Про відділ

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків – Ткаченко Наталія Миколаївна.

 

Відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  створено з метою координації наукової діяльності та науково-методичного забезпечення університету.

Відділ  є структурним підрозділом університету, який безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи та міжнародного співробітництва, підзвітний та підконтрольний ректору університету.

Працівники відділу:

Організація та проведення наукових досліджень в університеті базується на положеннях Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про наукову і науково-технічну експертизу».

Наукова робота в університеті здійснюється за такими основними напрямами:

 • проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з метою отримання нових знань у різних галузях й застосування їх у теоретичній та практичній діяльності;
 • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру та прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидат наук;
 • науково-консультативне, організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
 • науково-експертна робота;
 • проведення комунікативних заходів;
 • видавнича діяльність;
 • міжнародне наукове співробітництво:

- забезпечення інтеграції університету до європейського та світового науково-освітнього простору шляхом виконання представницьких функцій під час налагодження та реалізації співробітництва з закордонними партнерами;

- впровадження та реалізація міжнародних програм кредитної та ступеневої мобільності в університеті;

- координація діяльності університету щодо участі у міжнародних грантових програмах і проектах для залучення зовнішніх матеріально-технічних ресурсів;

- підвищення мовної підготовки студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників університету.

Реалізація наукової діяльності університету здійснюється за наступними принципами:

 • активна участь у формуванні та впровадженні наукової політики;
 • збалансованість розвитку управлінського й виробничого потенціалу, фундаментальних і прикладних досліджень;
 • органічна єдність розвитку системи наукових досліджень з економічним, соціальним та духовним розвитком суспільства;
 • упровадження досягнень науки на практиці;
 • використання сучасних методів наукових досліджень та інструментарію інформаційних технологій;
 • інтеграція у світовий науковий простір.

Основними навчально-науковими підрозділами університету є факультети,  кафедри та науково-дослідні лабораторії, які забезпечують проведення освітнього процесу з відповідних спеціальностей, спеціалізацій, дисциплін, курсів, модулів, а також наукових досліджень.

Керівник

Ткаченко Наталія Миколаївна – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Адреса: 41400, Україна, м. Глухів, Сумська область,

вул. Києво-Московська, 24,  (корпус № 2), каб. 55 

СКЛАД ВІДДІЛУ

Данильченко Ірина Григорівна  завідувач аспірантури і докторантури.

Основними напрямками діяльності щодо організації процесу підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є:

 • аналіз забезпеченості підрозділів кадрами вищої наукової кваліфікації, формування проектів перспективних та річних планів підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, а також узагальнення результатів їх реалізації;
 • навчально-методичне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності докторантури, аспірантури, підготовки здобувачів наукового ступеня; переведення на посади наукових співробітників, надання творчих відпусток для завершення дисертаційних робіт;
 • супровід діяльності спеціалізованих вчених рад.

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел.: (05444) 2-32-63;

Адреса: 41400, Україна, м. Глухів, Сумська область,

вул. Києво-Московська, 24,  (корпус № 2), каб. 50 

Федорова Людмила Григорівнаметодист.

Надає методичну допомогу структурним підрозділам Університету з питань організації наукової та науково-дослідної роботи. Здійснює планування і контроль виконання тематичних планів фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, які фінансуються з державного бюджету у рамках наукових напрямів МОН України, координацію науково-дослідної роботи студентів Університету, інформаційну підтримку та організаційно-технічне супроводження  наукових конференцій та семінарів різного рівня. Організація науково-дослідної роботи молодих вчених і фахівців, Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених, студентських наукових гуртків на кафедрах. підготовка аналітичних довідок про стан наукової роботи в університеті на вимогу ректорату і Вченої ради; координація та здійснення заходів у сфері міжнародного співробітництва з питань освіти та науки; забезпечення міжнародної академічної мобільності; планування та координація заходів, пов'язаних з виконанням зобов'язань за міжнародними договорами.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Адреса: 41400, Україна, м. Глухів, Сумська область,

вул. Києво-Московська, 24,  (корпус № 2), каб. 48 

М’ягкоступ Наталія Євгеніївна –  провідний фахівець.

Здійснює планування і контроль наукової роботи кафедр, інформаційну підтримку наукових конференцій та семінарів різного рівня. Проводить моніторинг, узагальнення інформації та звітування з питань наукової та науково-дослідної роботи в Університеті. виконання підготовчої роботи до проведення наукових та науково-практичних заходів Університету (науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», тощо); організація та проведення наукових заходів;ведення картотеки науковців Університету; підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл; координація роботи спеціалізованої вченої ради Університету із захисту дисертаційних досліджень; підготовка плану науково-дослідної роботи; облік, аналіз і підготовка звітів науково-дослідної роботи кафедр та факультетів; узагальнення матеріалів річних звітів з науково-дослідної роботи Університету; перевірка дисертаційних досліджень на наявність плагіату; узагальнення інформації та підготовка протоколів перевірки оригінальності наукових робіт.

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса: 41400, Україна, м. Глухів, Сумська область,

вул. Києво-Московська, 24,  (корпус № 2), каб. 55 

Ланге Наталія Вікторівна — провідний фахівець.

Основними завданнями є обробка і розмноження бланкової документації; виготовлення макетів, друк монографічної літератури, навчальних посібників, підручників, а також авторефератів. Контролює надходження матеріалів до наукового видання Глухівського НПУ ім. О. Довженка: «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»; відповідає за розміщення англомовних версій наукового видання Університету на веб-сайті; відповідає за розміщення електронних версій наукового видання Університету на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та в наукометричних базах. Забезпечує макетування, друк та тиражування фахового збірника наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»; відповідальна щодо запобігання проявів плагіату, перевірку робіт на академічну доброчесність у випускних кваліфікаційних роботах здобувачів магістерського рівнів вищої освіти.

Координація та здійснення заходів у сфері міжнародного співробітництва з питань освіти та науки; забезпечення міжнародної академічної мобільності.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса: 41400, Україна, м. Глухів, Сумська область,

вул. Києво-Московська, 24,  (корпус № 2), каб. 49 

Самофал Анастасія Сергіївна — фахівець.

Організація та методичне супроводження реалізації програм міжнародної діяльності, міжнародної академічної мобільності з метою системної підтримки зусиль структурних підрозділів щодо реалізації права здобувачів вищої освіти на академічну мобільність, переклад міжнародної кореспонденції, що надходить до Університету; координація роботи структурних підрозділів та сприяти академічній мобільності іноземних студентів до Глухівського НПУ ім. О.Довженка; моніторинг інформації щодо актуальних стипендіальних та грантових можливостей міжнародної академічної мобільності для здобувачів освіти, в т.ч. підтримувати та стимулювати ініціативну мобільність; організація співбесіди з іноземної мови для студентів та стажистів-кандидатів на навчання за кордоном; Консультування студентів, викладачів та співробітників Університету, що виїздять у службові відрядження за кордон, оформлення документації стосовно закордонних відряджень.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса: 41400, Україна, м. Глухів, Сумська область,

вул. Києво-Московська, 24,  (корпус № 2), каб. 48

 

ГРАФІК РОБОТИ

відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків:

Пн - Чт з 8:00 до 17:15

Пт з 8:00 до 16:00
Пн - Пт з 12:00 до 13:00 обідня перерва
Чт - з 14:30 до 17:15 робота з документами
Сб – Нд вихідний

 

Міжнародні науково – освітні грантові програми і проекти:

ERASMUS+

HORIZONT 2020

INCONET

Міжнародні партнери:

Університет інформаційних технологій та мистецтв (Польща)

Варшавський університет ім. М.Склодовської-Кюрі (Польща);

Інститут політології Варшавського університету (Польща);

Університет прикладних наук Циттау - Герліц (Німеччина);

Університет прикладних наук Магдебур - Стендаль (Німеччина);

>>>Erasmus+: Жан-Моне<<<

>>>Пошук партнерів<<<

>>>Візова інформація для іноземних громадян<<< 

>>>Критерії оцінювання знань та вмінь студентів<<<

Стратегія інтернаціоналізації

Стратегія інтернаціоналізації Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Olexandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university Internationalization Strategy


111ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

серед викладачів
та адміністративного персоналу
на участь у програмі академічної мобільності Erasmus+
в Університеті Афьон, Туреччина
на 2017 р.

З метою поглиблення міжнародних контактів, підвищення авторитету Університету в світі входження у світовий освітній простір на виконання Erasmus + проекту мобільності KA1триває конкурсний відбір кандидатів на викладання та стажування в рамках договору про міжнародне співробітництво з університетом Афьон (Туреччина)

– Тривалість програми: 6 календарних днів;
– кількість місць для участі у програмі короткострокового стажування для викладачів та адміністративного персоналу – 1;
– кількість місць для участі у програмі викладання навчальних дисциплін – 2;

Для участі у конкурсі потрібно:
1) До 16 грудня 2016 р. включно звернутися у відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків (1 корпус, кім. 47) і подати наступні документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- СV;
- заповнену аплікаційну форму;
- документ, що підтверджує знання англійської мови, з зазначеним рівнем володіння;
- навчальну програму (для teaching mobility);
- список публікацій за останні 5 років;
- копію закордонного паспорту.
2) З’явитися 19 грудня 2016 р. (понеділок) о 13.00. в ауд. 50 корпусу 2(кабінет проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків ) на співбесіду.

Критерії відбору для стажування Кількість балів
1 Знання англійської мови 40
2 Рівень індивідуальної вмотивованості 30
3 Наявність наукового ступеня 10
4 Наявність вченого звання 5
5 Адміністративна посада 10
6 Наявність  наукових публікацій за останні 5 років, в тому числі у закордонних виданнях 5
Всього 100


Критерії відбору для викладання Кількість балів
1 Наявність навчальної програми 30
2 Знання англійської мови 40
3 Рівень індивідуальної вмотивованості 10
4 Наявність наукового ступеня 5
5 Наявність вченого звання 5
6 Наявність  наукових публікацій за останні 5 років, в тому числі у закордонних виданнях 10
Всього 100

 

Курси англійською

 ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЇ 

Theoretical English Grammar and Phonetics Course (Скоробогата О. М.) 
History of the English Language (Мілютіна О. К.) 
Stylistic Analyses of the English Text (Мілютіна О. К.) 
English Lexicology (Ткаченко Н. М.) 
Business English (Ткаченко Н. М.) 
Practical English Grammar (Зайцева Н. О.) 
Practical English Phonetics (Бутова В. О.) 
Theoretical Course of the English Language (Скоробогата О. М.)
Methodics of Foreign Language and Culture Teaching (Ткаченко Н. М.) 
Geography, History and Culture of English-Speaking Countries (Скоробогата О. М.)
Theory and Practice of Oral and Written Translation (Бутоова В. О.) 
Stylistic Analysis of Belles-Lettres Style Text (Мілютіна О. К.) 
Basics of Intercultural Communication (Скоробогата О. М.)
Educational Systems of the English-Speaking World (Зайцева Н. О.)
Latin Language (Мілютіна О. К.)
Business English (Ткаченко Н. М.)
Basics of Pedagogics (Ткаченко Н. М.)
Modern Technologies of Foreign Language Teaching (Ткаченко Н. М.)
European union policy in Ukraine (Чумаченко О. А.)
Sociology (Шконда І. О.)
Modern Ukrainian and practical language using (Холявко І. В.)

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Introduction to General Biology (Рудишин С. Д.)
Human ecology (Луценко О. І.)
Theoretical mechanics (Качурик І. І.) 
Preparatory cours of mathematics (Борисов Є. М.)
Electrodynamics (Шелудько В. І.)

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Improving technology and diagnostic methods of physical education of preschool children (Шовкопляс О. М.)
Theory and methodics of physical training (Шовкопляс О. М. )
Theory and technology development of children's art (Корякіна І. В.)
Basics of Fine Arts with methodics (Корякіна І. В.)
Special course on methods of preschool education (Гордій Н. М.)
Preschool linguodidactics (Гордій Н. М.)
Methodics of forming elementary mathematical concepts (Савченко І. М.)
The urgent problems of research in preschool pedagogics (Пономаренко Т. О.)
Preschool pedagogics (Пономаренко Т. О.)
New pedagogical technologies in education (Пономаренко Т. О.)
Children psychology (Тітаренко С. А.)
Mental health conservation of a preschool teacher (Тітаренко С. А.)
Natural science basics with methodics (Загородня Л. П.)
Theory and methodics of music education (Заика О. Я.)
Basic ecology (Мельник О. С.) 1 3
Human health (Петрюк С. Є.) 1 4

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Methods of Foreign language (English) in primary school (Пінчук І. О.)
Foreign language (English) (Пінчук І. О.)
English practical grammar (Пінчук І.О.)
New information teaching technologies and technical means of training (Ігнатенко О. В.)
Computer science fundamentals and programming elements (Ігнатенко О. В.)
Labor training and its practical application (Шрамко О. О.)
Methods of teaching Russian as a foreign language (Бірюк Л. Я.)
Art-Pedagogics (Бірюк Л. Я.)
Pedagogical mastery (Бірюк Л. Я.)
Future primary school teachers comunicative competence forming (Бірюк Л. Я)
Fundamentals of inclusive education (Бірюк Л. Я.)
Fundamentals of stage and cinema art and its methods (Бірюк Л. Я.)
New educational technologies (Гречаник Н. І.)
Fundamentals of educational research (Гречаник Н. І.)
Pedagogical technologies in primary school (Гречаник Н. І.)
Theory and practice of chorus guidance (Гречаник Н. І.)
History of music art (Голяка Г. П.)
Computer Applications (FIZ277) (Луценко Г.В.)

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Fundamentals of psychological diagnostics (Леоненко І. Ю.)
Psychology (Мисник С. О.)

Детальніше

 

Договори

Зарубіжні університети-партнери

Країна

Назва університету-партнера

Посилання на документ про партнерство*

Боснія і Герцеговина

Міжнародний університет Сараєво

Договір

Латвія

Технологічна академія Резекне

Договір

Лівія

Misratah-libya

Місурата університет

Misurata University

Договір

Німеччина

Університет прикладних наук Циттау-Герліц

Договір

Польща

Університет суспільних наук (м. Лодзь)

Договір(УКР)

Договір(ПОЛ)

Польща

Університет Економіки в Бидгощі

(Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy)

Договір(УКР)

Договір(РОС)

Польща

Вища лінгвістична школа у Ченстохові

Договір

Польща

Університет Інформатики та Мистецтв м. Лодзь

Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci w Lodzi

Договір(УКР)

Договір(ПОЛ)

Польща

Європейська асоціація з безпеки

 Договір
Польща

Польська фундація «Інститут Міжнародного
Академічного та Наукового Співробітництва»

Договір

Польща

Варшавський Університет Менеджменту

«Collegium Humanum»

Угода

Республіка Казахстан

Казахський державний жіночий педагогічний університет

Договір

Туреччина

Afyon Kocatepe University

Договір

Туреччина

Karabuk University 

 Договір

Туреччина

Ondokuz Mayis  University

 Договір

Туреччина

Gazi University (GU) Університет Газі (Анкара)

 Договір

Туреччина

Akdeniz University

Договір(АНГЛ)
Таджикістан

Таджицькийдержавний

педагогічний університет імені Садриддіна Айні

Договір

Таджикістан

Таджицький аграрний університет

 імені Шіріншох Шотемур

Договір

Республіка Казахстан Костанайський соціально-технічний університет імені академіка Зулхарнай Алдамжар

Договір(РОС)

Китайська Народна Республіка Ханчжоу Дін'їн Закордонних Освітніх послуг Ко., Лтд.

Договір

Таджикистан

Дангаринський державний університет Договір

 


 

Erasmus+
 

Модуль Жана Моне "Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність" J621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE


21 травня 2021 року

Участь у всеукраїнському опитуванні «Ціннісні орієнтири українського студентства»

fok group 2021

Студенти Глухівського НПУ імені Олександра Довженка стали учасниками фокус-групи всеукраїнського опитування «Ціннісні орієнтири українського студентства», організованого й проведеного Українською Асоціаціацією Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні в рамках проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне (620395-EPP-1-2020-1-UAEPPJMO-SUPPA) «ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації спільних ініціатив академічних та громадянських спільнот в Україні». Мета заходу – з’ясувати актуальний ціннісний клімат та виявити ціннісні трансформації в середовищі українського студентства.
Опитування проводила керівниця проєкту Олена Тупахіна, доцент Запорізького національного університету, членкиня команди APREI. Усі учасники фокус-групи активно ділилися власним життєвим досвідом, відверто говорили про свої ціннісні орієнтири й плани на майбутнє, а головне – були цікавими співрозмовниками, щирими й емоційними. Зустріч у форматі конференц-зв’язку виявилася плідною, цікавою та пізнавальною.
Організаційний комітет дякує всім учасникам і керівниці проєкту за приємно проведений час і новий досвід!
Глухівський НПУ імені Олександра Довженка – це заклад вищої освіти, колектив якого не лише надає якісну освіту, а й формує проєвропейські цінності й національно-патріотичний дух у студентському середовищі!

 


Презентаційні матеріали Науково-практичного семінару "Міжнародна академічна мобільність учасників освітнього процесу: реалії та перспективи" 06.05.2021 року :

Міжнародна академічна мобільність

Можливості академічної мобільності

Стратеія розвитку

 

 

Команда Національного Еразмус+ офісу в Україні та Національна команда експертів з реформування вищої освіти високо оцінили результативність роботи науковців та студентів університету за творчий підхід до проведення заходів та підтримку ініціативи
Ukrainian Erasmus+ Marathon в межах #ErasmusDays 2020!
podyaka28.10.2020

MON

15-17 жовтня 2020 року відбудуться facebook-заходи «UKRAINIAN ERASMUS+ MARATHON» у рамках всесвітньої ініціативи #ErasmusDays 2020! Мета – презентація досягнутих результатів та впливу в Україні, набутого досвіду, успішних історій та практик програми Європейського Союзу «Еразмус+». Детальніше – на сайті МОН.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію міжнародних проєктів, програм міжнародного співробітництва та управління коштами грантів

Навчальна мобільність

 

COMPETITION IS ANNOUNCED

among teachers

to participate  in the programme of Erasmus + academic mobility

in Gazi University, Turkey

in 2021-2022

In order to deepen international contacts and increase the authority of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University for entering the world educational space and for complying with the Erasmus+ Mobility Project KA107 the competitive selection of candidates for studying as the part of Erasmus Agreement according to the international cooperation with Gazi University is being continued.

A number of positions in the programme of teaching/training– 1/1.

Duration of the programme: 5 days.

The participation will be funded by EU in the framework of the Erasmus+ Grant Programme.

The required documents for application must be submitted by e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. till May 31th, 2021:

1) completed Application Form of the competition (1)

2) CV (resume) in English (2)

3) Document testifying minimum B1 level of English language competence (Certificate or Language Assessment Sheet) (3)

4) the curriculum for teaching the mobility subject (for teaching programme)

5) the list of publications during the last 5 years (Scopus, Web of Science)

6) the copy of a foreign passport.

The applicants must arrive on June 3th, 2021 at 14.00 at room № 49 (building 2) for an interview.

The applicants will be selected by the following criteria:

Selection criteria for teaching/training Programme

The number of points

1

a curriculum for teaching the mobility subject

30

2

proficiency in English

40

3

the level of individual motivation

5

4

a scientific degree

5

5

an academic rank

5

6

scientific publications for the last 5 years, including foreign publications

5

7

being an Erasmus+ coordinator of the department

5

8

experience of concluding an international project before

5

Total

100

 


COMPETITION IS ANNOUNCED

among students and postgraduate students

to participate  in the programme of Erasmus + academic mobility

in Gazi University, Turkey

in 2021-2022

In order to deepen international contacts and increase the authority of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University for entering the world educational space and for complying with the Erasmus+ Mobility Project KA107 the competitive selection of candidates for studying as the part of Erasmus Agreement according to the international cooperation with Gazi University is being continued.

