисциплін

3. Методика професійного навчання*

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Комплексний екзамен з фахових дисциплін

3. Методика професійного навчання*

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Комплексний екзамен з фахових дисциплін

3. Методика професійного навчання*

053 Психологія

(ОПП Психологія)

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Психологія

3. Здоров’я людини*

231 Соціальна робота

(ОПП Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Здоров’я людини

3. Теорія та методика виховної роботи*

 

* – додаткове фахове вступне випробування для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю

ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр"

 Іноземна мова (для всіх спеціальностей і випадків, де не передбачено складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови)

012 Дошкільна освіта

(ОПП Дошкільна освіта, Дошкільна освіта та управління закладом освіти)

Фахові методики дошкільної освіти

013 Початкова освіта

(ОПП Початкова освіта, Початкова освіта та управління закладом освіти)

Методики української мови та математики

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(ОПП Середня освіта (Українська мова і література))

Українська мова і література

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

Практичний курс англійської мови

014 Середня освіта (Історія)

(ОПП Середня освіта (Історія))

Історія з методикою навчання

014 Середня освіта (Математика)

(ОПП Середня освіта (Математика))

2. Математика і методика навчання математики

3. Вища математика*

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ОПП (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство))

2. Біологія та методика її викладання

3. Комплексний іспит з природничих дисциплін*

014 Середня освіта (Біологія)

ОПП (Середня освіта (Біологія та природознавство))

2. Біологія та методика її викладання

3. Комплексний іспит з природничих дисциплін*

014 Середня освіта (Фізика)

(ОПП Середня освіта (Фізика))

2. Фізика і методика навчання фізики

3. Вища математика*

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології))

Дисципліни з трудової підготовки

014 Середня освіта (Фізична культура)

(ОПП Середня освіта (Фізична культура))

Теорія і методика фізичного виховання

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(ОПП Професійна освіта (Будівництво))

2. Комплексний екзамен з фахових дисциплін

3. Методика професійного навчання*

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

2. Комплексний екзамен з фахових дисциплін

3. Методика професійного навчання*

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

2. Комплексний екзамен з фахових дисциплін

3. Методика професійного навчання*

053 Психологія

(ОПП Психологія)

Психологія

231 Соціальна робота

(ОПП Соціальна робота, Соціальна робота та управління соціальним закладом)

Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

073 Менеджмент

(ОПП Управління закладом освіти, Управління закладом освіти та психологія)

2. Основи менеджменту

3. Педагогіка*

 

* – додаткове фахове вступне випробування для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю

ОНС "Доктор філософії"

Іноземна мова (англійська, німецька)

Презентація дослідницької пропозиції

 

011 Освітні, педагогічні науки

(ОНП Теорія і методика вищої освіти)

Теорія та історія педагогіки*

Загальна педагогіка

013 Початкова освіта

(ОНП Початкова освіта)

Методика навчання української мови*

Педагогіка

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

(ОНП Теорія і методика професійної освіти)

Методологія і методи наукових досліджень*

Професійна педагогіка

032 Історія та археологія

(ОНП Історія та археологія)

Історія*

Історія України

073 Менеджмент

(ОНП Управління закладом освіти)

Методологія і методи наукових досліджень*

Загальна педагогіка

 

* – додаткове фахове вступне випробування для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю

 Іноземним громадянам та особам без громадянсьтва

ОС "Бакалавр"

Мова навчання (українська версія / російська версія / англійська версія)

012 Дошкільна освіта

(ОПП Дошкільна освіта)

Біологія (українська версія / російська версія / англійська версія)

013 Початкова освіта

(ОПП Початкова освіта)

Математика (українська версія / російська версія / англійська версія)

014 Середня освіта (Математика)

(ОПП Середня освіта (Математика))

Математика (українська версія / російська версія / англійська версія)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

Іноземна мова (англійська) (українська версія / російська версія / англійська версія)

014 Середня освіта (Фізична культура)

(ОПП Середня освіта (Фізична культура))

Біологія (українська версія / російська версія / англійська версія)

ОС "Магістр"

Мова навчання (українська версія / російська версія / англійська версія)

012 Дошкільна освіта

(ОПП Дошкільна освіта)

Педагогіка (українська версія / російська версія / англійська версія)

013 Початкова освіта

(ОПП Початкова освіта, Початкова освіта та управління закладом освіти)

Педагогіка (українська версія / російська версія / англійська версія)

014 Середня освіта (Математика)

(ОПП Середня освіта (Математика))

Педагогіка (українська версія / російська версія / англійська версія)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

Педагогіка (українська версія / російська версія / англійська версія)

014 Середня освіта (Фізична культура)

(ОПП Середня освіта (Фізична культура))

Педагогіка (українська версія / російська версія / англійська версія)

073 Менеджмент

(ОПП Управління закладом освіти, Управління закладом освіти та психологія)

Основи менеджменту (українська версія / російська версія / англійська версія)

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги