Бердянський державний педагогічний університет  Лупир Вікторія Сергіївна, студентка 4 курсу факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка  Онікієнко Альона Валерїіна, магістрантка факультету дошкільної освіти
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  Чернецька Тетяна Володимирівна, студентка 6 курсу факультету педагогіки і психології
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  Навроцька Ірина Юріївна, студентка 4 курсу соціально-гуманітарного факультету
Житомирський державний університет імені Івана Франка  Сірик Ірина Миколаївна, студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту педагогіки
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  Доротюк Юлія Олександрівна, студентка 3 курсу педагогічного факультету
Київський університет імені Бориса Грінченка  Ткачук Богдан Олексійович, студент 6 курсу факультету дошкільної освіти
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова  Огородник Ірина Олегівна, студентка 4 курсу факультету педагогіки і психології
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Бойко Валентина Володимирівна, студентка 5 курсу факультету психології та соціальної роботи
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Дубницька Інна Анатоліївна, студентка 4 курсу психолого-педагогічного факультету 
Рівненський державний гуманітарний університет Марчук Тетяна Сергіївна, студентка 5 курсу педагогічного факультету
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Журавко Тетяна Валеріївна, студентка 4 курсу факультету дошкільної та спеціальної освіти
Херсонський державний університет  Шурда Жанна Іллівна, студентка 2 курсу факультету дошкільної та початкової освіти

Додаткову інформацію дивитися в інформаційному листі для конкурсантів

Автор : joomla блоги