A number of positions in the programme of study – 1 (AKU).

Duration of the program: 5 months.

The participation will be funded by EU in the framework of the Erasmus+ Grant Programme.

The required documents for application must be submitted by e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. till May 28th, 2021:

1) completed Application Form of the competition

2) CV (resume) in English

3) Motivation Letter in English

4) Document testifying minimum B1 level of English language competence (Certificate or Language Assessment Sheet)

5) Transcripts of Records (the latest applicant’s academic records) from the dean’s office;

6) the copy of a foreign passport.

The applicants must arrive on June 2th, 2021 at 14.00 at room № 49 (building 2) for an interview.

The applicants will be selected by the following criteria:

Selection criteria for students (studying/training)

Information

Score

1

Proficiency in English

B1

+10

B2 

+20

С1 and above

+30

2

Average student`s point according to the dean`s office data

90 and above

+15

70-89

+10

69 and below

-5

3

Mentor of foreign student(s)

Yes/No

+10/0

4

Faculty coordinator of Student Center of Academic Mobility

Yes/No

+5/0

5

Previous experience of participating in Mobility Exchange Programmers

firstly

+10

1-3

0

3 and above

-10

6

Disabilities

Yes/No

+15/0

7

Displaced person

Yes/No

+15/0

Totally

100


Проєкти кредитної мобільності

 

 1 4

COMPETITION IS ANNOUNCED

among teachers, lecturers, associate professors, professors and administrative staff to participate in the programme of Erasmus + academic mobility

in Ondokuz May?s University (OMU), Turkey

in 2019-2020

In order to deepen international contacts and increase the authority of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university for entering the world educational space and for complying with the Erasmus+ Mobility Project KA107the competitive selection of candidates for teachingand trainingas thepart of ErasmusAgreement according to the international cooperation with Ondokuz May?s Universityis being continued.

Duration of the program: 5 days for teaching+ 2 days for traveling, between9 - 13March 2020 or 13-17 Aprile.

Number of vacancies 1.

The participation is funded by EU in the framework of the Erasmus+ Grant Programme.

The required documents for application must be submitted by e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. till January 3th, 2020:

1) - completed application form of the competitionhttps://drive.google.com/file/d/1FGS6Kj3FP5dSghOCNsZSS-cwWuiwRuik/view?usp=sharing;

- CV (resume)https://drive.google.com/file/d/140XmA1IjqW6Q5v7BDuEAYxDA_HKnUiHb/view?usp=sharing;

- certificate confirming the level of English (at least B2) or Language Assessment Sheethttps://drive.google.com/open?id=1zqUedBvqEUqzn8G79TP2ijiMJ7yqNrO6;

- the list of publications during the last 5 years (Scopus, Web of Science);

- the copy of foreign passport.

2) The applicants must arriveon January 8th, 2020 at 13.00 at room  49 (building 2) for an interview. The applicants will be selected by the following criteria:

Selection criteria for teaching subjects

Information

Score

1.                  11

Proficiency in English

B1

+10

B2 

+20

С1 and above

+25

2.                  2

Teaching courses in English at University

Yes/No

+15/0

3.                  3

Coordinator of Erasmus+ on the Faculty

Yes/No

+5/0

4.                  4

Scientific supervisor of foreign student(s)

Yes/No

+10/0

5.                  5

Scientific degree

Dr

+8

PhD

+5

6.                  6

Academic rank

Prof.

+8

Assoc. Prof.

+5

7.                  7

h-index

1-3

+5

4 and above

+8

8.                  8

Previous experience of participating in the Exchange Programmes

firstly

+6

1-3

0

3 and above

-10

9.                  9

Disabilities

Yes/No

+10/0

10.              1

Displaced person

Yes/No

+5/0

Totally

 

100


 

1   4

COMPETITION IS ANNOUNCED

among students

to participate  in the programme of Erasmus + academic mobility

in Afyon Kocatepe University(AKU), Turkey

in 2019-2020

In order to deepen international contacts and increase the authority of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university for entering the world educational space and for complying with the Erasmus+ Mobility Project KA107 the competitive selection of candidates for teaching and training as the part of Erasmus Agreement according to the international cooperation with Afyon Kocatepe University is being continued.

A number of positions in the programme of study – 1 (AKU).

Duration of the program: 5 months.

The participation will be funded by EU in the framework of the Erasmus+ Grant Programme.

The required documents for application must be submitted by e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. till December15th, 2019:

1)- completed application form of the competition

https://drive.google.com/file/d/174jYzuEp8y6-LPuK_I5L3y4Jdn80HPKJ/view?usp=sharing;

- CV  (resume) https://drive.google.com/file/d/140XmA1IjqW6Q5v7BDuEAYxDA_HKnUiHb/view?usp=sharing;

- certificate confirming the level of English (at least B2) or Language Assessment Sheet https://drive.google.com/open?id=1zqUedBvqEUqzn8G79TP2ijiMJ7yqNrO6;

- the reference (information) on the average student's point (mark) from the dean's office;

- the copy of a foreign passport.

2) The applicants must arrive on December 16th, 2019at 14.00 at room  49(building 2) for an interview.

The applicants will be selected by the following criteria:

Selection criteria for students (studying/training)

Information

Score

1

Proficiency in English

B1

+10

B2 

+20

С1 and above

+30

2

Average student`s point according to the dean`s office data

90 and above

+15

70-89

+10

69 and below

-5

3

Mentor of foreign student(s)

Yes/No

+10/0

4

Faculty coordinator of Student Center of Academic Mobility

Yes/No

+5/0

5

Previous experience of participating in Mobility Exchange Programmers

firstly

+10

1-3

0

3 and above

-10

6

Disabilities

Yes/No

+15/0

7

Displaced person

Yes/No

+15/0

 

Totally

 

100


       

Оголошення Erasmus+


In order to deepen international contacts and increase the authority of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university for entering the world educational space and for complying with the Erasmus+ Mobility Project KA107 the competitive selection of candidates for teaching and training as the part of Erasmus Agreement according to the international cooperation with Ondokuz May?s University is being continued.

Duration of the program: 5 days for training+ 2 days for traveling, between 22 - 26 July 2019.

Number of vacancies – 1.

The participation is funded by EU in the framework of the Erasmus+ Grant Programme.

The required documents for application must be submitted to the Department of Educational and Methodics (building 2, room 49) and by e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. till June 26th, 2019:

1) - completed application form of the competition https://drive.google.com/file/d/1FGS6Kj3FP5dSghOCNsZSS-cwWuiwRuik/view?usp=sharing;

- CV (resume) https://drive.google.com/file/d/140XmA1IjqW6Q5v7BDuEAYxDA_HKnUiHb/view?usp=sharing;

- certificate confirming the level of English (at least B2) or Language Assessment Sheet https://drive.google.com/open?id=1zqUedBvqEUqzn8G79TP2ijiMJ7yqNrO6;

- the list of publications during the last 5 years (Scopus, Web of Science);

- the copy of foreign passport.

2) The applicants must arrive on June 27th, 2019 at 13.00 at room  49 (building 2) (the Department of Educational and Methodics) for an interview. The applicants will be selected by the following criteria:

Selection criteria for teaching subjects

Information

Score

1.                  

Proficiency in English

B1

+10

B2 

+20

С1 and above

+25

2.                  

Teaching courses in English at University

Yes/No

+15/0

3.                  

Coordinator of Erasmus+ on the Faculty

Yes/No

+5/0

4.                  

Scientific supervisor of foreign student(s)

Yes/No

+10/0

5.                  

Scientific degree

Dr

+8

PhD

+5

6.                  

Academic rank

Prof.

+8

Assoc. Prof.

+5

7.                  

h-index

1-3

+5

4 and above

+8

8.                  

Previous experience of participating in the Exchange Programmes

firstly

+6

1-3

0

3 and above

-10

9.                  

Disabilities

Yes/No

+10/0

10.              

Displaced person

Yes/No

+5/0

Totally

 

100


 

 1  4  2

     

COMPETITION IS ANNOUNCED

among teachers, lecturers, associate professors, professors and administrative staff to participate in the programme of Erasmus + academic mobility

in Afyon Kocatepe University (AKU), Turkey

in 2018-2019

In order to deepen international contacts and increase the authority of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university for entering the world educational space and for complying with the Erasmus+ Mobility Project KA107 the competitive selection of candidates for teaching and training as the part of Erasmus Agreement according to the international cooperation with AKU is being continued.

Duration of the program: 6 – 7 days.

A number of positions in the programme of teachers’ – 2 (AKU).

The participation is funded by EU in the framework of the Erasmus+ Grant Programme.

The required documents for application must be submitted to the Department of Scientific and International Relations (building1, room 48) or by e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. until November 10, 2018:

1) - completed application form of the competition;

- CV (resume);

- certificate confirming the level of English (at least B2);

- the curriculum for teaching the mobility subject (for teaching programme);

- the list of publications during the last 5 years (Scopus, Web of Science);

- the copy of foreign passport.

2) The applicants must appear on the 13th of November, 2018 at 13.00 in the room  50 (building 2) (the Department of Research and International Relations) for an interview. The applicants must comply with the following mobility eligibility criteria: 

Selection criteria for TEACHING Programme

The number of points

1

a curriculum for teaching the mobility subject

30

2

proficiency in English

40

3

the level of individual motivation

5

4

a scientific degree

5

5

an academic rank

5

6

scientific publications for the last 5 years, including foreign publications

5

7

being an Erasmus+ coordinator of the department

5

8

experience of concluding an international project before

5

 

Total

100


 1  4  2  2

     

COMPETITION IS ANNOUNCED

among undergraduates to participate in the program of Erasmus + credit mobility

in Afyon Kocatepe University and Ondokuz Mayis University, Turkey

in 2018-2019

In order to deepen international contacts and increase the authority of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university for entering the world educational space and for complying with the Erasmus + Mobility Project KA107 competitive selection of candidates for studying as the part of Erasmus Agreement according to the international cooperation with Afyon Kocatepe University and Ondokuz Mayis University (Turkey) is being continued.

- Duration of the program: 5 months;

The required documents for application must be submitted to the Department of Scientific and International Relations (building1, room 48) or by e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. until November 10, 2018:

1) - completed application form of the competition (AKU);

- completed application form of the competition (OMU);

- CV (resume);

- the certificate confirming the level of English (at least B1);

- the reference (information) on the average student's point (mark) from the dean's office;

- the copy of foreign passport.

2) The applicants must appear on the 13-th of November, 2018 at 13.00 in the room  50 (building 2) (the Department of Research and International Relations) for the interview. The applicants must comply with the following mobility eligibility criteria:

Selection criteria for students’ training

The number of points

1

proficiency in English

40

2

average student’s mark according to the dean’s office data

30

3

the level of individual motivation

20

4

experience of concluding an international project before (except Erasmus+ mobility programme)

10

 

Total

100


Співпраця Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка з Польщею за напрямами 

Розділ 1. Українсько-польські / польсько-українські наукові заходи

23–26 вересня 2013 р. у м. Кракові відбувсяVпольсько-український науковий форум «Інтердисциплінарність педагогіки та її субдисциплін», організований НАПН України спільно з Комітетом педагогічних наук Польської академії наук та Академією спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської у Варшаві під патронатом Комітету педагогічних наук Академії наук Республіки Польща, Національної Академії педагогічних наук України та Наукового товариства «Польща – Україна». У його роботі взяв участь і виступив з доповіддю ректор Глухівського НПУ ім. О. Довженка професор  О. І. Курок.

З 2013 р. студенти й аспіранти Глухівського НПУ ім. О. Довженка долучаються до участівкoнкypcі нa написання iннoвaцiйної cтaтті, ece в рамках проекту «Науковий дебют»,організаторами якого є БЮPO пpoфесора доктора хaбілітованого iнженерії Єжи Бyзeкa – дeпутата Євpoпeйcькoгo пapлaмeнту, а також Державна вища професійна  школа у м. Paцiбyжі, Департамент організації та  управління Сілезького технологічного університету,  Сілезький центр ділової етики та сталого розвитку,  Асоціація UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA.За результатами конкурсу 10–11 квітня 2014 р. у Варшаві проведено міжнародну конференцію з участю української делегації, до складу якої увійшла магістрантка факультету природничої і фізико-математичної освіти Нечай Наталія.

18–21 листопада 2014 р. професор В. І. Бадер підписала угоду про співробітництво з Університетом інформатики та мистецтв (м. Лодзь, Польща) та пройшла там стажування.

20 листопада 2015 р. відбулась міжнародна науково-практична онлайн-конференція з Університетом Вшехніца (Польща).

У 2015 р. Глухівський НПУ ім. О. Довженкастав колективним членом міжнародної наукової громадської організації «Європейська асоціація наук з безпеки»,що налічує близько 500 членів з 24 країн, у тому числі 40 освітніх закладів. Особливо плідною впродовж останніх років була співпраця з цієюасоціацією, опосередкована координаційним центрому м. Кракові. Членами Європейської асоціації наук з безпеки є професор Курок Віра Панасівна та доцент Мельник Олена Сергіївна.

foto1

На фото: підписання угоди про членство в Європейській асоціації наук з безпеки

foto2

Спільне фото на згадку

Проведено спільну онлайн-конференцію з Інститутом соціальної роботи і управління НПУ імені М. П. Драгоманова та  Вищою лінгвістичною школою (м. Ченстохова, Польща) щодо участі в програмах подвійних дипломів. Вища лінгвістична школа (Wy?sza Szko?a Lingwistyczna WSL w Cz?stochowie (WSL)) також відома завдяки програмі дистанційної освіти (E-learning), що передбачає викориcтання сучасних інтерактивних технологій і вможливлює здобуття якісної освіти. У 2016 та 2017 рр. студенти Глухівського НПУ ім. О. Довженка Палєєва Тетяна, Зражевська Ірина(факультет педагогіки та психології),  Іванишин Степан (факультет технологічної та професійної освіти) навчалися у Вищій лінгвістичній школі (WSL) та отримали сертифікати за програмою «Подвійний диплом».

З 18 по 25 листопада 2016 р. в Лодзі (Польща) на базі Університету медичних та суспільних наук (WSEZiNS) відбулося стажування виконавців проекту «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» (керівник– кандидат технічних наук, доцент Мельник О. С.), що фінансувався за програмою Європейського Союзу Еразмус+, доцентів Данильченко І. Г. та Кореневої І. М.«Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014–2020 рр.», організованефундацією Central European Academy Studies and Certification (CEASC). Стажування здійснено у рамках виконання міжнародної грантової програми Еразмус+, напрям Жан Моне.Відповідно до розробленого плану проект передбачав реалізацію спеціалізованого однойменного курсу обсягом три кредити ECTS. Після завершення проекту екологічна освіта і просвіта тривають на рівні факультативних та волонтерських заходів, декларування намірів та практичної співпраці в рамках спільних проектів із суб’єктами поширення «зеленої енергетики» та екологічної безпеки.

foto3

На фото: Коренева І. М., Данильченко І. Г. під час стажування на базі Університету медичних та суспільних наук

У жовтні – листопаді 2017 р. викладачі  кафедри  теорії і методики дошкільної освіти Заїка О. Я., Лісневська Н. В. пройшли стажування в Університеті суспільних наук у м. Лодзь (Польща) у співпраці з фундацією Central European Academy Studies and Certification (CEASC) з метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, опанування новітніх методів, набуття досвіду впровадження наукової та викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення академічних контактів.

З 28 січня до 8 лютого 2019 р.викладач кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Базурін В. М. проходив стажування за напрямом «Академічна доброчесність»  (120 год.) у Вищій духовній семінарії Асоціації католицького апостоляту (м. Варшава).Метою стажування було ознайомлення з європейськими підходами до вирішення питання наукового плагіату і популяризація академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузях між Україною і Польщею.

Відповідно до установчих документів, що регулюють надання освітніх послуг, зокрема мовну підготовку здобувачів вищої освіти, Вища школа лінгвістична (Польща) (http://www.wsl.edu.pl/) та Інститут професійно-технічної освіти НАПН України (https://ivet-ua.science/) пропонують науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам закладів вищої та професійної освіти, наукових установ узяти участь у Програмі мовної підготовки та складання іспиту з польської, англійської, німецької мов (на рівні не нижчому за В2) згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. ВикладачіГлухівського НПУ ім. О. Довженка долучилися до реалізаціїпрограми підготовкитаскладання іспитуз англійськоїмовина рівеньВ2.

Щорічно на базі Глухівського НПУ ім. О. Довженка проводяться  Науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science», організовані кафедрою іноземних мов та методики викладання,а також міжнародна науково-практична конференція «Глухівські наукові читання. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук».  У рамках роботиконференції постійно розширюються межі наукового співробітництва. Серед її учасників – студенти державного Опольського університету (Польща), Mi?dzynarodowa Wy?sza Szko?a Logistyki i Transportu (м. Вроцлав, Польща).

Викладачі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка взяли участь у наукових заходах, організаторами яких буливищі навчальні заклади Польщі, а саме:

 1. Priorytetowe obszary nauki, м. Закопане/ Zakopane, Польща, 29.11.2015 – 30.11.2015 р. (Тюльпа Т. М.).
 2. Gdansk, Poland, 19–24 July, 2015 (Гоменюк О. В.).
 3. International scientific-practical conference actual questions and problems of development of social sciences, Kielce, Польща, 28–30 червня 2016 р. (Міщик Л. І.).
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogika. Osi?gni?cia naukowe, rozw?j, propozycje na rok 2015», Warszawa, 30 грудня 2015 р. – 3 січня 2016 р. (Марєєв Д. А).
 5. Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro», Варшава, 28 лютого 2016 р. (Шерудило А. В., Бурчак С. О., Конопля В. О., Мішедченко В. В.).
 6. Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки, м. Ченстохова, Польща, 31.03. – 04.2016 р. (Кузнецова Г. П.).
 7. IІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (тема доповіді «Організація інтерактивного спілкування студентів вищого навчального закладу за допомогою Skype»), м. Ченстохова, 24–25 березня 2016 р. (Литвинов А. С.).
 8. Miedzynarodoweј Naukowo-Praktyczneј «Pedagogika Wspolczesne tendencјe w nauke i edukacјi», Warszawa, 30.01.2016–01.2016 р. (Бурчак Л. В.).
 9. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації та сучасні технології в системі освіти: внесок Польщі та України», м. Сандомир, Польща, 5–6.05.2017 р. (Куліш І. Д.).
 10. Онлайн-семінар у рамках стажування «Інноваційний навчальний заклад ХХІ століття – європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії»,фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC), м. Лодзь, Польща –   м. Рівне, Україна, 10.2017 р.; 11.10.2017 р.;7.11.2017 р. (Заїка О. Я., Лісневська Н. В.).
 11. «Современные проблемы и перспективы развития / Wsp??czesne problemy i perspektywy rozwoju», 30–31січня 2017 р. (Ткаченко Н. М.).
 12. Международная конференция«Современные инновационные и информационные технологии в развитии общества».Высшая техническая школа в Катовице. Польша, 11–13 апреля 2018 г. (Ігнатенко Г. В.).

13.ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука: теорія і практика», м. Катовіце, Польща, 12 квітня 2018 р. (Мішедченко В. В., Хлонь Н. В., Корчова О. М., Клейменова Т. В., Троша Н. В.).

 1. IІІ International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology», Warsawа, Poland, June 30, 2018 (Коренева І. М.).
 2. Poland m. Przemysl Perspektywiczne obracowania sa nauka i tecnikami, 7–15 листопада 2018 р. (Цись Д. І., Цись Н. О.).
 3. Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрями розвитку України і Польщі», м. Воломін, Польща, 19– 20 жовтня 2018 р. (Холявко І. В.).
 4. VII Міжнародна науково-практичнаконференція «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society», м. Варшава, Польща, 20 листопада 2018 р. (Корчова О. М., Кухарчук І. О., Холявко І. В., Кузнецова Г. П.).

Наукові міжнародні конференції, організатором яких був Глухівський НПУ ім. О. Довженка, до яких долучилися виші Польщі

19–20 вересня 2016 року відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теорія і практика використання технологій соціальної терапії у роботі з дітьми з особливими потребами», проведена спільно з Університетом Вшехніца (Польща).

25–26 жовтня 2018 року в нашому університеті відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Медико-соціальні проблеми в теорії і практиці соціальної роботи», співорганізаторами якої стали Жешувський університет (Польща), Holy Cross University (Польща).

22–23 травня 2018 року проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти», одним із співорганізаторів якої став Університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові.

VІІ і IX міжнародні інтернет-конференції молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук»проходили 4–6 грудня 2017р. та 6 грудня 2018 р.Їх співорганізаторами були Сілезький Університет у Катовіцах, Білостоцький університет,Міжнародний університет логістики і транспорту у Вроцлаві (Польща).

Розділ 2. Проєкти 

Тематика співробітництва Університету з ЗВО Польщі

Країна-партнер

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Польща

Університет суспільних наук (м. Лодзь)

Розроблення спільних освітніх та наукових проектів; обмін студентами в межах програми практик.

Договір про співпрацю з 2017 р.

Польща

Університет економіки в Бидгощі

Обмін співробітниками для проведення наукових досліджень та участі в наукових конференціях і т. д.; виконання спільних проектів досліджень; реалізація програми подвійних дипломів; розроблення спільних науково-дослідних проектів, обмін досвідом; участь у програмі Erasmus+.

Договір про співпрацю

з 2018 р.

Польща

Вища лінгвістична школа в Ченстохові

Створення спільної науково-методичної ради з провідних фахівців відповідних галузей;

упровадження програм дистанційної освіти в навчальний процес;

подвійні дипломи.

Угода про співробітництво 29.01.2016 р. –29.01.2020 р.

Польща

Університет

інформатики та мистецтв

Розроблення спільних освітніх та наукових проектів.

Угода

про співпрацю

з 2014 р.

Польща

Європейська асоціація з безпеки

Організація наукових конференцій, курсів оцінювання заходів щодо захисту від небезпек, створення організаційних та економічних умов для підвищення якості освітніх послуг.

Сертифікат 29.09.2015 р.

Польща

Вища школа освіти, охорони здоров’я і соціальних наук

Розроблення спільних освітніх та наукових проектів, обмін інформацією про проведення наукових заходів, створення спільних підручників, посібників, трансфер освітніх послуг, стажування науково-педагогічних працівників, обмін студентами в межах програми практик.

Угода з 16.11.2017 р.

Розділ 3. Науково-видавнича діяльність 

Міжнародний науковий конкурс «Сталий розвиток – Науковий дебют»– конкурс, у якому беруть участь ЗВО України, студенти, магістрантий аспіранти.

З 2014 р.виходить збірник праць, до якого ввійшли наукові роботи студентів-переможців, зокрема: Єременко Марини,Ворон Нелі(факультет природничої і фізико-математичної освіти, науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Рудишин С. Д.); Нечай Наталії(факультет природничої і фізико-математичної освіти, науковий керівниккандидат педагогічних наук, доцент Коренева І. М.); Черевищенко Таміли, Хомин Оксани (факультет дошкільної освіти, науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Шовкопляс О. М.); Труш Ірини (факультет дошкільної освіти,  науковий керівниккандидат педагогічних наук, доцент Корякіна І. В.); магістранта факультету технологічної і професійної  освіти Білого Сергія (науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Благосмислов О. С.); аспірантів Шерудила Андрія (науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Зінченко В. П.) та Самусь Тетяни (науковий керівник доктор технічних наук, професор Торубара О.М.); асистента кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Коноплі Вікторії (факультет природничої і фізико-математичної освіти, науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Рудишин С. Д.).

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка є засновником і видавцем двох фахових журналів, індексованих у наукометричних базах Польщі, а саме:

«Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки». Індексованийу наукометричних базах Index Copernicus, Polska Bibliografia Naukowa (PBN, Польська наукова бібліографія). Сайт видання:  http://visn_ped.gnpu.edu.uatel. Головний редактор – Курок О. І.

До редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» залучено зарубіжних учених, зокрема Вільш Іоланту(Вища педагогічна школа м. Ченстохова)– доктора педагогічних наук (хабілітованого), професора, іноземного члена НАПН України

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28.02.2017 р. збірник «Історичні студії суспільного прогресу»внесено до Переліку наукових фахових (електронних) видань України (Наказ МОН України від 13.03.2017 № 374, додаток 8) із галузі «Історичні науки». Сайт видання:  http://issp.gnpu.edu.ua/. «Історичні студії суспільного прогресу»внесено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus (Польща), Polish schoolary bibliography (Польща). Головний редактор – Курок О. І.

2015

 1. Zenchenko Т. The role of descriptive function of adjective іn the primary school pupil‘s speech activity // Zbi?r raport?w naukowych. Wykonane na materia?ach Mi?dzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji 30.05.2015–05.2015 roku. – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С.78–83.
 2. Борисенко Н. А. Метод моделювання у підготовці майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи // Zbi?r raport?w naukowych.  Zbi?r raport?w naukowych. «Pedagogika Wsp??czesna nauka. Nowy wygl?d» (30.01.2015–31.01.2015). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 99– 
 3. Бородіна К. І., Полєва А. Г. Деякі аспекти етології павуків-хрестовиків (Araneus diadematus) // Materiali XI Mitdzynarodoucj naukour-praktycznej konferencij «Nauka I inowacja – 2015». – Przemysl, 2015. – С. 30–
 4. Бурчак Л. В. Бурчак С. О. Місце науково-дослідницької роботи студентів у формуванні їх дослідницької компетентності // Zbior raportow naukowych «Pedagogika Wspolczesna nauka. Nowy wyglad» (30.01.2015–01.2015). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 101–104.
 5. Вєтрова О. Д. Використання ігрових методів у процесі взаємодії сім’ї та школи у роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку // Zbi?r raport?w naukowych. «Pedagogika. Teoria. Praktyka» (29.11.2014–30.11.2014 ). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – С. 19–23.
 6. Заремська І. М. Особливості антиномізму в інтимній ліриці Ліни Костенко // Zbi?r raport?w naukowych. «Literatura i kulturoznawstwo. Projekty naukowe» (27.02.2015–02.2015). –Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – С. 29–32.
 7. Заремський М. Й. Микола Гоголь: штрихи до філософського портрета на фоні Канта // Zbi?r raport?w naukowych. «Wsp??czesna nauka.Nowy wygl?d» (30.01.2015–01.2015). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond tradingtour», 2015. – S.114–122.
 8. Кузнецова Г. П. Електронний текст як лінгвістичне явище // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, do?wiadczenie. – Nr 3. – ??d? : Wydawnictwo Naukowe Wy?szej Szko?y Informatyki i Umiej?tno?ci, 2015.– С. 103–
 9. Кузнецова Г. П. До питання лінгводидактичної теорії поняття «електронний підручник» //Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, do?wiadczenie. – Nr 4. – ??d? : Wydawnictwo Naukowe Wy?szej Szko?y Informatyki i Umiej?tno?ci, 2015.– С. 98–
 10. Кузнецова Г. П.Наголос у системі української акцентології // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, do?wiadczenie. – Nr 2. – ??d? : Wydawnictwo Naukowe Wy?szej Szko?y Informatyki i Umiej?tno?ci, 2015.– С. 164–168.
 11. Кузнецова Г. П.Проблеми і перспективи підготовки майбутнього вчителя української словесності в умовах Болонського процесу // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, do?wiadczenie. – Nr 1. – ??d? : Wydawnictwo Naukowe Wy?szej Szko?y Informatyki i Umiej?tno?ci, 2015. – С. 94–102.
 12. Марєєв Д. А. Використання мобільних технологій у процесі формування соціокультурної кометентності майбутніх учителів української мови і літератури // Zbi?r artyku??w naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Osi?gni?cia naukowe, rozw?j, propozycje na rok 2015» (30.12.2015–03.01.2016). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – S. 57–64.
 13. Собко В. О. Формування у молодших школярів соціокультурної компетентності у роботі над словом // Zbi?r raport?w naukowych. Wykonane na materia?ach Mi?dzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji 29.11.2015–11.2015. – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. 

2016

 1. Бабачук Ю. М. Стан процесу організації навчання старших дошкільників ігор з елементами спорту // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вісник включено до наукометричних баз: Google Scholar, Index Copernicus, індекс (ICV 2013 : 5.86) (Польща), CEJSH (the central european journal of social sciences and humanities) (Польща). – –Вип 9. – С. 38–46.
 2. Бурчак Л. В. Формування готовності майбутніх учителів хімії до дослідницької діяльності // Zbior artykulow naukowych Konferencјi Miedzynarodoweј Naukowo-Praktyczneј «Pedagogika Wspolczesne tendencјe w nauke i edukacјi» (30.01.2016–01.2016). –Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 136 str.
 3. Бурчак С. О. Місце педагогічної практики в процесі підготовки майбутніх учителів до розвитку пізнавальних інтересів учнів // Zbior artyku?ow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Wsp??czesne tendencje w nauce i edukacji» (30.01.2016–01.2016). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – С. 110–112.
 4. Зенченко Т.Ф. Вплив інноваційного освітнього середовища на формування креативності майбутніх менеджерів у вищому навчальномузакладі / Т.Ф. Зенченко //Basic Trends in Public Sector.  Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978-83-62683-79-6 (Paper); pp.200, illus., tabs., bibls, 2016. - С. 98-106.
 5. Конопля В. О.,Рамусь Т. В. Ознайомлення учнів з числовими пірамідами з метою активізації їхньої пізнавальної діяльності та підвищення інтересу до вивчення математики // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro» (28.02.2016). – Warszawa : Wydawca: z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – С. 38–42.
 6. Кузнецова Г.П. GlobalneaspektyEkonomiiSwitowejIStosukowMi?dzynarodowychwwarunkachnistabilnosci: monografiaMi?dzynrodowejKonferencjiNaukowo-Praktycznej (розділ«Електронні засоби навчання у сучасному інформаційному освітньому просторі») / Г. П. Кузнецова (у співавторстві). - Cz?stochowa, AkademiaPolonijna,  – С. 723-732
 7. Кузнецова Г. П. Електронні засоби навчання у сучасному інформаційному освітньому просторі // Globalne aspekty Ekonomii?wiatowejiStosunk?wMi?dzynarodowych w warunkach niestabilno?cigospodarczej : monografia Mi?dzynarodowejKonferencjiNaukowo-Praktycznej. –Cz?stochowa,Akademia Polonijna,2016. –723–731.
 8. Литвинов А.С. Структурні компоненти та основні критерії професійної готовності викладача до провайдингу інновацій / А. С. Литвинов // Basic Trends in PublicSector.  Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978-83-62683-79-6 (Paper); pp.200,illus, 2016. - С. 156-165.
 9. Любива В. Критерії та показники рівня готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до творчої самореалізації // Zbi?r artyku??w naukowych. II Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji «Aktualnі problemi suchasnoї doshkіlnoї ta vishhoї osvіti» (30.05.2016–05.2016 ). – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – С. 166–171.
 10. Марєєва Т. В.Структурні компоненти готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до створення позитивного професійного іміджу // Zbi?r artyku??w naukowych. II Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji «Aktualnі problemi suchasnoї doshkіlnoї ta vishhoї osvіti» (30.05.2016–05.2016). – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 171–180.
 11. Мішедченко В. В. Формування фахової компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі інструментальної підготовки // Zbior artyku?ow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro» (28.02.2016). – Warzawa : Wydawca: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – С. 43–
 12. Мозуль И. В. Подготовка будущих учителей начальных классов как процесс формирования готовности к деятельности // Zbiorartyku?ownaukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej  «Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro» (28.02.2016). – Warzawa : Wydawca: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – С. 26–33.
 13. Цись Н. О. Підвищення ефективності проведення занять з фізичного виховання у спеціальних медичних групах // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вісник включено до наукометричних баз: Google Scholar, Index Copernicus, індекс (ICV 2013 : 5.86) (Польща), CEJSH (the central european journal of social sciences and humanities) (Польща). – –Вип 9. – С. 404–412.
 14. Шерудило А. В. Характеристика структури педагогічних умов формування готовності студентів педагогічних вишів до застосування інноваційних технологій у дитячих оздоровчих таборах // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej «Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro» (28.02.2016). – Warszawa : Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 75–77.

2017

 1. Allmeroth O. Teoretical basis of forming a communicative competent person at universities. Pedagogika. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki //Zbior artykulow naukowych konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej (Warszawa, 28.02.2017). –Warszawa, 2017. –S. 52–54.
 2. Ihnatenko H., Ihnatenko O. Formation of creative personality of a future teacher in terms of higher education institution. // Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. –Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. –   229–241.  
 3. Бірюк Л. Я., Пішун С. Г. Теоретичні засади формування професійно-комунікативних якостей майбутніх вчителів початкових класів // Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. –Opole : Тhe Academy of Management and Administration in Opole, 2017.  –С. 64–
 4.  Кузнецова Г. П. Фоностилістика і фоностилістичні засоби увиразнення тексту: від ретроспекції до сьогодення  //DevelopmentandmodernizationofPolandandprospectsofUkraine :collective  –Lublin :Izdevnieciba«BaltijaPublshing»,2017. –  С.199–218.
 5. Мішедченко В. В. Социальные аспекты формирования творческой личности студента в процессе музыкально-образовательной деятельности // Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects : m –Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – С. 160–166. 
 6. Пішун С. Г., Бірюк Л. Я. Розвиток професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів засобами медіа-освіти // Conference Proceedings of the 6 th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories Socio-Economic Development. April 20– 2017. –Opole :The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. –С. 236–241.
 7. Решетняк В. Ф. Розвиток інтелектуального потенціалу особистості в сучасній системі загальноосвітньої підготовки // Transformations in Contemporary Society: Social Aspect :  m – Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – С. 43–50.
 8. Ткаченко Н. М. Педагогічні принципи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов // Pedagogika. Wsp??czesne problemy i perspektywy rozwoju: Zbi?r artyku??w naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (Warszawa, 30–01.2017). –Warszawa, 2017. – S. 90–92.
 9. ХолявкоІ. В. Експресивністьнауковоготекстуваспектікомунікативно-прагматичноїпарадигмисучасноїлінгвістики// International research and practice conference «Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine» : Conference Proceedings, April 28–29, 2017. –Lublin, 2017. – S. 28–32.

2018

 1. Ihor O. Fedorov. Problems of security in forming the global information society // Modern innovative and information technologies in the development of society. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph / Copyright by Wy?sza Szko?a Techniczna w Katowicach, 2018. –189–201.
 2. Olha M. Zaitseva. Organisational and pedagogical conditions of providing innovation activity of the comprehensive educational establishment // Innovates and information technologies in education : Scientific editors Aleksander Ostenda Tamara Makarenko. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and  Applied Arts  Katowice School of Technology Monograph. – 2018 – S. 32– 
 3. Tetyana F. Zenchenko. Educational management: processing approach to the quality management system. Освітній менеджмент: процесний підхід до системи якості освіти // Іnnovates and information technologies in education. Innowacje i technologie informacyjne w edukacji : m –Katowice, 2018. http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/14a7b833a911f8fdca1a811e2c701e2f.pdf.
 4. Tkachenko N. M. Selecting and structuring the content of the future teachers of English professional training in the aspects of their professional image forming // Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, do?wiadczenie. –??d? : Wydawnictwo Naukowe Wy?szej Szko?y Informatyki i Umiej?tno?ci,2018. –Nr 1 (9). – 20–25.
 5. Зайцева О. М. Психолого-педагогічні умови ефективності профорієнтаційної роботи в процесі навчальної діяльності // Conference Proceedings of the 7th International  Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development The Academy of Management and Administration in Opole. – Opole, 2018. – 345 pp.
 6. Ігнатенко Г. В., Ігнатенко О. В. Педагогічні практики як чинник формування методичної компетентності майбутніх педагогів // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Mi?dz. Konf. Nauk.Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice : Nowa nauka, 2018. – С. 203–
 7. Ігнатенко Г. В., Ігнатенко О. В. Роль кейс-технології у формуванні методичної компетентності майбутніх викладачів закладів професійної освіти // Іnnovates and information technologies in education. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology : m – Katowice, 2018. –С. 276–287.
 8. Клейменова Т. В. Поетика малої прози Марії Колцуняк. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : Mater. IІ Mi?dz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice : Nowa nauka, 2018. – С. 118–121.
 9. Коренева І. М. Особливості освіти для сталого розвитку у зарубіжних країнах регіональний аспект // International academy journal Web of Scholar. – – № 4 (22), Vol. 4. –С. 14–23.
 10. Коренева І. М. Підготовка майбутніх вчителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку: вибір методології дослідження // World Science. – – № 7(35), Vol.1. – С. 15–20.
 11. Корчова О. М. Семантико-конотативні відношення понять «риторика» і «професійна комунікація» в когнітивному просторі студентів // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : Mater. ІІ M?dzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna 12 kwietnia, 2018. – Katowice, 2018. –С. 212–217.
 12. Кузнецова Г. П. До проблеми компетентності майбутніх учителів-словесників у вимірах нової української школи: фоностилістичний аспект // Development and modernization of philological sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine : сollective monograph. – Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. –С. 186–
 13. Кузьмінський А. І. Гуманітарно-екзистенційна спорідненість педагогічної теорії й практики професорів Франтішека Шльосека і Олександра Захаренка (авторське бачення) // Nauka, edukacja, wychowanie i praca: Ksi?ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi doktorowi habilitiwanemu Franciszkowi Szloskowi / Redakcja naukowa prof. zw. dr hab. Nelli Nyczka?o, prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski, dr Grzegorz Wierzbicki. – Warszawa-Siedlce, 2018. – C. 193–
 14. Мозуль І. В.Формування здорового способу життя студентів // Nowoczesnanauka: teoria i praktyka: Mater. II Mi?dz. Konf. Nauk.-Prakt./ Podred. S. Gorniaka. – Katowice : NowaNauka, 2018.– С. 230–234.
 15. Троша Н. В. Репрезенація теми колективізації у романі Світлани Талан «Розколоте небо». Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Mi?dz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. –Katowice: Nowa nauka, 2018. – S. 140–141.
 16. ХолявкоІ. В.Морфологіяякстилетвірнийчинникнауковоготексту // International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» (Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018). – Volume 5. – Wolomin, 2018. – Р.188–191.

Польські вчені – іноземні члени НАПН України / Почесні доктори НАПН України

Іноземний член НАПН України, професор Вищої педагогічної школи м. Ченстохова, член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Вісник Глухівськогонаціонального педагогічного університету імені Олександра Довженка.Серія: Педагогічні науки»  Іоланта Вільш.

foto4

 

 

Проєкти співпраці

 

Жан Моне

 

Сайт проекту Erasmus+: Жан-Моне


Мета проекту

Основною метою проекту є формування екологічної культури у студентів та інших зацікавлених осіб, щодо питань екологічної безпеки на засадах європейського досвіду та європейських цінностей. Реалізації поставленої мети буде досягнута через низку заходів:

1) підвищення кваліфікації учасників команди модуля Жан Монне за рахунок самоосвіти, обміну досвідом під час проведення конференцій, семінарів, дебатів та стажування в провідних навчальних установах європейського союзу з питань екологічної безпеки;

2) розробка навчального курсу «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду», що включатиме лекційний частину, практикум, семінари та інші види робіт;

3) викладання навчального, що курсу дозволить команді проекту:
- проводити постійне самовдосконалення з питань європейської інтеграції;
- поширювати набуті знання та досвід серед широкого кола студентів;
- закріплювати знання студентів з питань екологічної безпеки спираючись на досвіді європейських країн;
- впроваджувати в практику написання випускових кваліфікаційних робіт дослідження європейського досвіду;
- формувати у слухачів систему європейських цінностей по відношенню до навколишнього природного середовища;

4) проведення поза аудиторних заходів з загальною тематикою «Екологічна безпека в Європейському союзі: найкращі практики». Тренінги, семінари, дебати, конференції дозволять залучити до обговорення актуальної тематики студентів всіх факультетів університету, а також аспірантів, вчителів, викладачів професійно-технічних училищ, викладачів вищих навчальних закладів, представників державних адміністративних органів та громадськість.

5) розміщення інформації про діяльність модуля Жан Монне у відкритому доступі на власному Інтернет-сайті дасть можливість всім зацікавленим особам :
- проводити самонавчання на основі викладеного в мережі курсу лекцій «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» отримувати оперативну інформацію про новини, проводити
- проводити підготовку до семінарів з питань європейського досвіду поводження з відходами, захисту дикої природи, збереження біорізноманіття та ін.;
- оперативно отримувати інформацію про заплановані заходи та подавати заявку на участь у них;
- проводити зовнішній аудит реалізації проекту Жан Монне;
- залучити до активної співпраці представників інших університетів України та інших країн;

6) проведення досліджень з питань екологічної безпеки в країнах Європейського союзу, що дозволить поглибити знання, розширити кругозір, виділити найкращі європейські практики для подальшого їх поширення на території України;

7) публікація статей в академічних наукових та науково-технічних журналах, а також в місцевій і регіональній пресі з метою поширення знань та досвіду європейської студії з питань екологічної безпеки; широке залучення громадськості до обговорення актуальних питань захисту навколишнього природного середовища.
Реалізація вищезазначених заходів дозволить отримати позитивну динаміку щодо поширення серед осіб, залучених у реалізації проекту, системи європейських цінностей. Адже досягнення гармонійної взаємодії між силами природи та людською цивілізацією є однією з передумов сталого розвитку. Досконале вивчення європейського досвіду дасть можливість поширювати найкращі екоцентричні практики на території України у світлі євроінтеграційних процесів.


Звіт за 2016 рік

Звіт про виконання міжнародного грантового проекту

«Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE

програми Європейського Союзу Еразмус+, напрямок «Жан Моне»

за 2016 рік

В ході реалізації грантового  проекту було передбачено та проведено ряд заходів методичного, навчального, організаційного та наукового плану.

 

Методична робота

В рамках підготовки та реалізації грантового проекту було розроблено спеціалізований навчальний курс «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» для студентів Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, який включає:

- навчальну програму;

- робочу програму;

- лекційний матеріал;

- презентації до лекцій;

- зміст практичних/семінарських робіт;

- тестовий контроль.

- електронний курс дистанційного навчання.

 

Навчальна робота

З 1 березня по 26 травня 2016 року на факультетах дошкільної освіти та природничої та фізико-математичної освіти було реалізовано однойменний спеціалізований курс для студентів денної та заочної форм навчання загальним обсягом 124 аудиторних години. Навчальний курс в Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка прослухали 125 осіб. Студенти отримали сертифікати, що підтверджують участь в міжнародному грантовому проекті.

З метою поширення інформації, що передбачено в умовах грантової угоди,  проектною командою була проведена серія лекцій та семінарів у:

 1. Сумському державному університеті, 16.02.2016 (доц. Мельник О. С.);
 2. Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 23.05.2016 (Данильченко І. Г.);
 3. Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, 4.05.2016 (доц. Загородня Л. П.);

Виїзні лекції проектної команди університету прослухали понад 180 осіб (студентів, аспірантів, викладачів, вчителів).

З 1 жовтня по 20 грудня 2016 року на факультетах дошкільної і природничої та фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка команда грантового проекту викладала спецкурс «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду».

21-23 жовтня 2016 року у Глухівському НПУ ім. О. Довженка пройшла VI обласна «Школа студентських ініціатив" для навчальних закладів Сумщини на тему "Формування світогляду студентської молоді в умовах Європейського простору», в рамках якої доц. Кореневою І.М. було проведено лекцію на тему: "Впровадження засад освіти для сталого розвитку у навчальному процесі ВНЗ: європейський досвід".

28 жовтня 2016 р. в Сумському державному університеті в рамках виконання грантового проекту Мельник О. С. було проведено семінар на тему «Екологічна безпека. Досвід ЄС для України».

 

Організаційна робота

Розроблено веб-сайт проекту http://mone.gnpu.edu.ua/index.php/ua/ українська/англійська), на якому викладено інформацію про:

1) мету, завдання проекту та графік впровадження заходів;

2) навчальний модуль: 

- навчальна програма;

- характеристика дисципліни;

- структура залікових кредитів;

- анотація лекцій;

- рекомендовані літературні джерела;

- розклад занять;

- тестовий контроль;

3) проектну команду;

4) події.

Сайт працює в режимі оперативного оновлення інформації.

На сайті проекту планується відкрити on-line форум для обговорення актуальних питань екологічної безпеки в ЄС та Україні.

В рамках реалізації проекту викладачами проводились наступні заходи:

25.09.2016 керівник проекту доц. Мельник О. С. приймала участь у зустрічі в ГНПУ ім. О. Довженка польської делегації на чолі з професором, президентом Європейської асоціації з безпеки Лєшеком Ф. Кожаневські та стала персональним членом Європейської асоціації з безпеки.

16.02.2016 керівником проекту Мельник О. С. у Сумському державному університеті проведено семінар «Особливості формування європейської природоохоронної політики: корисний досвід для України» для студентів, аспірантів та викладачів кафедри Прикладна екологія.

25.02.2015 Мельник О. С. була офіційно обрана членом Глухівського осередку Міжнародної асоціації екологів університетів.

02.03.2016 доц. Коренева І. М. приймала участь у Міжнародному екологічному форумі «Екологія. Освіта. Наука», організованому Національною академією педагогічних наук України. На форумі доц. Мельник О. С. було прийнято до Міжнародній асоціації екологів університетів. Доценти Коренева І. М. та Мельник О. С. отримали подяку від президента Міжнародної асоціації екологів університетів А.В.Толстоухова за поширення євроінтеграційних практик та популяризацію досвіду Європейського Союзу у сфері охорони природи та екологічної безпеки.

01.04.2016 року в рамках відзначення 110 річниці  укладання Міжнародної конвенції з охорони птахів в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, за ініціативи члена проектної команди доц. Кореневої  І. М. та викладачів кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, було проведено свято «День птахів».

15.04.2016 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка пройшло засідання круглого столу викладачів та освітян міста щодо питань екологічної освіти. Доцентом Кореневою І. М. була представлена доповідь на тему «Парадигма сталого розвитку у світлі євроінтеграційних процесів: впровадження спеціалізованого курсу програми ЕРАЗМУС+ «Реалізація стратегії екологічної безпеки, інтеграція європейського досвіду».

18.05.2016 року на базі Сумського обласного інституту післядипломної освіти під керівництвом доц. Кореневої І. М відбувся круглий стіл «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» з учителями початкових класів Сумської області. 

24.05.2016 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбулись дебати (Британський формат парламентських дебатів, екологічна тематика) під керівництвом доц. Загородньої Л. П., Любивого В. А.

29.06.2016 відбулося засідання вченої ради Глухівського національного педагогічного університету ім. О Довженка, на якому були присутні 28 членів вченої ради. Науковий координатор, Мельник О. С. виступила зі звітом про результати виконання міжнародного грантового проекту «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» 562284-ЕРР-1-2015-1-UA-ЕPPJMO-MODULE програми Європейського Союзу Еразмус+, напрям «Жан Моне» за 2015-2016 н.р. Члени вченої ради відмітили позитивні результати виконання проекту та схвалили звіт.

25.10.2016 студенти та викладачі Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка та небайдужі жителі міста Глухів взяли участь у флеш-мобі «Година корисної енергії». Головною метою заходу було привернути увагу людей до проблеми збереження енергії та переходу до енергоощадних технологій.

28 жовтня 2016 року на кафедрі зоології Харківського національного педагогічного університету імені С. Сковороди відбувся семінар-обмін досвідом між колективом кафедри на чолі з доктором біологічних наук, професором Харченко Л.П. та учасниками грантового проекту Кореневою І.М. та Данильченко І.Г..

14 грудня 2016 року в Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка на базі факультету дошкільної освіти, в рамках грантової програми Жан Моне, командою проекту було проведено регіональний науково-методичний семінар «Європейський досвід з екологічної освіти в Україні».

