Накази про педпрактику

Наказ від 30.04.2020 №57-СТ-П

Наказ від 30.04.2020 №24-СТ-ЗВ-П

Наказ від 24.04.2020 №56-СТ-П

Наказ від 24.04.2020 №54-СТ-П

Наказ від 24.04.2020 №23-СТ-ЗВ-П

Наказ від 24.04.2020 №22-СТ-ЗВ-П

Наказ від 17.04.2020 №21-СТ-ЗВ-П

Наказ від 16.04.2020 №53-СТ-П

Наказ від 16.04.2020 №52-СТ-П

Наказ від 09.04.2020 №51-СТ-П

Наказ від 08.04.2020 №50-СТ-П

Наказ від 08.04.2020 №49-СТ-П

Наказ від 03.04.2020 №20-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №19-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №18-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №17-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №16-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №15-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №14-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №47-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №13-СТ-ЗВ-П

Наказ від 27.03.2020 №12-СТ-ЗВ-П

Наказ від 27.03.2020 №48-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №46-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №45-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №44-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №43-СТ-П

Наказ від 20.03.2020 №42-СТ-П


Проєкти наказів

Наказ від 08.04.2020 № 49-СТ-П Про педпрактику

Наказ від 08.04.2020 № 50-СТ-П Про педпрактику

Наказ від 09.04.2020 № 51-СТ-П Про педпрактику


Накази

Розпорядження №17 від 30.04.2020 Про освітню діяльність університету під час карантину (проміжна атестація, завершення навчального року)

Наказ №96 від 27.03.2020 Щодо організації освітнього процесу та завершення 2019-2020 н.р. у Глухівському НПУ ім.О.Довженка у період надзвичайної ситуації

Розпорядження №31 від 19.03.2020 Про моніторинг освітнього процесу в період карантину  //   Додаток 1  //  Інструкція до програми ZOOM

Наказ №92 від 18.03.2020 Про організаційні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 у Глухівському НПУ ім.О.Довженка та його структурних підрозділах

Розпорядження №15 від 13.03.2020 Про виконання профілактичних і протиепідемічних заходів

Розпорядження №30 від 12.03.2020 Про організацію освітнього процесу в період карантину  //  Додаток 1

Наказ №87 від 12.03.2020 Про запровадження карантину в Глухівському НПУ ім. О.Довженка та його структурних підрозділах


 Навчання за дистанційними технологіями

Факультет дошкільної освіти

Фотозвіт підсумкової конференції 32 ДО

Захист практики 21 ДА

01.04.20р. Засідання ученої ради факультету дошкільної освіти.

На порядку денному обговорення специфіки проведення підсумкових конференцій з педагогічної практики.

01.04.2020

 

06.04.2020р. Zoom  конференція . Міжнародне  науково-педагогічне стажування для викладачів закладів вищої освіти на базі університету Collegium Civitas у Варшаві (Польща) «Академічна доброчесність: виклики сучасності».

Учасники к.п.н. Куліш І.Д., к.п.н. Любива В.В

06.04.2020

 

08.04.20р. 09:30 (програма ZOOM) Засідання кафедри теорії і методики дошкільної освіти

На порядку денному:

 1. Ознайомлення з рішеннями ректорату, вченої ради університету, ради факультету дошкільної освіти.
 2. Звіти викладачів кафедри за період карантину.
 3. Стан написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт студентами денної та заочної форм навчання.
 4. Хід та аналіз педагогічної практики студентів денної форми навчання.
 5. Затвердження білетів до літньої екзаменаційної сесії та державних екзаменів.
 6. Аналіз результатів роботи кураторів академічних груп.
 7. Стан профорієнтаційної роботи викладачів кафедри.
 8. Стан підготовки до друку навчально-методичних посібників, статей викладачів кафедри.
 9. Різне.

08.04.2020

 

21 квітня 2020 р. було проведено практичне заняття з дисципліни «Дитяча література» для студентів 11-ДО групи факультету дошкільної освіти з використанням дистанційної технології Zoom (викладач: Данильченко І.Г.).

23.04.2020.5

23.04.2020.7

 

28.04.2020 Підсумкова конференція 11-ДО групи

Практика в групах дітей раннього віку – складова професійної практичної підготовки майбутніх вихователів ЗДО.

28.04.202028.04.2020.1

28.04.2020.228.04.2020.3

28.04.2020.528.04.2020.4

28.04.2020.628.04.2020.7

 

07.05.2020 р. було проведено практичні заняття з дитячої літератури у студентів 11-ДО і 22-ДО груп з використанням дистанційної технології Zoom.

07.05.2020.107.05.2020.2

07.05.2020.307.05.2020.4

 

Науковий семінар «Дошкільна освіта: виклики сучасності»

У рамках проведення Тижня науки на факультеті дошкільної освіти 14 травня 2020 року було проведено в форматі Zoom-конференції науковий семінар «Дошкільна освіта: виклики сучасності». Під час виступів студенти випускних курсів (21-ДО група та 38-25Д група) мали змогу презентувати власні наукові доробки за темами бакалаврських робіт, що присвячені різним аспектам дошкільної освіти, а також отримати слушні поради від викладачів факультету щодо їх удосконалення.

14.05.2020.do114.05.2020.do2

14.05.2020.do314.05.2020.do4

14.05.2020.do514.05.2020.do6

 

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ – КРОК ДО ДИПЛОМА БАКАЛАВРА

14.05.2020  Режим відео конференції (Zoom)

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти, відповідно до пункту 2.1.1.4 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, розпорядження від 12.03.2020 № 30 «Про організацію освітнього процесу в період карантину», листа МОН України від 27.03.2020 №1/9-187 «Щодо завершення 2019-2020 навчального року»   на кафедрі теорії і методики дошкільної освіти відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня  «Бакалавр» студентів спеціальності  012 Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання.

Усі  студенти  засвідчили свою готовність до державної атестації.

14.05.2020.114.05.2020.214.05.2020.3

14.05.2020.414.05.2020.514.05.2020.6

 

Консультація до комплексного екзамену з фахових методик дошкільної освіти за дистанційною технологією ZOOM для випускників групи 38-25 Д.

21.05.2020 

 

22 травня 2020 року на факультеті дошкільної освіти вже в традиційній формі Zoom-конференції відбувся захист курсових робіт зі спеціалізації «Іноземна мова». Студенти 42ДО групи презентували результати власних досліджень із методики навчання дітей дошкільного віку іноземних мов і культур.

Представлені для захисту роботи ще раз довели можливість та необхідність навчання дітей старшого дошкільного віку іноземним мовам, зокрема виховання в них інтересу до вивчення мов, формування іншомовної комунікативної компетентності загалом та її компонентів зокрема як в процесі ігрової діяльності, так і під час використання дитячої художньої літератури, різних видів наочності тощо.

22.05.2020.122.05.2020.2

22.05.2020.322.05.2020.4

 

Захист курсових робіт з дошкільної педагогіки та фахових методик дошкільної освіти 32- ДО групи

22.05.2020.1do22.05.2020.2do

 

Державний екзамен з фахових методик дошкільної освіти. Група 38-25Д .

(З використанням дистанційної технології Zoom).

23.05.2020.1do

 

Факультет початкової освіти

Відповідно до розпоряджень Про педпрактику

Підсумкову конференцію з педпрактики (навчально-залікова) для студентів 22-ПО, 31-ПО груп факультету початкової освіти денної форми навчання провести дистанційно (за допомогою сервісаZoom  для проведення відеоконференцій) 14.04.2020 р. об  11год.

Підсумкову конференцію з педпрактики (на місці роботи фахівця соціальної сфери) для студентів 60М-СР групи факультету початкової освіти заочної форми навчання провести дистанційно (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) 13.04.2020 р. о 10 год.

Підсумкову конференцію з педпрактики (на місці роботи соціального працівника) для студентів 24-СР(ск.), 42-СР груп факультету початкової освіти денної форми навчання провести дистанційно (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) 15.04.2020 р. о 14 год.

Підсумкову конференцію з педпрактики (навчально-залікова)  для студентів 18-25 П групи Сумської філії провести дистанційно (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) 11.04.2020 р. о 12 год.

Відповідно до плану роботи факультету

Засідання вченої ради факультету початкової освіти (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) заплановано провести 28.04.2020 р. о 13.00

Засідання кафедр педагогіки і менеджменту освіти, психології і соціальної роботи, теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початкової освіти (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) заплановано провести з 15.04.2020 р. по 17.04.2020 року.

 

Використання сервісу Google  Classroom

Освітній процес в асинхронному режимі на факультеті початкової освіти забезпечується шляхом використання сервісу Google  Classroom – інструменту, що зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail.  

servclasroom1servclasroom2

servclasroom3servclasroom4

servclasroom5

 

Використання платформи Zoom

З метою проведення лекційних занять, проведення контрольних заходів  в синхронному режимі (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у веб-середовищі дистанційного навчання) викладачі факультету  використовують програмне забезпечення Skype, відеоконференцзв’язк за допомогою сервісів Google (meet.google.com), Zoom (платформа для проведення відеоконференцій, онлайнзанять, онлайнконсультацій.

servzoom1

Лекція з курсу «Основи менеджменту української освіти»

Викладач Шерудило А.В.

18-25 П група

servzoom2servzoom3

Практика усного і писемного мовлення

Викладач Мозуль І.В.

  60 13.04

 12 14.04

 24 42 15.04

 24 15.04

 60 24 60 43 16.04

12

12

21

4 травня 2020 р. у дистанційному режимі, за допомогою платформи ZOOM, було проведено засідання кафедри психології та соціальної роботи. Викладачі кафедри активно обговорювали найбільш актуальні питання сьогодення, зокрема стан організації дистанційного освітнього процесу зі студентами денної та заочної форм навчання, проведення державної підсумкової атестації  у дистанційному режимі; стан підготовки та перегляду освітніх програм за ОС "Магістр" та "Бакалавр"; підсумки проведення педагогічних практик у дистанційному режимі та інше.

 1 04.05

 2 04.05

 

Викладачі факультету початкової освіти взяли участь у Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи», яка відбулась 6 травня 2020 року об 11:00 за допомогою додатку «Zoom».

06.05.20204

06.05.2020106.05.20205

 

07.05 6 231 zoom

 

20 травня 2020 року відбулась розширена виробнича нарада факультету початкової освіти, де були розглянуті наступні питання:

 1. Про підготовку до організації і проведення державної атестації для студентів денної і заочної форм навчання, у т.ч. філій (процедури проведення, відображення їх у розкладах).
 2. Про результати проміжної атестації студентів денної форми навчання з усіх дисциплін, що вивчаються у ІІ півріччі.
 3. Про стан упровадження електронного журналу.
 4. Про підготовку до проведення перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат.
 5. Оплата за навчання у 2020-2021 н.р. відповідно до встановлення індикативної собівартості (На виконання постанови КМУ від 03.03.2020 №191 «Деякі питання запровадження індикативної вартості»).

20.05.2020.1

 

20 травня 2020 року відбулось засідання кафедри педагогіки і психології початкової освіти, де викладачі узгодили особливості організації державної атестації, обговорили стан профорієнтаційної роботи, процедуру перевірки курсових робіт на унікальність та інші важливі питання.

20.05.2020.2

 

21 травня 2020 року відбулось засідання кафедри педагогіки та менеджменту освіти. А також передзахист магістерської роботи Бугайової Марини Вікторівни на тему «Теоретичні засади діяльності керівника закладу загальної середньої освіти» (науковий керівник канд. пед. наук, ст. викл. Зенченко Тетяна Федорівна).

21.05.2020.1

21.05.2020.2

 

Факультет технологічної і професійної освіти

Упродовж двох днів на кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій проходив захист ///педагогічної практики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на робочому місці викладача/// здобувачами освіти спеціальності 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)» (група 6 М-Пр (Б)), а також ///навчально-залікової (на робочому місці майстра виробничого навчання)/// здобувачами освіти спеціальності 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)» (групи 24 Пр (Б), 45 Пр (Б)). Захист проводився в дистанційному режимі за допомогою сервісу Zoom.

 viber 2020 04 13 17 45 39

 viber 2020 04 13 17 45 41

 viber 2020 04 15 12 16 49 viber 2020 04 15 12 16 51

Цього року означені практики проходило 28 студентів. Загалом, майбутні фахівці впоралися з поставленими практикою завданнями. Про це свідчить підготовлена документація з фаху. Стежили за процесом проходження та надавали методичні поради студентам групові керівники та методисти (Єсипенко А. Д., Лівінський О. М., Хоменко О. Г., Литвинова Н. В., Перунок О.М. та консультанти з психології Мисник С. О., Ільїна Н.М.).

 viber 2020 04 13 17 45 42

 viber 2020 04 15 12 17 05 viber 2020 04 15 12 17 01

Майбутні фахівці показали високий рівень навчально-методичної підготовки до виконання професійної діяльності майстра виробничого навчання та викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в ході освітнього процесу, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактики.

Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що бакалаври та магістри отримали цінний професійний досвід та показали достатній рівень фахової підготовки.

 viber 2020 04 15 12 16 59 viber 2020 04 15 12 16 48

 viber 2020 04 13 17 45 401

 viber 2020 04 13 17 45 411

 

Факультет природничої і фізико-математичної освіти

 Робота з сервісом Classroom:

 1617  18

Фото-скрін-звіт про застосування дистанційних технологій

 
 3  5
 6  7
 8  4
 9  10
 11  12
 14  13
 15  
   
Факультет філології та історії

07 квітня 2020 року на факультеті філології та історії  відбулася конференція із захисту навчально-залікової педагогічної практики у студентів, які здобувають освіту за освітньою програмою "Середня освіта (Мова і література (англійська))"  ОС "Бакалавр", через сервіс відеоконференцзв’язку.

Відео за посиланням.

10  квітня 2020 року на факультеті філології та історії відбулася конференція із захисту педагогічної навчально-залікової практики студентами, які здобувають освіту за освітньою програмою "Середня освіта (Українська мова і література)"  ОС "Бакалавр", із використанням дистанційних технологій.

Відео за посиланням.

15  квітня 2020 року на факультеті філології та історії відбулася конференція із захисту педагогічної навчально-залікової практики студентами, які здобувають освіту за освітньою програмою "Середня освіта (Українська мова і література)"  ОС "Магістр", із використанням дистанційних технологій.

 61 2

 61 3 61

 61 4 61 5

 

16 квітня 2020 року відбулося засідання кафедри історії, правознавства та методики навчання за участю декана факультету з використанням  дистанційних технологій, на якому були обговорені важливі питання, зокрема щодо  стану дистанційної роботи зі студентами, підготовки курсових робіт, готовності  до державної атестації.

Особливу увагу на засіданні було спрямовано на розгляд питання профорієнтаційної роботи викладачів кафедри щодо набору на освітні ступені бакалавра, магістра, доктора філософії за освітніми програмами "Середня освіта (Історія)", "Історія та археологія". 

Screenshot 2

ScreenshotScreenshot 1

 

14-15 квітня 2020 р. на базі кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка було проведено VІІІ Всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science». З огляду на запровадження по всій території України умов карантину й для запобігання поширенню COVID-19 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11 березня 2020 року робота конференції проходила в асинхронному (off-line) режимі у формі електронного листування (e-mail) та шляхом проведення форуму.

У конференції взяли участь 109 молодих учених, магістрантів, студентів із Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Afyon Kocatepe University (Турція), Київського національного університету технологій і дизайну, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Сумського державного університету, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та інших закладів освіти.

23.04.2020 23.04.2020.1

Тематика конференції торкнулася широкого спектру проблем:

 • нерозв’язані питання в лінгвістиці й літературознавстві;
 • нові виклики в методиці навчання;
 • перспективи досліджень у гуманітарних науках;
 • нові тенденції в природничих науках;
 • новаторські напрямки розвитку професійно-технологічної освіти.

У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції було підготовлено електронний збірник матеріалів конференції, з яким можна ознайомитися на офіційному сайті Глухівського НПУ імені Олександра Довженка. Організаційний комітет зобов’язується підготувати й розіслати учасникам конференції сертифікати. Дякуємо усім учасникам за співпрацю!

 

22 квітня 2020 року відбувся захист педагогічної практики на робочому місці вчителя  студентами ОС "Магістр" спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) з використанням дистанційних технологій. 

 62 3

 62 5 62 30

 62 6 62 9

 

22 квітня 2020 року відбувся захист педагогічної практики на робочому місці вчителя  студентами ОС "Магістр" спеціальності 014 Середня освіта (Історія) з використанням дистанційних технологій.

 64 80

  64 64 5

 64 4 64 6

 

З метою успішного засвоєння студентами 23-У групи факультету філології та історії складного мовознавчого курсу "Українська діалектологія" кандидат філологічних наук Марєєв Дмитро Анатолійович  проводить практичні заняття зі студентами з використанням дистанційних технологій.

3 3

 

Випускники бакалаврату спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 42-А група факультету філології та історії) поглиблюють свою фахову підготовку, зокрема вивчають стилістику англійської мови (викладач - доцент Мілютіна О.К.) та практичний курс німецької мови (викладач - канд.філ.наук Андріїшина К.І.) з використанням дистанційних технологій.

 IMG feee2dd812ddf39a99a0bb1fa3c07030 V

0 02 0a 30dfc2df33fca3f749c0ba8f4ece6069ad89d45c90906c73a69834c730f60b47 acfffa3a0 02 0a e7850a95ef4adf80d2accc09e3d373e52c627b28eda74834675bcd7aafa67c02 5569d327

 

Студенти факультету філології та історії опановують курс "Практичний курс німецької мови" з використанням дистанційних технологій під керівництвом  кандидата філологічних наук  Андріїшиної Катерини Іванівни.

0 02 0a 5ccc6e10899bf3bafb984bdf7fe647adf772633accc59e7c3895162ee5a64c64 e13b691f0 02 0a 8d19f9c939f02e44e350110703af9cdaf6a746682723b97fe412e59d7165b643 f28f4b54

 

21 квітня 2020 року відбулося засідання кафедри іноземних мов та методики викладання факультету філології та історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка з використанням дистанційних технологій. На порядку денному були питання щодо результатів дистанційної роботи зі студентами. Також викладачі заазначили про стан виконання курсових і дипломних робіт студентів філології та історії, готовності до державної атестації й обговорили особливосі профорієнтаційної роботи в умовах карантину. Засідання кафедри пройшло плідно та конструктивно. 

 44

 

21 квітня 2020 року відбулося чергове засідання кафедри української мови, літератури та методики навчання з використання дистанційних технологій. На засіданні було розглянуто актуальні питання щодо готовності студентів до захисту дипломних робіт, результатів участі  у конкурсі студентських наукових робіт, стану профорієнтаційної роботи тощо.

 

Підсумкове заняття з риторики та методики навчання риторики проводить декан факультету філології та історії, доцент Лучкіна Любов: теорія закріплюється практичними вміннями ведення дискусії, досягнення компромісу.

  41 8

  41 4 41 5

  41 41 7

 

28 квітня 2020 року на факультеті філології та історії відбулося засідання вченої ради.  Було обговорено важливі питання щодо організації освітнього процесу під час карантину, зокрема проведення семестрової та  державної атестації студентів, перевірка наукових робіт на дотримання доброчесності, призачення рецензентів випускових робіт тощо.
Крім того, проведено попереднє обговорення освітніх програм на вступ 2020 року. Прийнято рішення щодо розміщення проєктів освітніх програм на сайті факультету з дедлайном обговорення - 31.05.2020.
Велику увагу зосереджено було також на проведенні профорієнтаційної роботи в сучасних умовах.
Screenshot 4
Screenshot 5

 

Наказ № 247 від 07.09.2020 Про внесення змін до наказів від 18.02.2020 № 68, від 17.08.2020 №201 «Про встановлення вартості сплати за надання освітніх послуг та термінів оплати аспірантів та докторантів, зарахованих на навчання на 2020-2021 н.р.»

Наказ № 201 від 17.08.2020 Про внесення змін до наказу від 18.02.2020 № 68 «Про встановлення вартості сплати за надання освітніх послуг та термінів оплати аспірантів та докторантів, зарахованих на навчання на 2020-2021 н.р.»

Наказ № 102 від 30.03.2020 Про встановлення вартості сплати за надання освітніх послуг та термінів оплати аспірантів та докторантів, зарахованих на навчання на 2020-2021 н.р.

Наказ № 68 від 18.02.2020 Про встановлення вартості сплати за надання освітніх послуг та терміни оплати студентів (слухачів), зарахованих на навчання, поновлених чи переведених у 2020-2021 навчальному році  ///  Додаток 1 до наказу № 68

Наказ № 67 від 18.02.2020 Про встановлення вартості сплати за надання освітніх послуг та терміни оплати студентів (магістрів), зарахованих на навчання у березні 2020 року

Рахунки для оплати послуг у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка на 2020 рік

Договір про обслуговування АСУ ЗВО Політек-СОФТ /// Реєстрація ПП "Політек-СОФТ" в Реєстрі виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення 

Наказ №215 від 07.08.2019 "Про оплату за проживання у гуртожитках Глухівського НПУ ім. О. Довженка"

Наказ №425 від 31.12.2018 "Про оплату за проживання у гуртожитках Глухівського НПУ ім. О.Довженка"

Перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка

Кошторис організації, підготовки та захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Кошторис організації, підготовки та захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Наказ №349 від 05.10.17 Про внесення змін до наказу від 07.08 17 "Про огплату за проживання у гуртожитках Глухівського НПУ ім. О. Довженка"

Наказ №289 від 29.08.2017 р.  "Про вартість проживання у гуртожитках Глухівського НПУ ім. О. Довженка"

Перелік та вартість платних освітніх та інших послуг, що надаються Професійно-педагогічним коледжем Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Наказ №260 від 07.08.2017 р. "Про оплату за проживання у гуртожитках Глухівського НПУ ім. О.Довженка"

Наказ №53 Про встановлення вартості сплати за надання освітніх послуг та термінів оплати студентів (слухачів), зарахованих на навчання, поновлених чи переведених у 2018-2019 навчальному році

Наказ №78 Про встановлення вартості сплати за надання освітніх послуг та термінів оплати аспірантів та докторантів зарахованих на навчання у 2018-2019 навчальному році

Наказ №75 від 28.02.2017 р. "Про індексацію оплати за навчання"    Додаток 1  |  Додаток 2

ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти

012 Дошкільна освіта

(Дошкільна освіта та мова і література (англійська),  Дошкільна освіта та фізична культура,  Дошкільна освіта та корекційна освіта,  Дошкільна освіта та психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

013 Початкова освіта

(Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(Середня освіта (Українська мова і література))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(Середня освіта (Мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Історія)

(Середня освіта (Історія))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Математика)

(Середня освіта (Математика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

(Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія)

(Середня освіта (Біологія природознавство))

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізика)

(Середня освіта (Фізика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Інформатика)

(Середня освіта (Інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(Середня освіта (Трудове навчання та технології))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізична культура)

(Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи), Середня освіта (Фізична культура та фізична реабілітація))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(Професійна освіта (Будівництво))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

053 Психологія

(Психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

231 Соціальна робота

(Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

012 Дошкільна освіта

(Дошкільна освіта та мова і література (англійська),  Дошкільна освіта та фізична культура,  Дошкільна освіта та корекційна освіта,  Дошкільна освіта та психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

013 Початкова освіта

(Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(Середня освіта (Українська мова і література))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(Середня освіта (Мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Історія)

(Середня освіта (Історія))

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Математика)

(Середня освіта (Математика та економіка))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

(Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія)

(Середня освіта (Біологія природознавство))

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізика)

(Середня освіта (Фізика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(Середня освіта (Трудове навчання та технології))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізична культура)

(Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи), Середня освіта (Фізична культура та фізична реабілітація))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(Професійна освіта (Будівництво))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

053 Психологія

(Психологія)

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

231 Соціальна робота

(Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" або ОС "Магістр"

012 Дошкільна освіта

За державним замовленням

(Дошкільна освіта)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

(Дошкільна освіта,  Дошкільна освіта та управління закладом освіти)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

013 Початкова освіта

За державним замовленням

(Початкова освіта)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

(Початкова освіта, Початкова освіта та та управління закладом освіти)

Денна форма здобуття освіти

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(Середня освіта (Українська мова і література))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(Середня освіта (Мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Історія)

(Середня освіта (Історія))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Математика)

(Середня освіта (Математика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

(Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія)

(Середня освіта (Біологія та природознавство))

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізика)

(Середня освіта (Фізика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(Середня освіта (Трудове навчання та технології))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізична культура)

(Середня освіта (Фізична культура))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(Професійна освіта (Будівництво))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

053 Психологія

(Психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

231 Соціальна робота

За державним замовленням

(Соціальна робота)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

(Соціальна робота, Соціальна робота та управління соціальним закладом)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

073 Менеджмент

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

(Управління закладом освіти, Управління закладом освіти та психологія)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

ОНС "Доктор філософії"

011 Освітні, педагогічні науки

(Теорія і методика вищої освіти)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

013 Початкова освіта

(Початкова освіта)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

(Теорія і методика професійної освіти)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

032 Історія та археологія

(Історія та археологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

073 Менеджмент

(Управління закладом освіти)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

НС "Доктор наук"

015 Професійна освіта

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Філіал м. Бар

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Бакалавр" на снові повної загальної середньої освіти

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Психологія

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст"

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Українська мова

Психологія

Філіал м. Кременчук

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Бакалавр" на снові повної загальної середньої освіти

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Трудове навчання та технології

Біологія

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст"

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Трудове навчання

Англійська мова

Біологія

Філіал м. Суми

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Бакалавр" на снові повної загальної середньої освіти

Трудове навчання та технології

Дошкільна освіта

Початкова освіта

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст"

Трудове навчання та технології

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Співробітники

Головний бухгалтер 

МАЗНЄВА НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

Електронна адреса бухгалтерії:       Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

 Захлєбаєва Наталія Миколаївна

БУХГАЛТЕР З РОЗРАХУНКУ  ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ, АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Акуліна Світлана Григорівна

БУХГАЛТЕР З РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ ФІЛІЙ. НАРАХУВАННЯ ДОПОМОГИ ПО ЛИСТКАМ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

Кидименко Наталія Олександрівна

БУХГАЛТЕР З РОЗРАХУНКУ  ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ, СПЕЦІАЛІСТАМ, РОБІТНИКАМ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Сисоєнко Любов Миколаївна

 

БУХГАЛТЕР З РОЗРАХУНКУ  ІЗ СТИПЕНДІАТАМИ

Веракса Євгенія Миколаївна

БУХГАЛТЕР ПО РОЗРАХУНКАМ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ (ПЛАТНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТАМ УНІВЕРСИТЕТУ)

Курова Любов Яківна

БУХГАЛТЕР ПО ВЕДЕННЮ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ, РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ (ІНШІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ) Чмірькова Олена Олексіївна
БУХГАЛТЕР ПО ВЕДЕННЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ,  РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ (ПЛАТНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ТА ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ) Юрченко Ольга Іванівна
БУХГАЛТЕР ПО РОЗРАХУНКАМ  З ДЕБІТОРАМИ ТА КРЕДИТОРАМИ ТА ВЕДЕННЮ ПЕРСОНІФІКОВАНОМУ ОБЛІКУ Пінчук Ніна Олександрівна
БУХГАЛТЕР ПО ВЕДЕННЮ ГОТІВКОВИХ ОПЕРАЦІЙ  ТА ГРОШОВИХ ДОКУМЕНТІВ Бикова Світлана Володимирівна

 

Реквізити на оплату послуг

Оплата за навчання

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

р/р UA178201720313261002201013724

Призначення платежу: *; 25010100; оплата за навчання,  П.І.Б. повністю, факультет, група,курс, форма навчання,

Оплата за підвищення кваліфікації, стажування

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

р/р UA178201720313261002201013724

Призначення платежу: *; 25010100; за підвищення кваліфікації кадрів, стажування  П.І.Б. повністю

Оплата за підготовчі курси

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

р/р UA178201720313261002201013724

Призначення платежу: *; 25010100; за підготовчі курси П.І.Б. повністю

Оплата за гурток

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

р/р UA178201720313261002201013724

Призначення платежу: *; 25010100; за гурток (спортивний ( Степ-аеробіка, аеробіка, фітбол-аеробіка, гри на музичних інструментах і т.п.) П.І.Б. повністю,

Оплата за кандидатський іспит

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

р/р UA178201720313261002201013724

Призначення платежу: *; 25010100; за кандидатський іспит  П.І.Б. повністю

Оплата за дипломи

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

р/р UA178201720313261002201013724

Призначення платежу: *; 25010100; за диплом (дублікат диплома), додаток  до диплома (дублікат додатку до диплома),оформлення документів  П.І.Б. повністю, факультет, група,курс, форма навчання

Оплата за студентський квиток

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

р/р UA178201720313261002201013724

Призначення платежу: *; 25010100; за студентській квиток, залікову книжку, оформлення документів  П.І.Б. повністю, факультет, група, курс, форма навчання

Оплата за підготовку до захисту дисертації

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

р/р UA178201720313261002201013724

Призначення платежу: *; 25010100; органiзацiя, пiдготовка до захисту дисертацiй , стенографування П.І.Б. повністю

Оплата за проживання в гуртожитку

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

UA188201720313231002202013724

Призначення платежу: *; 25010200; оплата за проживання в гуртожитку №__  П.І.Б. повністю

Оплата за інтернет

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

UA188201720313231002202013724

Призначення платежу: *; 25010200; за інтернет  П.І.Б. повністю

Оплата за користування спортінвентарем, паркування автомобіля

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

UA188201720313231002202013724

Призначення платежу: *; 25010200; за користування спортінвентарем, паркування автомобіля  П.І.Б. повністю

Оплата за друковану продукцію

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

UA188201720313231002202013724

Призначення платежу: *; 25010200; оплата за друковану продукцію  П.І.Б. повністю

Оплата за проживання на базі Десна

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

UA188201720313231002202013724

Призначення платежу: *; 25010200; оплата за проживання на спортивно-оздоровчій базі Десна П.І.Б. повністю

Оренда

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

UA198201720313201002203013724

·        Призначення платежу: *; 25010300; 50% оренди, ПДВ з оренди

·        Призначення платежу: *; 25010300; плата за користування земельною ділянкою

За реалізацію майна

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

UA448201720313271002204013724

Призначення платежу: *; 25010400; оплата за металобрухт, дрова  П.І.Б. повністю

 

Відшкодування комунальних послуг

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

UA828201720343151002200013724

Призначення платежу: відшкодування комунальних послуг

Погашення кредиту

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

UA828201720343151002200013724

Призначення платежу: погашення кредиту___грн. та відсотків -___грн. угода № __ від___ пені-___грн.

Сплата пені

Одержувач: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Код 02125527

Банк одержувача: ГУДКСУ в Сумській області

UA828201720343151002200013724

Призначення платежу: Пеня за несвоєчасну оплату освітніх послуг П.І.Б. повністю, факультет, група,курс, форма навчання

Документи

ОС "Бакалавр" на снові повної загальної середньої освіти

012 Дошкільна освіта

(Дошкільна освіта та мова і література (англійська),  Дошкільна освіта та фізична культура,  Дошкільна освіта та корекційна освіта,  Дошкільна освіта та психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти 

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

013 Початкова освіта

(Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(Середня освіта (Українська мова і література))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(Середня освіта (Мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Історія)

(Середня освіта (Історія))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Математика)

(Середня освіта (Математика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

(Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія)

(Середня освіта (Біологія природознавство))

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізика)

(Середня освіта (Фізика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Інформатика)

(Середня освіта (Інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(Середня освіта (Трудове навчання та технології))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізична культура)

(Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи), Середня освіта (Фізична культура та фізична реабілітація))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(Професійна освіта (Будівництво))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

053 Психологія

(Психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

231 Соціальна робота

(Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст"

012 Дошкільна освіта

(Дошкільна освіта та мова і література (англійська),  Дошкільна освіта та фізична культура,  Дошкільна освіта та корекційна освіта,  Дошкільна освіта та психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

013 Початкова освіта

(Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(Середня освіта (Українська мова і література))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(Середня освіта (Мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Історія)

(Середня освіта (Історія))

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Математика)

(Середня освіта (Математика та економіка))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

(Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія)

(Середня освіта (Біологія природознавство))

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізика)

(Середня освіта (Фізика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(Середня освіта (Трудове навчання та технології))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізична культура)

(Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи), Середня освіта (Фізична культура та фізична реабілітація))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(Професійна освіта (Будівництво))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти(2 р.н.)

Денна форма здобуття освіти(3 р.н.)

Заочна форма здобуття освіти (3 р.н.)

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти (2 р.н.)

Денна форма здобуття освіти (3 р.н.)

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти (2 р.н.)

Денна форма здобуття освіти(3 р.н.)

Заочна форма здобуття освіти (2 р.н.)

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

053 Психологія

(Психологія)

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

231 Соціальна робота

(Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр"

012 Дошкільна освіта

За державним замовленням

(Дошкільна освіта)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

(Дошкільна освіта,  Дошкільна освіта та управління закладом освіти)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

013 Початкова освіта

За державним замовленням

(Початкова освіта)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

(Початкова освіта, Початкова освіта та та управління закладом освіти)

Денна форма здобуття освіти

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(Середня освіта (Українська мова і література))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(Середня освіта (Мова і література (англійська))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Історія)

(Середня освіта (Історія))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Математика)

(Середня освіта (Математика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

(Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Біологія)

(Середня освіта (Біологія та природознавство))

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізика)

(Середня освіта (Фізика та інформатика))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(Середня освіта (Трудове навчання та технології))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

014 Середня освіта (Фізична культура)

(Середня освіта (Фізична культура))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(Професійна освіта (Будівництво))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

053 Психологія

(Психологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

231 Соціальна робота

За державним замовленням

(Соціальна робота)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

(Соціальна робота, Соціальна робота та управління соціальним закладом)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

073 Менеджмент

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

(Управління закладом освіти, Управління закладом освіти та психологія)

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

ОНС "Доктор філософії"

011 Освітні, педагогічні науки

(Теорія і методика вищої освіти)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

013 Початкова освіта

(Початкова освіта)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

(Теорія і методика професійної освіти)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

032 Історія та археологія

(Історія та археологія)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

 

073 Менеджмент

(Управління закладом освіти)

За державним замовленням

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Денна форма здобуття освіти

Заочна форма здобуття освіти

Філіал м. Бар

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Бакалавр" на снові повної загальної середньої освіти

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Психологія

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст"

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Українська мова

Психологія

Філіал м. Кременчук

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Бакалавр" на снові повної загальної середньої освіти

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Трудове навчання та технології

Біологія

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст"

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Трудове навчання

Англійська мова

Біологія

Філіал м. Суми

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Заочна форма здобуття освіти

ОС "Бакалавр" на снові повної загальної середньої освіти

Трудове навчання та технології

Дошкільна освіта

Початкова освіта

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст"

Трудове навчання та технології

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Відповідальний секретар приймальної комісії

Литвинов Андрій Сергійович

тел.: (054) 442-33-61

тел.: (095) 748-76-39

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про Приймальну комісію Глухівського НПУ ім. О.Довженка 2020 р.

Положення про Апеляційну комісію Глухівського НПУ ім. О. Довженка 2020 р.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

План роботи приймальної комісії

Порядок організації та проведення вступного випробування (ЄВІ) у Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Порядок роботи приймальної комісії

Склад приймальної комісії Глухівського НПУ ім. О.Довженка

Курок О.І., доктор істор. наук, професор, ректор університету, голова приймальної комісії.

Кузнецова Г.П., канд. пед. наук, доцент, перший проректор, заступник голови приймальної комісії.

Литвинов А.С., канд. пед. наук, ст. викл., відповідальний секретар приймальної комісії.

Марєєв Д.А.,канд. філолог. наук, асистента кафедри української мови, літератури та методики навчання, заступника відповідального секретаря приймальної комісії.

Коротич А.В., проректор з адміністративно-господарської роботи Глухівського НПУ ім. О. Довженка, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, відповідальний за поселення вступників до гуртожитку.

Термоса І.О., канд. економічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, відповідальна за розрахунок вартості навчання та укладання угод про навчання.

Ткаченко Н.М.,канд. пед. наук, доцент, завідувач аспірантури та докторантури, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, відповідальна за прийом до аспірантури та докторантури; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.

Троша Н.В., канд. філолог. наук, ст. викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання, секретар комісії.

Андросенко А.О., старший лаборант кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій, провідний фахівець навчального відділу, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти під час прийому документів вступників.

Куліш І.Д., канд. пед. наук, ст. викл., декан факультету дошкільної освіти, відповідальна за організацію профорієнтаційної роботи; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітніх програм; набір вступників на навчання до факультетудошкільної освіти.

Лучкіна Л.В., канд. пед. наук, доцент, декан факультету філології та історії, відповідальна за організацію профорієнтаційної роботи; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітніх програм; набір вступників на навчання до факультету філології та історії.

Хроленко М.В., канд. пед. наук, доцент, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти, відповідальна за організацію профорієнтаційної роботи; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітніх програм; набір вступників на навчання до факультету природничої і фізико-математичної освіти.

Мазнєва Н.О., головний бухгалтер, відповідальна за ведення фінансової сторони вступної кампанії.

Новиков В.О., помічник ректора з правових питань.

Токарик Л.Б., начальник відділу кадрів, голова профспілкового комітету викладачів та співробітників Глухівського НПУ ім. О. Довженка, відповідальна за прийом документів до відділу кадрів.

Антипенко А. В., студентка 11-ДОгрупи факультету дошкільної освіти.

Новікова Г.Р., студентка 21-ПОгрупи факультету початкової освіти.

Бойко А.С., студентка 13-У групи факультету філології та історії.

Коломієць І.В., студентка 61М-Б групи факультету природничої і фізико-математичної освіти.

Губа В.С., студент 6М-Т групи факультету технологічної і професійної освіти.

 

Прийом громадян та робота консультативних телефонів Міністерства освіти і науки «Вступна кампанія 2020 року»

адреса: м. Київ, бульвар Шевченка, 16, фойє будівлі та конференц-зал № 2 (кімната № 401)

телефон: 0 (800) 50-45-70

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1234560003

1234560004

 

Вступна кампанія 2020

Затверджені показники обсягів прийому за державним замовленням у 2020 році

ОС "Бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти

Назва спеціальності

Денна форма здобуття освіти

Кваліфікаційний мінімум Максимальний обсяг прийому
  012 Дошкільна освіта 1 18
  013 Початкова освіта 1 15
  014 Середня освіта (Українська мова і література) 1 13
  014 Середня освіта (Англійська мова і література) 1 15
  014 Середня освіта (Історія) 1 14
  014 Середня освіта (Математика) 1 10
  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 1 12
  014 Середня освіта (Фізика) 1 10
  014 Середня освіта (Інформатика) 1 5
  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 1 8
  014 Середня освіта (Фізична культура) 1 14
  015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання) 1 5
  015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 1 5
  015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 1 5
  053 Психологія 1 5
  231 Соціальна робота  1 5
  Всього  16 159

 

ОС "Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст"

Назва спеціальності

Форма здобуття освіти

Денна Заочна
  012 Дошкільна освіта 25 5
  013 Початкова освіта 10 2
  014 Середня освіта (Українська мова і література) 9 0
  014 Середня освіта (Англійська мова і література) 0 0
  014 Середня освіта (Математика) 9 0
  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 18 6
  014 Середня освіта (Фізика) 0 0
  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 20 5
  014 Середня освіта (Фізична культура) 8 0
  015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання) 5 2
  015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 10 0
  015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 23 3
  231 Соціальна робота 1 1
  Всього 138 24

ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр"

Назва спеціальності

Форма здобуття освіти

Денна Заочна
  012 Дошкільна освіта 35 5
  013 Початкова освіта 41 5
  014 Середня освіта (Українська мова і література) 20 3
  014 Середня освіта (Англійська мова і література) 15 0
  014 Середня освіта (Історія) 9 0
  014 Середня освіта (Математика) 11 2
  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 22 6
  014 Середня освіта (Фізика) 6 0
  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 22 7
  014 Середня освіта (Фізична культура) 15 4
  015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання) 16 5
  015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 9 0
  015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 20 6
  053 Психологія 1 0
  231 Соціальна робота 0 0
  Всього 242 43

ОНС "Доктор філософії"

Шифр і назва спеціальності Форма здобуття освіти  
Денна  Заочна 
013 Початкова освіта 1 0
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 1 0
032 Історія та археологія 2 0
Всього  4 0

НС "Доктор наук"

Шифр і назва спеціальності Форма здобуття освіти  
Денна  Заочна 
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 1 0
Всього 1 0

 

 

Вступна кампанія 2019

Максимальні обсяги і кваліфікаційний мінімум державного замовлення за ОС "Бакалавр" на основі ПЗСО

Обсяги державного замовлення за ОС "Доктор філософії"

Обсяги державного замовлення за ОС "Доктор наук"

 

Розподіл обсягу державного замовлення

у Глухівському НПУ ім. О.Довженка у 2019 році 

(згідно рішень Конкурсної комісії МОН України від 16.07.2019 р., 24.07.2019 р., 31.07.2019 р.)

За ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Назва спеціальності

Форма здобуття освіти

Денна Заочна
  012 Дошкільна освіта 25 7
  013 Початкова освіта 10 5
  014 Середня освіта (Українська мова і література) 10 0
  014 Середня освіта (Мова та література (англійська)) 4 0
  014 Середня освіта (Математика) 10 0
  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 22 6
  014 Середня освіта (Фізика) 10 0
  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 25 5
  014 Середня освіта (Фізична культура) 9 4
  015 Професійна освіта (Будівництво) 7 5
  015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 11 0
 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 40 3
  231 Соціальна робота 1 0
  Всього 184 35

 

За ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр"

Назва спеціальності

Форма здобуття освіти

Денна Заочна
  012 Дошкільна освіта 40 5
  013 Початкова освіта 35 6
  014 Середня освіта (Українська мова і література) 20 3
  014 Середня освіта (Мова та література (англійська)) 16 0
  014 Середня освіта (Історія) 9 0
  014 Середня освіта (Математика) 15 0
  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 19 8
  014 Середня освіта (Фізика) 5 0
  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 22 7
  014 Середня освіта (Фізична культура) 15 0
  015 Професійна освіта (Будівництво) 6 3
  015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 7 0
 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 22 2
  053 Психологія 7 0
  231 Соціальна робота 10 3
  Всього 248 37