Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2016 р. №1495 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-2017 навчальному році» Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка визначено базовим вищим навчальним закладом з проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка».

Для участі в ІІ етапі олімпіади з навчальної дисципліни „Педагогіка” запрошуються 1 − 2 студенти-переможці І етапу, які вивчають дану дисципліну у поточному навчальному році або завершили її вивчення у попередньому.

НАКАЗ МОН                     ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

 


Хронологія проведення турів

17 травня 2017 р.

• теоретичний – тестування знань з педагогіки

Робота передбачає виконання завдань тестового характеру, де студенти повинні виявити системні і усвідомлені знання з педагогіки та основних технологій педагогічної діяльності; точність обґрунтування та висвітлення педагогічних проблем; орієнтацію у науково-методичній літературі, сучасних наукових школах, інноваційних технологіях, теоретичних концепціях та підходах, передовому досвіді; знання та розуміння суті основних державних нормативних документів щодо здійснення педагогічної діяльності в Україні; продемонструвати логіку мислення, аргументацію, послідовність і самостійність викладу; вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити власні висновки.


• пошуково-дослідницький

На початку конкурсу проводиться жеребкування, за результатами якого учасники отримують тему наукового дослідження. Відповідно до отриманої теми вони повинні виконати наступні завдання:

1) скласти науковий апарат дослідження;

2) обґрунтувати методи дослідження;

3) провести статистичну обробку запропонованих емпіричних даних (одержують їх разом із темою дослідження);

4) скласти анотацію змісту наукового дослідження однією із європейських мов.


18 травня 2017 р.

 

• творчий тур – самопрезентація «Учитель майбутнього»

Виконання завдання І туру готується учасниками до початку олімпіади. У презентації учасники мають ознайомити аудиторію зі своїм баченням перспективи професійно-педагогічної діяльності вчителя на основі педагогічних інновацій.

Під час підготовки завдання першого туру бажано звернути увагу на такі аспекти: змістовність презентованого матеріалу, його відповідність темі; композиційне структурування, лаконічність; унікальність та доступність презентованого матеріалу для сприйняття; уміння презентувати матеріал; дотримання регламенту.

Представлення презентації учасниками членам журі та іншим  учасникам олімпіади, відповіді на запитання.


• практичний тур – захист-презентація виховного проекту

Загальне спрямування проекту відповідає темі «Виховання громадянина України — основна мета національного виховання».

У ході підготовки до туру учасники розробляють виховний проект з використанням інноваційних технологій. На олімпіаді учасники представляють даний проект.

Виконання даного етапу відбувається до початку олімпіади. Учасники  підготували проекти та надіслали до10 квітня 2017 р. на адресу оргкомітету.

Хід виконання практичного туру

1.     Презентація проекту учасником

Учасник презентує членам журі та іншим учасникам олімпіади практичну реалізацію проекту (доповідач може залучати інших учасників олімпіади до представлення проекту).

Презентація проекту повинна тривати не більше 15 хв.

2.     Відповіді на запитання членів журі

Учасники олімпіади мають бути готові до відповідей на поставлені запитання членів журі щодо презентованого проекту. Відповіді повинні бути переконливими, лаконічними, змістовними.

Подані на конкурс проекти мають відповідати наступним вимогам

1.    Відповідність темі. Проект має бути спрямований на формування громадянськості як інтегрованої якості особистості.

2.    Актуальність проблеми, на вирішення якої спрямований запропонований проект. Вагомість та переконливість доказів щодо актуальності проблеми, відповідності проекту педагогічній проблематиці сьогодення.

3.    Визначення мети і завдань проекту.

4.    Структура проекту.  Повинна передбачати наявність таких структурних елементів: тема проекту, постановка проблеми, мета проекту, завдання проекту, віковий склад цільової аудиторії проекту, програма реалізації проекту, очікувані результати.

5.    Оригінальність. Інноваційний підхід до вирішення педагогічної проблеми.


 

19 травня 2017 р.

Підсумки

Відбулося підведення підсумків, нагородження учасників та урочисте
закриття II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної
дисципліни «Педагогіка».

Переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади привітали проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Володимир Зінченко, заступник голови журі, доктор педагогічних наук, професор Глухівського НПУ ім. О. Довженка Григорій Луценко; члени журі та провідні викладачі кафедр вищих навчальних закладів України.

За результатами участі студентів (магістрів) в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» нагороджено:

— диплом I ступеня:
Фоміна Надія Романівна,
Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків);

— дипломи II ступеня:
Ніколенко Катерина Сергіївна,
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;

Будегай Вікторія Андріївна,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

— дипломи III ступеня:
Шевчук Валентина Валеріївна,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Валько Анастасія Сергіївна,
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

— грамотою за зайняте IV місце відзначено:
Єременко Анастасію Олександрівну,
Херсонський державний університет;

— грамотою за зайняте V місце відзначено:
Скибу Тетяну Олександрівну,
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського;

— грамотою за зайняте VI місце відзначено:
Асаулову Катерину Сергіївну,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

На урочистостях з нагоди закриття Олімпіади переможців відзначили дипломами та нагородили грамотами, усім учасникам вручили сертифікати. Викладачі, які супроводжували студентів, та самі учасники ознайомилися з найстарішим педагогічним закладом України, його унікальним музеєм та залою рідкісної книги. У рамках екскурсійної програми дізналися багато цікавого з історії Глухова від найдавніших часів і до наших днів. 

Тож вітаємо переможців олімпіади і бажаємо подальших успішних кроків на шляху професійного та кар’єрного зростання!

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2016 р. №1495 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016-2017 навчальному році» Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка визначено базовим вищим навчальним закладом з проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка».

Для участі в ІІ етапі олімпіади з навчальної дисципліни „Педагогіка” запрошуються 1 − 2 студенти-переможці І етапу, які вивчають дану дисципліну у поточному навчальному році або завершили її вивчення у попередньому.

Ссылка как кнопка