Вступна кампанія 2020

ОС "Бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти

012 Дошкільна освіта

(ОПП Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта та фізична культура, Дошкільна освіта та корекційна освіта, Дошкільна освіта та психологія)

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або біологія

013 Початкова освіта

(ОПП Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або біологія

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(ОПП Середня освіта (Українська мова і література))

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або географія

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України або географія

014 Середня освіта (Історія)

(ОПП Середня освіта (Історія))

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або географія

014 Середня освіта (Математика)

(ОПП Середня освіта (Математика та інформатика))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова, або географія

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ОПП (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або математика

014 Середня освіта (Біологія)

ОПП (Середня освіта (Біологія та природознавство))

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Хімія або математика

014 Середня освіта (Фізика)

(ОПП Середня освіта (Фізика та інформатика))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова, або біологія

014 Середня освіта (Інформатика)

(ОПП Середня освіта (Інформатика))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова, або географія

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або біологія, або історія України

014 Середня освіта (Фізична культура)

(ОПП Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи), Середня освіта (Фізична культура та фізична реабілітація))

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Історія України або географія

015 Професійна освіта (Будівництво)

(ОПП Професійна освіта (Будівництво))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або хімія, або біологія, або іноземна мова

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або хімія, або біологія, або іноземна мова

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або хімія, або біологія, або іноземна мова

053 Психологія

(ОПП Психологія)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Біологія або іноземна мова

231 Соціальна робота

(ОПП Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або математика

ОС "Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст"

012 Дошкільна освіта

(ОПП Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта та фізична культура, Дошкільна освіта та корекційна освіта, Дошкільна освіта та психологія)

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Дошкільна педагогіка

3. Фахові методики дошкільної освіти*

013 Початкова освіта

(ОПП Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Педагогіка

3. Фахова методика (на вибір вступника)*

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(ОПП Середня освіта (Українська мова і література))

1. Українська мова та література (ЗНО

2. Педагогіка

3. Зарубіжна література*

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

1. Українська мова та література (ЗНО

2. Педагогіка

3. Іноземна мова (англійська)*

014 Середня освіта (Історія)

(ОПП Середня освіта (Історія))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Педагогіка

3. Історія України*

014 Середня освіта (Математика)

(ОПП Середня освіта (Математика та інформатика))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Математика

3. Основи вищої математики*

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ОПП (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Біологія

3. Здоров`я людини*

014 Середня освіта (Фізика)

(ОПП Середня освіта (Фізика та інформатика))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Математика

3. Фізика*

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Дисципліни з трудової підготовки

3. Трудове навчання та технології*

014 Середня освіта (Фізична культура)

(ОПП Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи), Середня освіта (Фізична культура та фізична реабілітація))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Теорія і методика фізичного виховання

3. Фізіолого-гігієнічні основи фізичного виховання*

015 Професійна освіта (Будівництво)

(ОПП Професійна освіта (Будівництво))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Комплексний екзамен з фахових дисциплін

3. Методика професійного навчання*

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Комплексний екзамен з фахових дисциплін

3. Методика професійного навчання*

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Комплексний екзамен з фахових дисциплін

3. Методика професійного навчання*

053 Психологія

(ОПП Психологія)

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Психологія

3. Здоров’я людини*

231 Соціальна робота

(ОПП Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

1. Українська мова та література (ЗНО)

2. Здоров’я людини

3. Теорія та методика виховної роботи*

 

* – додаткове фахове вступне випробування для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю

ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр"

 Іноземна мова (для всіх спеціальностей і випадків, де не передбачено складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови)

012 Дошкільна освіта

(ОПП Дошкільна освіта, Дошкільна освіта та управління закладом освіти)

2. Фахові методики дошкільної освіти

3. Дошкільна педагогіка*

013 Початкова освіта

(ОПП Початкова освіта, Початкова освіта та управління закладом освіти)

2. Методики української мови та математики

3. Педагогіка*

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(ОПП Середня освіта (Українська мова і література))

2. Українська мова і література

3. Методики навчання української мови та літератури*

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

2. Практичний курс англійської мови

3. Методика навчання англійської мови*

014 Середня освіта (Історія)

(ОПП Середня освіта (Історія))

2. Історія з методикою навчання

3. Історія*

014 Середня освіта (Математика)

(ОПП Середня освіта (Математика))

2. Математика і методика навчання математики

3. Вища математика*

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ОПП (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство))

2. Біологія та методика її викладання

3. Комплексний іспит з природничих дисциплін*

014 Середня освіта (Біологія)

ОПП (Середня освіта (Біологія та природознавство))

2. Біологія та методика її викладання

3. Комплексний іспит з природничих дисциплін*

014 Середня освіта (Фізика)

(ОПП Середня освіта (Фізика))

2. Фізика і методика навчання фізики

3. Вища математика*

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології))