Наукова робота та публікації

Командою проекту проводились наукові пошуки в галузі природоохоронного законодавства, освіти та міжнародного співробітництва в галузі екологічної політики країн ЄС. Досліджувалися можливі шляхи реалізації стратегії екологічної безпеки в Україні

Вересень-жовтень 2015. В обласній регіональній газеті «Неделя» та газеті Глухівської міської ради «Народна трибуна» було розміщено статті про реалізацію в Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка грантового проекту«Implementing the environmental security strategy: integrating the European experience», що отримав перемогу у конкурсній програмі Європейського Союзу Еразмус+, напряму Жан Моне. Громадськість Сумської області була поінформована про цілі, завдання проекту та заходи, які передбачаються в межах проекту.

6.10.2015 доц. Мельник О. С. брала участь ХІІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми екологічної безпеки» що проходила на базі Кременчуцького національного  університету імені Михайла Остроградського з доповіддю «Екологічна безпека в контексті реалізації стратегії сталого розвитку: досвід європейських країн». Зміст доповіді було опубліковано в збірнику тез конференції.

13.03.2016 командою проекту подано статтю «European union environmental security: the only achieving strategy» до міжнародного наукового журналу "Securitologia" (Польща). Статтю надруковано.

23.05.2016 команда проекту брала участь у науково-практичному семінарі «Упровадження європейського досвіду реалізації стратегії екологічної безпеки як пріоритетний напрям модернізації освіти України», що проводився в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

01.06.2016 доц. Загородня Л. П. та Данильченко І. Г. брали участь у ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія збалансованого використання економічного, технологічного та ресурсного потенціалу країни», що проходила у Подільському державному аграрно-технічному університеті. Результати доповіді «Використання досвіду європейського союзу щодо забезпечення екологічної безпеки у фаховій підготовці майбутніх вихователів» надруковані у збірнику тез конференції.

29-30.09.2016 року команда грантового проекту «Модуль Жана Моне» 562284-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, у складі: Мельник О. С., Загородньої Л. П., Данильченко І. Г., взяла участь у  VІ Міжнародній науково-практичній  інтернет-конференції «Безпека життєдіяльності, екологія і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи».

В рамках роботи над науковою тематикою проекту «Дослідження стану розробки та шляхів реалізації стратегії  екологічної безпеки в Україні» на конференції були представлені наступні доповіді:

 1. Environmental legislation in Еuropean сountries: best practices for Ukraine (доповідач: Мельник Олена)
 2. Упровадження досвіду екологічної освіти країн Європейського союзу у процес формування еколого-педагогічної культури в майбутніх вихователів (доповідачі: Загородня Людмила Петрівна, Данильченко Ірина Григорівна).

За результатами доповіді була опублікована стаття: «Упровадження досвіду екологічної освіти країн Європейського союзу у процес формування еколого-педагогічної культури в майбутніх вихователів».

12-14 жовтня 2016 р. Мельник Олена взяла участь у XIV Міжнародній науково-технічній конференції "Проблеми екологічної безпеки", що проходила у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, м. Кременчук та виступила з доповіддю: «The environmental policy of the European countries».

Результати доповіді були опубліковані у збірнику тез конференції.

З 18 по 25 листопада 2016 року в місті Лодзь (Польща), на базі Університету медичних та суспільних наук (WSEZiNS) Коренева І.М. Данильченко І. Г. пройшли стажування “Інструменти підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки”, яке організувала Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC).

Готується до друку навчальний посібник: «Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки».


Звіт за 2017 рік

Звіт за 2017 рік можна переглянути за посиланням


15.12.2020.1

15 грудня 2020 року відбувся всеукраїнський науково-методичний семінар «Методика викладання європейської інтеграції» у рамках проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, який реалізовується в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка (академічний координатор Олена Чумаченко).

У зв’язку з дотриманням протиепідемічних заходів через пандемію COVID-19 спілкування проходило в онлайн-режимі на ZOOM платформі.

Мета семінару – обговорення досвіду застосування методів навчання європейської інтеграції учасниками заходу, поєднання власних освітніх практик із зарубіжним досвідом, набуття практичних знань про педагогічні навички для викладання різних аспектів європейської інтеграції.

З вітальним словом від імені ректора до учасників семінару звернулась Галина Кузнецова, кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Глухівського НПУ ім. О.Довженка, яка, зокрема, зазначила, що модуль „Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність” має розв’язати проблему недостатньої обізнаності молоді про ЄС як політичного актора та сприятиме вихованню педагогічної культури студентів у сфері формування й просування досвіду ЄС у впровадженні міжнародної безпеки.

До учасників звернувся Петро Крайнік, експерт Національного Офісу Еразмус+ напряму ім. Жана Моне, який привітав Університет з початком реалізації проєкту та підкреслив важливість теми, обраної для заходу.

Скеровувала роботу теоретичної частини семінару модератор Олена Чумаченко, кандидат історичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Виступи спікерів почалися з доповіді голови правління Української асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції (APREI) Ірини Сікорської про «Teaching activity» як особливу викладацьку діяльність в рамках проєктів Еразмус+ напряму ім. Жана Моне.

Про актуальність теми семінару свідчить значна кількість спікерів з різних куточків України, які виголосили високопрофесійні й змістовні доповіді з питань методики викладання різних аспектів європейської інтеграції, а також охоче ділилися досвідом реалізації проєктів Еразмус+. Географія учасників досить репрезентативна: це науково-педагогічні працівники Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, Національної академії державного управління при Президентові України, ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та інших. Детальніше з тематикою доповідей можна ознайомитися за посиланням (Програма семінару).

У ході тренінгового заняття як складової частини семінару модератор Андрій Гриценко, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського НПУ ім. О. Довженка організував дискусію з проблемних та актуальних питань на тему «Розвиток української освіти в умовах європейської інтеграції: досягнення і недоліки».

Понад 70 учасників семінару шляхом голосування з-поміж чотирьох можливих напрямків дискусії обрали найактуальнішим обговорення питання «Цифровий розвиток освіти України в контексті євроінтеграційних процесів».

15.12.2020

В результаті проведеної дискусії учасниками семінару було напрацьовано ряд пропозицій:

 • Активно розробляти та упроваджувати навчальні дисципліни з питання європейської інтеграції в системі фахової підготовки майбутніх учителів;
 • Звернутись до органів управління освіти і науки з пропозицією ширшого впровадження до освітньої підготовки учнів закладів загальної середньої освіти навчальних факультативних курсів з питання європейської інтеграції;
 • Широко впроваджувати інформаційно-комунікаційні та цифрові технології до освітнього процесу закладів освіти для ефективної організації змішаного навчання в умовах світової пандемії COVID-19;
 • Активно використовувати інтерактивні методи навчання як найефективніші в ході викладання у закладах освіти курсів з європейської інтеграції;
 • Регулярно проводити серії всеукраїнських науково-методичних семінарів «Методика викладання європейської інтеграції» в 2021-2022 роках.
 • Запроваджувати тренінгові програми з питань європейської інтеграції в системі фахової підготовки майбутніх учителів.

Отже, в ході проведеного 15 грудня 2020 року всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика викладання європейської інтеграції» його учасники здобули знання й досвід, який вони зможуть використовувати в своїй викладацькій діяльності, а також для вдосконалення своїх професійних навичок викладання відповідно до сучасних вимог до засвоєння матеріалів з питань європейської інтеграції.


 

krugl stil 2021

18 травня 2021 року відбувся Всеукраїнський круглий стіл з міжнародною участю «Європейський Союз як глобальний актор» до Дня Європи в межах реалізації проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність». в змішаному форматі за допомогою платформи Zoom. До участі долучилися понад 100 учасників, серед яких представники двадцяти закладів вищої освіти України. Круглий стіл був представлений науковцями, викладачами, вчителями, здобувачами вищої освіти, представниками громадянського суспільства.

Модерувала зустріч Олена ЧУМАЧЕНКО, кандидат історичних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, академічний координатор проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне.

З вітальним словом до присутніх звернувся Григорій ЛУЦЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, який наголосив на важливості проведення таких заходів та актуальності зазначеної теми круглого столу.

Також учасників привітав Петро КРАЙНІК, експерт напряму імені Жана Моне Національного Еразмус+ офісу, який розповів про запровадження міжнародних проєктів у навчальний процес закладів освіти та повідомив про можливість участі в проєктах програми Еразмус+ на 2021–2027 рр.

Спікери круглого столу виголосили ґрунтовні доповіді, які викликали жвавий інтерес і дискусію учасників:

Олександр КУЧИК, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка, заступник директора Центру міжнародної безпеки та партнерства, виступив на тему: «Україна як складник європейської безпеки в умовах регіонального та глобального протистояння»;

Тетяна МЕЛЕЩЕНКО, кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, виголосила доповідь «НАТО–ЄС: безпекова політика»;

Дзмітрій КРИВАШЕЙ, кандидат історичних наук, доцент, вчений секретар Білоруського науково-дослідного центру електронної документації (м. Мінськ, Республіка Білорусь) говорив про Культуру Білорусі в програмах і проєктах Європейського Союзу крізь призму культурної безпеки (білоруською мовою)

 До обговорення долучилися: Михайло ЖУК, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з темою доповіді «Культурна дипломатія як чинник формування позитивного іміджу України» та студенти Глухівського НПУ ім. О. Довженка: Валерія КАЩЕНКО, Марина ЗИМА, студентки 4 курсу ОП 014 Середня освіта (Історія), Неля ПАДАЛИЦЯ, студентка 3 курсу ОП 014 Середня освіта (Мова і література (Англійська)), Діана ГРИНЬ, студентка 3 курсу ОП 014 Середня освіта (Історія), Артем КОНОПЛЯ, студент 1 курсу ОП 12 Дошкільна освіта.

Було запропоновано періодично проводити такі заходи задля сприяння професійному розвитку здобувачів освіти і викладачів, зокрема, в питаннях європейської інтеграції та поглиблення інформованості про європейську безпеку.

Організаційний комітет круглого столу щиро вдячний спікерам за змістовні й цікаві доповіді та всім учасникам за в активну участь в обговоренні!

 

Контакти

 

 

 

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги