Структура

Виховна робота в університеті має системний, безперервний і комплексний характер. ЇЇ цілісність забезпечується взаємодією професорсько-викладацького складу з органами студентського самоврядування, профспілкою університету, громадськими організаціями, історико-педагогічним музеєм, радою ветеранів, центром правових знань, школою волонтерів, спортивним клубом, клубом «За здоровий спосіб життя» і туристичним клубом «ЯСМАНЬ», клубом «Дебатний університет молодіжної активності» (ДУМА).

 

ВИХОВНОГО ВІДДІЛУ 2

 Працівники:

МАРЄЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Марєєв Дмитро Анатолійович - керівник відділу 

  111

Артеменко Оксана Миколаївна - провідний фахівець

 

barannik 500x667
Бараннік Світлана Миколаївна – провідний фахівець

bahmat
Бахмат Олександр Валерійович – провідний фахівець

 

Напрями роботи

На сьогодні робота виховного відділу здійснюється у відповідності до виховної платформи «Молодіжний актив «Гравітація»», що спрямована на розвиток високої комунікативної компетентності студента, формування його активної життєвої та громадянської позиції.

Основні напрями роботи виховного відділу:
- національно-патріотичний;
- морально-духовний;
- психологічний;
- екологічний;
- інтелектуальний;
- комунікативний;
- профілактично-оздоровчий;
- культурно-мистецький;
- художньо-естетичний;
- науково-дослідний;
- просвітницький.

Щорічно за кожним напрямом виховної роботи плануються і проводяться відповідні заходи:
- відзначення Дня Соборності України, Дня Конституції України, Дня Державного Прапора, Дня незалежності України;
- проведення урочистостей з нагоди Дня Перемоги над нацизмом, Дня пам’яті та примирення, Дня партизанської слави, Дня вшанування учасників бойових дій території інших держав, ушанування пам'яті загиблих та зустрічі з ветеранами Другої світової війни, партизанського руху;
- ушанування пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій в Україні;
- засідання центру правових знань;
- участь у проведенні щорічних благодійних акцій «Милосердя», «Тепло сердець»,благодійному марафоні «Чорнобильський дзвін»;
- проведення щорічного Олімпійського уроку, Міжнародного Дня добровольчих дій в інтересах економічного та соціального розвитку;
- проведення акцій «Молодь за здоров'я!», «Скажемо палінню «Ні!», «Забий на паління»;
- проведення щорічних конкурсів «Нумо, першокурсник!», «Студент року», «Ліга КВН», «Міс університету», «Містер університету», «НАШ ГІМН» «Студентська весна» та ін.;
- відзначення Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Міжнародного дня слов'янських мов, Дня українського козацтва, Довженківських читань, Шевченківських днів, Дня захисту дітей;
- проведення духовно-просвітницьких, історико-культурних, літературознавчих вечорів, цікавих зустрічей з видатними людьми;
- постійна робота кіно- відеолекторіїв «Docudays UA: Дні документального кіно про права людини», «Європейський вибір України»;
- проведення Днів Європи в університеті, європейських тижнів місцевої демократії;
- тематичні екскурсії історичними та визначними місцями України;
- виховна робота в студентських гуртожитках.

«Молодіжний центр»

Важливим осередком виховної роботи зі студентською молоддю є молодіжний центр виховного відділу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Мета його діяльності – формування умов для самореалізації та особистісно зорієнтованого розвитку, удосконалення, становлення молоді на засадах студентоцентризму, толерантності, гендерної культури, креативного ставлення до виконання обов’язків; активна участь студентів у громадському житті університету, міста, Сумщини, України, закордоння; практична реалізація молодіжних ініціатив; популяризація іміджу університету на різних рівнях суспільної комунікації.

Основні цілі та завдання молодіжного центру:
- залучення студентів до активної позанавчальної творчої діяльності;
- виявлення й розвиток індивідуальності майбутнього фахівця, творчого потенціалу його особистості протягом навчання у педагогічному навчальному закладі;
- підвищення рівня загальної та педагогічної культури майбутнього вчителя, педагога;
- створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку, задоволення інтересів, схильностей і обдарувань студентів, їх творчого дозвілля та відпочинку;
- організація патріотичного, морального, культурно-естетичного виховання, утвердження здорового способу життя.

Найважливішою складовою роботи «Молодіжного центру» є діяльність мистецьких студій для студентів:

Вокальна (сучасна) студія. Малі форми ансамблю (дуети, тріо) та соло. Роботу вокальної секції презентовано під час проведення загальноуніверситетських, міських, районних, обласних заходів. Керівник: Бояринова К. А.

Театрально-мистецька студія «Strange Family. ГНПУ». Підготовка ведучих, читців та акторів-аматорів для презентації ЗВО на університетському, міському, обласному, всеукраїнському рівнях. Керівник: Висоцка Л. А. 

Танцювальний колектив «Ultra Dance». Об’єднання талановитої молоді університету та створення умов для реалізації хореографії в різних жанрах. Підготовлено хореографічні постановки, які було презентовано під час проведення культурно-розважальних заходів.  Керівник: Цигикал О. Г. 

Художня студія «Art room». Мета студії – організація масових і театралізованих свят, їх  фото- та відеозйомка; виготовлення медіапродукції; робота із  художньо-постановочною частиною театралізованих заходів. Керівник: Полякова В. Л.

Виховний відділ та «Молодіжний центр» запрошує студентів до активної співпраці та розвитку молодіжного руху в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

НЕ ВАГАЙСЯ – ДО АКТИВУ ПРИЄДНАЙСЯ!

Гендерний аудит

     Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка долучився до всеукраїнського проекту «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», виконання якого забезпечене грантом Фінського фонду місцевого співробітництва на 2015 рік у якості партнера ініціатора проекту – Сумського державного університету. Тривалість проекту: з вересня по листопад 2015 року.

логотип

   Головна ціль проекту – сприяти досягненню гендерної рівності та реалізації гендерночутливих підходів в українських вузах через проведення процедури гендерного аудиту. Очікується, що поширення практики проведення гендерного аудиту приверне увагу до питання гендерної рівності в університетах та буде мотивувати адміністрацію до реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, яка дозволяє повноцінно самореалізуватись кожній особистості у ВНЗ, незалежно від статі.
Актуальність проекту визначена тим, що, незважаючи на державні програми щодо забезпечення гендерної рівності, в Україні спостерігається дефіцит ініціатив, які реально тому сприяють. Має місце нестача практичних інструментів, які б допомагали виявити слабкі сторони у досягненні рівності жінок і чоловіків безпосередньо в навчальному чи робочому колективі, та, відповідно, ускладнюється перспектива виправлення ситуації на краще. А потребі окреслення власної гендерної політики кожним окремим ВНЗ поки що не надається належної уваги. Водночас, демократичне середовище університетів апріорі передбачає більшу відкритість до впровадженню будь-яких прогресивних підходів, у тому числі – у сфері рівності жінок і чоловіків. Більше того, сьогоднішні студенти, які вчаться у гендерночутливому закладі, завтра зможуть імплементувати підходи гендерної рівності на своїх робочих місцях, що формуватиме низовий реальний рівень відкритого суспільства.

Безпосередня мета проекту: провести в 15 українських ВНЗ з 6 різних регіонів України процедури гендерного аудиту.

Завдання проекту:

- Підвищити компетенцію у питаннях гендерного аудиту гендерних експерток/-ів від університетів-учасників.
- Створити робочу групу з числа осіб, які здійснять процедуру гендерного аудиту у власному ВН.
- Провести процедуру гендерного аудиту.
- Представити результати університетами-учасниками на Всеукраїнській конференції.

Очікувані результати проекту:

- Вперше в університетах України буде проведено гендерний аудит.
- Адміністрація університетів-учасників буде мати можливість оцінити необхідність і корисність ґендерночутливої політики в університетах.
- Підвищення гендерної чутливості закладу внаслідок проведення процедури гендерного аудиту сприятиме загальній справедливості в університетах.
- Забезпечення гендерної рівності в університетах дозволить студентам і співробітникам повною мірою реалізувати свій потенціал.
- Досвід ґендерного аудиту в університетах буде представлений на Всеукраїнській конференції за участю Міністерства освіти і науки України та засобів масової інформації.
- Університети-учасники проекту отримають кваліфіковані кадри, здатні провести процедуру гендерного аудиту не лише в даному проекті, але і в подальшій роботі.

Університети-учасники проекту, які були відібрані організаторами на конкурсних засадах (загальний список, в дужках – офіційні координатори):

1) Запорізький національний університет (Голованова Тетяна);
2) Луцький педагогічний коледж (Єрко Галина);
3) Луцький національний технічний університет (Сушик Ірина);
4) Харківський національний університет радіоелектроніки (Коробкіна Тетяна);
5) Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди (Малахова Олена);
6) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (Чернецька Тетяна);
7) Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (Кікінежді Оксана);
8) Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Харченко Олена);
9) Національний університет «Острозька академія» (Марія Петрушкевич, Штурхецький Сергій);
10) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (Тафінцева Світлана);
11) Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка (Любивий Володимир);
12) Національний гірничий університет (Мягких Ганна);
13) Національний університет «Львівська політехніка» (Онучко Тетяна);
14) Вінницький національний технічний університет (Головашенко Ірина);
15) Сумський державний університет (Світайло Ніна || УГОДА ПРО НАУКОВО-ОСВІТНЄ СПІВРОБІТНИЦТВО).

Служба зв’язків з громадськістю

Нормативні документи
Конкурси
Флешмоби
Joomla Plugins
Автор : joomla блоги