2. Дисципліни з трудової підготовки

3. Теорія і методика технологічної освіти*

014 Середня освіта (Фізична культура)

(ОПП Середня освіта (Фізична культура))

2. Теорія і методика фізичного виховання

3. Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту*

015 Професійна освіта (Будівництво)

(ОПП Професійна освіта (Будівництво))

2. Комплексний екзамен з фахових дисциплін

3. Методика професійного навчання*

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

2. Комплексний екзамен з фахових дисциплін

3. Методика професійного навчання*

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

2. Комплексний екзамен з фахових дисциплін

3. Методика професійного навчання*

053 Психологія

(ОПП Психологія)

2. Психологія

3. Українська мова та література*

231 Соціальна робота

(ОПП Соціальна робота, Соціальна робота та управління соціальним закладом)

2. Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

3. Українська мова та література*

073 Менеджмент

(ОПП Управління закладом освіти, Управління закладом освіти та психологія)

2. Основи менеджменту

3. Педагогіка*

 

* – додаткове фахове вступне випробування для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю

ОНС "Доктор філософії"

Іноземна мова (англійська, німецька)

Презентація дослідницької пропозиції

 

011 Освітні, педагогічні науки

(ОНП Теорія і методика вищої освіти)

Теорія та історія педагогіки*

Загальна педагогіка

013 Початкова освіта

(ОНП Початкова освіта)

Методика навчання української мови*

Педагогіка

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

(ОНП Теорія і методика професійної освіти)

Методологія і методи наукових досліджень*

Професійна педагогіка

032 Історія та археологія

(ОНП Історія та археологія)

Історія*

Історія України

073 Менеджмент

(ОНП Управління закладом освіти)

Методологія і методи наукових досліджень*

Загальна педагогіка

 

* – додаткове фахове вступне випробування для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю

 Іноземним громадянам та особам без громадянсьтва

ОС "Бакалавр"

Мова навчання (українська версія / російська версія / англійська версія)

012 Дошкільна освіта

(ОПП Дошкільна освіта)

Біологія (українська версія / російська версія / англійська версія)

013 Початкова освіта

(ОПП Початкова освіта)

Математика (українська версія / російська версія / англійська версія)

014 Середня освіта (Математика)

(ОПП Середня освіта (Математика))

Математика (українська версія / російська версія / англійська версія)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

Іноземна мова (англійська) (українська версія / російська версія / англійська версія)

014 Середня освіта (Фізична культура)

(ОПП Середня освіта (Фізична культура))

Біологія (українська версія / російська версія / англійська версія)

ОС "Магістр"

Мова навчання (українська версія / російська версія / англійська версія)

012 Дошкільна освіта

(ОПП Дошкільна освіта)

Педагогіка (українська версія / російська версія / англійська версія)

013 Початкова освіта

(ОПП Початкова освіта, Початкова освіта та управління закладом освіти)

Педагогіка (українська версія / російська версія / англійська версія)

014 Середня освіта (Математика)

(ОПП Середня освіта (Математика))

Педагогіка (українська версія / російська версія / англійська версія)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

Педагогіка (українська версія / російська версія / англійська версія)

014 Середня освіта (Фізична культура)

(ОПП Середня освіта (Фізична культура))

Педагогіка (українська версія / російська версія / англійська версія)

073 Менеджмент

(ОПП Управління закладом освіти, Управління закладом освіти та психологія)

Основи менеджменту (українська версія / російська версія / англійська версія)

Проміжний вступ

Факультет філології та історії

014 Середня освіта

014.01 (Українська мова і література)

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

• Історія України 

Географія

• Англійська мова

• Українська мова та література

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

• Історія України 

Географія

• Англійська мова 

• Українська мова та література

На базі ОКР Молодший спеціаліст

• Українська мова та література

• Педагогіка

 

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр, ОКР Спеціаліст та ОС Магістр

• Українська мова і література

• Іноземна мова

• Методика навчання української мови та літератури

 

014.02 (Мова і література (Англійська))

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

Українська мова та література

Історія України 

Англійська мова

Географія

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

Українська мова та література

Історія України 

Англійська мова

Географія

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Англійська мова

Педагогіка

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр

• Іноземна мова

• Методика навчання англійської мови

Практичний курс англійської мови

014.03 (Історія)

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

Українська мова та література

• Історія України

• Географія

• Англійська мова

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

Українська мова та література

• Історія України

• Географія

• Англійська мова

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Історія України

• Педагогіка

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр

Іноземна мова

• Історія з методикою навчання

• Історія (додатковий)


Факультет технологічної і професійної освіти

014 Середня освіта       015 Професійна освіта

014.10 Трудове навчання та технології

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

Українська мова та література

Математика

Фізика

Біологія

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

Українська мова та література

Математика

Історія України

Біологія

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Дисципліни з трудової підготовки

Трудове навчання

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр

Іноземна мова

Дисципліни з трудової підготовки

Теорія та методика технологічної освіти

На базі  ОКР Спеціаліст

• Дисципліни з трудової підготовки

Теорія та методика технологічної освіти

015.01 Будівництво

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма начання)

• Українська мова та література

• Математика

• Фізика

• Іноземна мова (Англійська)

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма начання)

• Українська мова та література

• Математика

• Історія України

• Біологія

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Методика професійного навчання

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр

 Комплексний екзамен з фахових дисциплін

Методика професійного навчання

Іноземна мова

На базі ОКР Спеціаліст

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

• Методика професійного навчання

Іноземна мова

015.017 ТВЛП

Технологія виробів легкої промисловості

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма начання)

• Українська мова та література

• Математика

• Хімія

• Біологія

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма начання)

• Українська мова та література

• Математика

• Історія України

• Біологія

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Методика професійного навчання

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

ОС Магістр

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

Методика професійного навчання

Іноземна мова

015.018 ТВ і ППСГ

Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма начання)

• Українська мова та література

• Математика

• Історія України

• Біологія

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма начання)

• Українська мова та література

• Математика

• Історія України

• Біологія

На базі ОКР Молодший спеціаліст

• Методика професійного навчання

• Комплексний екзамен з фахових дисциплін

ОС Магістр

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

Методика професійного навчання

Іноземна мова

Факультет природничої та фізико-математичної освіти

014 Середня освіта

014.04 (Математика)

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

• Українська мова та література

• Математика

• Іноземна мова (Англійська)

Фізика

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

• Українська мова та література

• Математика

• Історія України

Фізика

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Українська мова

• Математика

ОС Магістр

Математика і методика навчання математики

Вища математика 

Іноземна мова

014.05 (Біологія)

ОС Бакалавр

На базі повної загальноїсередньої освіти (денна форма навчання)

• Українська мова та література

• Хімія

• Біологія

• Математика

На базі повної загальноїсередньої освіти (заочна форма навчання)

• Українська мова та література

• Історія України

• Біологія

• Математика

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Українська мова

Біологія

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр

Комплексний іспит з природничих дисциплін

Біологія з методикою її викладання

Іноземна мова

На базі ОКР Спеціаліст

• Комплексний іспит з природничих дисциплін

• Біологія з методикою її викладання

• Іноземна мова

На базі ОС Магістр

Комплексний іспит з природничих дисциплін

Біологія з методикою її викладання

Іноземна мова

014.08 (Фізика)

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти

• Українська мова та література

Фізика

Математика

• Іноземна мова (Англійська)

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Українська мова

Математика

ОС Магістр

Фізика і методика навчання фізики

Вища математика

Іноземна мова

Факультет педагогіки та психології
014.11(Фізична культура)

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

Українська мова та література

Біологія

• Творчий конкурс

Історія України

Географія

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

Українська мова та література

Біологія

• Творчий конкурс

Історія України

Географія

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Теорія та методика фізичного виховання

Фізіолого-гігієнічні основи фізичного виховання

• Творчий конкурс

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр і ОКР Спеціаліст

Теорія та методика фізичного виховання

Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту

Іноземна мова

053 Психологія

 ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

Математика

Іноземна мова (Англійська)

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

Математика

Історія України

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Здоров′я людини

Психологія

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр і ОКР Спеціаліст

Українська мова та література

Іноземна мова

Психологія

231 Соціальна робота

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

• Українська мова та література

• Математика

• Історія України

Іноземна мова (Англійська)

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

• Математика

• Історія України

На базі ОКР Молодший спеціаліст

• Здоров′я людини

Теорія та методика виховної роботи

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр, ОКР Спеціаліст та ОС Магістр

• Українська мова та література

• Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

• Іноземна мова

 

Факультет початкової освіти
013 Початкова освіта

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

• Математика

• Історія України

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

• Математика

• Історія України

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Фахові методики

• Педагогіка

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр і ОКР Спеціаліст

Педагогіка

Методика української мови і математики

Іноземна мова

073 Менеджмент

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр і ОКР Спеціаліст

Основи менеджменту

Педагогіка

Іноземна мова

Факультет дошкільної освіти

012 Дошкільна освіта

ОС Бакалавр

На базі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

Математика

• Історія України

На базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

• Українська мова та література

• Біологія

Англійська мова

• Історія України

На базі ОКР Молодший спеціаліст

Дошкільна педагіка

Фахові методики дошкільної освіти

ОС Магістр

На базі ОС Бакалавр та ОКР Спеціаліст

Дошкільна педагогіка

Фахові методики дошкільної освіти

Іноземна мова

Аспірантура

 

 

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги