Центр міжнародного співробітництва - структурний підрозділ Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, головною метою діяльності якого є розширення академічного простору, поглиблення міжнародних контактів, підвищення авторитету університету в світі.

Про центр

Основними завданнями центру міжнародної співпраці є:

- забезпечення інтеграції університету до європейського та світового науково-освітнього простору шляхом виконання представницьких функцій під час налагодження та реалізації співробітництва з закордонними партнерами;

- впровадження та реалізація міжнародних програм кредитної та ступеневої мобільності в університеті;

- координація діяльності університету щодо участі у міжнародних грантових програмах і проектах для залучення зовнішніх матеріально-технічних ресурсів;

- підвищення мовної підготовки студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників університету.

Melnik O

Мельник Олена Сергіївна - кандидат технічних наук, доцент, керівник центру міжнародної співпраці.

До структури центру внесено сектор мовної освіти (керівник канд. пед. наук Пінчук І.О.)

Співробітники центру міжнародної співпраці

Фахівець – М'ягкоступ Наталія Євгенівна;

Провідний фахівець – Плугіна Альона Петрівна;

Провідний фахівець - Артеменко Оксана Миколаївна;

Старший лаборант – Шевцова Каріна Володимирівна.

Міжнародні науково – освітні грантові програми і проекти:

ERASMUS+

HORIZONT 2020

INCONET

Міжнародні партнери:

Університет інформаційних технологій та мистецтв (Польща)

Варшавський університет ім. М.Склодовської-Кюрі (Польща);

Інститут політології Варшавського університету (Польща);

Університет прикладних наук Циттау - Герліц (Німеччина);

Університет прикладних наук Магдебур - Стендаль (Німеччина);

Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякіна (Білорусь).

>>>Erasmus+: Жан-Моне<<<

>>>Пошук партнерів<<<

>>>Візова інформація для іноземних громадян<<< 

>>>Критерії оцінювання знань та вмінь студентів<<<

Підтримка програм академічної мобільності

Мельник Олена Сергіївна:

- координація діяльності щодо налагодження зв'язків з іноземними університетами з метою організації програм міжнародної академічної мобільності;

- організація курсів вивчення іноземної мови з метою підготовки до міжнародних мовних іспитів;

- супровід оформлення угод про міжнародне співробітництво, моніторинг їх реалізації;

- організаційний супровід програм міжнародного наукового академічного обміну;

- загально-представницькі функції під час прийомів іноземних фахівців та делегацій.

Тел.: +38(05444)23389.

М'ягкоступ Наталія Євгенівна:

- надання консультацій щодо оформлення візової документації для іноземних делегацій.

Тел.: +38(05444)23389.

Артеменко Оксана Миколаївна

- надання консультацій щодо оформлення пакету документів для отримання страхового медичного полісу.

Тел.: +38(05444)23389.

Плугіна Альона Петрівна:

- організаційні функції під час прийомів іноземних фахівців та делегацій.

Тел.: +38(05444)23306.

Шевцова Каріна Володимирівна:

- супровід офіційного листування з іноземними партнерами;

- мовний супровід іноземних делегацій.

Тел.: +38(05444)23389.

Програма академічної мобільності

111ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

серед викладачів
та адміністративного персоналу
на участь у програмі академічної мобільності Erasmus+
в Університеті Афьон, Туреччина
на 2017 р.

З метою поглиблення міжнародних контактів, підвищення авторитету Університету в світі входження у світовий освітній простір на виконання Erasmus + проекту мобільності KA1триває конкурсний відбір кандидатів на викладання та стажування в рамках договору про міжнародне співробітництво з університетом Афьон (Туреччина)

– Тривалість програми: 6 календарних днів;
– кількість місць для участі у програмі короткострокового стажування для викладачів та адміністративного персоналу – 1;
– кількість місць для участі у програмі викладання навчальних дисциплін – 2;

Для участі у конкурсі потрібно:
1) До 16 грудня 2016 р. включно звернутися у відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків (1 корпус, кім. 47) і подати наступні документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- СV;
- заповнену аплікаційну форму;
- документ, що підтверджує знання англійської мови, з зазначеним рівнем володіння;
- навчальну програму (для teaching mobility);
- список публікацій за останні 5 років;
- копію закордонного паспорту.
2) З’явитися 19 грудня 2016 р. (понеділок) о 13.00. в ауд. 50 корпусу 2(кабінет проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків ) на співбесіду.

Критерії відбору для стажування Кількість балів
1 Знання англійської мови 40
2 Рівень індивідуальної вмотивованості 30
3 Наявність наукового ступеня 10
4 Наявність вченого звання 5
5 Адміністративна посада 10
6 Наявність  наукових публікацій за останні 5 років, в тому числі у закордонних виданнях 5
Всього 100


Критерії відбору для викладання Кількість балів
1 Наявність навчальної програми 30
2 Знання англійської мови 40
3 Рівень індивідуальної вмотивованості 10
4 Наявність наукового ступеня 5
5 Наявність вченого звання 5
6 Наявність  наукових публікацій за останні 5 років, в тому числі у закордонних виданнях 10
Всього 100

 

Курси англійською

 ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЇ 

Theoretical English Grammar and Phonetics Course (Скоробогата О. М.) 
History of the English Language (Мілютіна О. К.) 
Stylistic Analyses of the English Text (Мілютіна О. К.) 
English Lexicology (Ткаченко Н. М.) 
Business English (Ткаченко Н. М.) 
Practical English Grammar (Зайцева Н. О.) 
Practical English Phonetics (Бутова В. О.) 
Theoretical Course of the English Language (Скоробогата О. М.)
Methodics of Foreign Language and Culture Teaching (Ткаченко Н. М.) 
Geography, History and Culture of English-Speaking Countries (Скоробогата О. М.)
Theory and Practice of Oral and Written Translation (Бутоова В. О.) 
Stylistic Analysis of Belles-Lettres Style Text (Мілютіна О. К.) 
Basics of Intercultural Communication (Скоробогата О. М.)
Educational Systems of the English-Speaking World (Зайцева Н. О.)
Latin Language (Мілютіна О. К.)
Business English (Ткаченко Н. М.)
Basics of Pedagogics (Ткаченко Н. М.)
Modern Technologies of Foreign Language Teaching (Ткаченко Н. М.)
European union policy in Ukraine (Чумаченко О. А.)
Sociology (Шконда І. О.)
Modern Ukrainian and practical language using (Холявко І. В.)

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ ТА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Introduction to General Biology (Рудишин С. Д.)
Human ecology (Луценко О. І.)
Theoretical mechanics (Качурик І. І.) 
Preparatory cours of mathematics (Борисов Є. М.)
Electrodynamics (Шелудько В. І.)

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Improving technology and diagnostic methods of physical education of preschool children (Шовкопляс О. М.)
Theory and methodics of physical training (Шовкопляс О. М. )
Theory and technology development of children's art (Корякіна І. В.)
Basics of Fine Arts with methodics (Корякіна І. В.)
Special course on methods of preschool education (Гордій Н. М.)
Preschool linguodidactics (Гордій Н. М.)
Methodics of forming elementary mathematical concepts (Савченко І. М.)
The urgent problems of research in preschool pedagogics (Пономаренко Т. О.)
Preschool pedagogics (Пономаренко Т. О.)
New pedagogical technologies in education (Пономаренко Т. О.)
Children psychology (Тітаренко С. А.)
Mental health conservation of a preschool teacher (Тітаренко С. А.)
Natural science basics with methodics (Загородня Л. П.)
Theory and methodics of music education (Заика О. Я.)
Basic ecology (Мельник О. С.) 1 3
Human health (Петрюк С. Є.) 1 4

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Methods of Foreign language (English) in primary school (Пінчук І. О.)
Foreign language (English) (Пінчук І. О.)
English practical grammar (Пінчук І.О.)
New information teaching technologies and technical means of training (Ігнатенко О. В.)
Computer science fundamentals and programming elements (Ігнатенко О. В.)
Labor training and its practical application (Шрамко О. О.)
Methods of teaching Russian as a foreign language (Бірюк Л. Я.)
Art-Pedagogics (Бірюк Л. Я.)
Pedagogical mastery (Бірюк Л. Я.)
Future primary school teachers comunicative competence forming (Бірюк Л. Я)
Fundamentals of inclusive education (Бірюк Л. Я.)
Fundamentals of stage and cinema art and its methods (Бірюк Л. Я.)
New educational technologies (Гречаник Н. І.)
Fundamentals of educational research (Гречаник Н. І.)
Pedagogical technologies in primary school (Гречаник Н. І.)
Theory and practice of chorus guidance (Гречаник Н. І.)
History of music art (Голяка Г. П.)
Computer Applications (FIZ277) (Луценко Г.В.)

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Fundamentals of psychological diagnostics (Леоненко І. Ю.)
Psychology (Мисник С. О.)

Детальніше