Структура

Виховна робота в університеті має системний, безперервний і комплексний характер. ЇЇ цілісність забезпечується взаємодією професорсько-викладацького складу з органами студентського самоврядування, профспілкою університету, громадськими організаціями, історико-педагогічним музеєм, радою ветеранів, центром правових знань, школою волонтерів, спортивним клубом, клубом «За здоровий спосіб життя» і туристичним клубом «ЯСМАНЬ», клубом «Дебатний університет молодіжної активності» (ДУМА).

 Працівники:

МАРЄЄВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Марєєв Дмитро Анатолійович - керівник відділу 

  111

Артеменко Оксана Миколаївна - провідний фахівець

 

barannik 500x667
Бараннік Світлана Миколаївна – провідний фахівець

bahmat
Бахмат Олександр Валерійович – провідний фахівець

 

Напрями роботи

На сьогодні робота виховного відділу здійснюється у відповідності до виховної платформи «Молодіжний актив «Гравітація»», що спрямована на розвиток високої комунікативної компетентності студента, формування його активної життєвої та громадянської позиції.

Основні напрями роботи виховного відділу:
- національно-патріотичний;
- морально-духовний;
- психологічний;
- екологічний;
- інтелектуальний;
- комунікативний;
- профілактично-оздоровчий;
- культурно-мистецький;
- художньо-естетичний;
- науково-дослідний;
- просвітницький.

Щорічно за кожним напрямом виховної роботи плануються і проводяться відповідні заходи:
- відзначення Дня Соборності України, Дня Конституції України, Дня Державного Прапора, Дня незалежності України;
- проведення урочистостей з нагоди Дня Перемоги над нацизмом, Дня пам’яті та примирення, Дня партизанської слави, Дня вшанування учасників бойових дій території інших держав, ушанування пам'яті загиблих та зустрічі з ветеранами Другої світової війни, партизанського руху;
- ушанування пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій в Україні;
- засідання центру правових знань;
- участь у проведенні щорічних благодійних акцій «Милосердя», «Тепло сердець»,благодійному марафоні «Чорнобильський дзвін»;
- проведення щорічного Олімпійського уроку, Міжнародного Дня добровольчих дій в інтересах економічного та соціального розвитку;
- проведення акцій «Молодь за здоров'я!», «Скажемо палінню «Ні!», «Забий на паління»;
- проведення щорічних конкурсів «Нумо, першокурсник!», «Студент року», «Ліга КВН», «Міс університету», «Містер університету», «НАШ ГІМН» «Студентська весна» та ін.;
- відзначення Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, Міжнародного дня слов'янських мов, Дня українського козацтва, Довженківських читань, Шевченківських днів, Дня захисту дітей;
- проведення духовно-просвітницьких, історико-культурних, літературознавчих вечорів, цікавих зустрічей з видатними людьми;
- постійна робота кіно- відеолекторіїв «Docudays UA: Дні документального кіно про права людини», «Європейський вибір України»;
- проведення Днів Європи в університеті, європейських тижнів місцевої демократії;
- тематичні екскурсії історичними та визначними місцями України;
- виховна робота в студентських гуртожитках.

«Молодіжний центр»

Важливим осередком виховної роботи зі студентською молоддю є молодіжний центр виховного відділу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Мета його діяльності – формування умов для самореалізації та особистісно зорієнтованого розвитку, удосконалення, становлення молоді на засадах студентоцентризму, толерантності, гендерної культури, креативного ставлення до виконання обов’язків; активна участь студентів у громадському житті університету, міста, Сумщини, України, закордоння; практична реалізація молодіжних ініціатив; популяризація іміджу університету на різних рівнях суспільної комунікації.

Основні цілі та завдання молодіжного центру:
- залучення студентів до активної позанавчальної творчої діяльності;
- виявлення й розвиток індивідуальності майбутнього фахівця, творчого потенціалу його особистості протягом навчання у педагогічному навчальному закладі;
- підвищення рівня загальної та педагогічної культури майбутнього вчителя, педагога;
- створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку, задоволення інтересів, схильностей і обдарувань студентів, їх творчого дозвілля та відпочинку;
- організація патріотичного, морального, культурно-естетичного виховання, утвердження здорового способу життя.

Найважливішою складовою роботи «Молодіжного центру» є діяльність мистецьких студій для студентів:

Вокальна (сучасна) студія. Малі форми ансамблю (дуети, тріо) та соло. Роботу вокальної секції презентовано під час проведення загальноуніверситетських, міських, районних, обласних заходів. Керівник: Бояринова К. А.

Театрально-мистецька студія «Strange Family. ГНПУ». Підготовка ведучих, читців та акторів-аматорів для презентації ЗВО на університетському, міському, обласному, всеукраїнському рівнях. Керівник: Висоцка Л. А. 

Танцювальний колектив «Ultra Dance». Об’єднання талановитої молоді університету та створення умов для реалізації хореографії в різних жанрах. Підготовлено хореографічні постановки, які було презентовано під час проведення культурно-розважальних заходів.  Керівник: Цигикал О. Г. 

Художня студія «Art room». Мета студії – організація масових і театралізованих свят, їх  фото- та відеозйомка; виготовлення медіапродукції; робота із  художньо-постановочною частиною театралізованих заходів. Керівник: Полякова В. Л.

Виховний відділ та «Молодіжний центр» запрошує студентів до активної співпраці та розвитку молодіжного руху в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.

НЕ ВАГАЙСЯ – ДО АКТИВУ ПРИЄДНАЙСЯ!

Гендерний аудит

     Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка долучився до всеукраїнського проекту «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України», виконання якого забезпечене грантом Фінського фонду місцевого співробітництва на 2015 рік у якості партнера ініціатора проекту – Сумського державного університету. Тривалість проекту: з вересня по листопад 2015 року.

логотип

   Головна ціль проекту – сприяти досягненню гендерної рівності та реалізації гендерночутливих підходів в українських вузах через проведення процедури гендерного аудиту. Очікується, що поширення практики проведення гендерного аудиту приверне увагу до питання гендерної рівності в університетах та буде мотивувати адміністрацію до реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, яка дозволяє повноцінно самореалізуватись кожній особистості у ВНЗ, незалежно від статі.
Актуальність проекту визначена тим, що, незважаючи на державні програми щодо забезпечення гендерної рівності, в Україні спостерігається дефіцит ініціатив, які реально тому сприяють. Має місце нестача практичних інструментів, які б допомагали виявити слабкі сторони у досягненні рівності жінок і чоловіків безпосередньо в навчальному чи робочому колективі, та, відповідно, ускладнюється перспектива виправлення ситуації на краще. А потребі окреслення власної гендерної політики кожним окремим ВНЗ поки що не надається належної уваги. Водночас, демократичне середовище університетів апріорі передбачає більшу відкритість до впровадженню будь-яких прогресивних підходів, у тому числі – у сфері рівності жінок і чоловіків. Більше того, сьогоднішні студенти, які вчаться у гендерночутливому закладі, завтра зможуть імплементувати підходи гендерної рівності на своїх робочих місцях, що формуватиме низовий реальний рівень відкритого суспільства.

Безпосередня мета проекту: провести в 15 українських ВНЗ з 6 різних регіонів України процедури гендерного аудиту.

Завдання проекту:

- Підвищити компетенцію у питаннях гендерного аудиту гендерних експерток/-ів від університетів-учасників.
- Створити робочу групу з числа осіб, які здійснять процедуру гендерного аудиту у власному ВН.
- Провести процедуру гендерного аудиту.
- Представити результати університетами-учасниками на Всеукраїнській конференції.

Очікувані результати проекту:

- Вперше в університетах України буде проведено гендерний аудит.
- Адміністрація університетів-учасників буде мати можливість оцінити необхідність і корисність ґендерночутливої політики в університетах.
- Підвищення гендерної чутливості закладу внаслідок проведення процедури гендерного аудиту сприятиме загальній справедливості в університетах.
- Забезпечення гендерної рівності в університетах дозволить студентам і співробітникам повною мірою реалізувати свій потенціал.
- Досвід ґендерного аудиту в університетах буде представлений на Всеукраїнській конференції за участю Міністерства освіти і науки України та засобів масової інформації.
- Університети-учасники проекту отримають кваліфіковані кадри, здатні провести процедуру гендерного аудиту не лише в даному проекті, але і в подальшій роботі.

Університети-учасники проекту, які були відібрані організаторами на конкурсних засадах (загальний список, в дужках – офіційні координатори):

1) Запорізький національний університет (Голованова Тетяна);
2) Луцький педагогічний коледж (Єрко Галина);
3) Луцький національний технічний університет (Сушик Ірина);
4) Харківський національний університет радіоелектроніки (Коробкіна Тетяна);
5) Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди (Малахова Олена);
6) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (Чернецька Тетяна);
7) Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (Кікінежді Оксана);
8) Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Харченко Олена);
9) Національний університет «Острозька академія» (Марія Петрушкевич, Штурхецький Сергій);
10) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (Тафінцева Світлана);
11) Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка (Любивий Володимир);
12) Національний гірничий університет (Мягких Ганна);
13) Національний університет «Львівська політехніка» (Онучко Тетяна);
14) Вінницький національний технічний університет (Головашенко Ірина);
15) Сумський державний університет (Світайло Ніна || УГОДА ПРО НАУКОВО-ОСВІТНЄ СПІВРОБІТНИЦТВО).

Служба зв’язків з громадськістю

Нормативні документи
Конкурси
Флешмоби

Відповідальний секретар приймальної комісії

Литвинов Андрій Сергійович

тел.: (054) 442-33-61

тел.: (095) 748-76-39

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про Приймальну комісію Глухівського НПУ ім. О.Довженка

Положення про Апеляційну комісію Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Положення про освітні центри «КРИМ-УКРАЇНА», «ДОНБАС-УКРАЇНА» Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

План роботи приймальної комісії

 

Порядок роботи приймальної комісії

Склад приймальної комісії Глухівського НПУ ім. О.Довженка

Курок О.І., доктор істор. наук, професор, ректор університету, голова приймальної комісії.

Кузнецова Г.П., канд. пед. наук, доцент, перший проректор, заступник голови приймальної комісії.

Литвинов А.С., канд. пед. наук, ст. викл., відповідальний секретар приймальної комісії.

Марєєв Д.А., канд. філолог. наук, ст. викл. кафедри української мови, літератури та методики навчання, заступник відповідального секретаря приймальної комісії.

Коротич А.В., проректор з адміністративно-господарської роботи Глухівського НПУ ім. О. Довженка, відповідальний за поселення вступників до гуртожитку.

Термоса І.О., канд. економічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, відповідальна за розрахунок вартості навчання та укладання угод про навчання.

Ткаченко Н.М., канд. пед. наук, доцент, завідувач аспірантури та докторантури, заступник відповідального секретаря приймальної комісії, відповідальна за прийом до аспірантури та докторантури; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії.

Грудинін Б.О., доктор пед. наук, доцент, декан факультету технологічної і професійної освіти, відповідальний за організацію профорієнтаційної роботи; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітніх програм; набір вступників на навчання до факультету технологічної і професійної освіти.

Коренева І.М., доктор. пед. наук, доцент, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти, відповідальна за організацію профорієнтаційної роботи; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітніх програм; набір вступників на навчання до факультету природничої і фізико-математичної освіти.

Куліш І.Д., канд. пед. наук, ст. викл., декан факультету дошкільної освіти, відповідальна за організацію профорієнтаційної роботи; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітніх програм; набір вступників на навчання до факультету дошкільної освіти.

Лучкіна Л.В., канд. пед. наук, доцент, декан факультету філології та історії, відповідальна за організацію профорієнтаційної роботи; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітніх програм; набір вступників на навчання до факультету філології та історії.

Шерудило А.В., канд. пед. наук, ст. викл., декан факультету початкової освіти, відповідальний за організацію профорієнтаційної роботи; ознайомлення вступників з цілями, змістом, програмними результатами навчання освітніх програм; набір вступників на навчання до факультету початкової освіти.

Зенченко Т.Ф., канд. пед. наук, ст. викл., керівник навчального відділу, відповідальна за контингент студентів.

Токарик Л.Б., начальник відділу кадрів, голова профспілкового комітету викладачів та співробітників Глухівського НПУ ім. О. Довженка, відповідальна за прийом документів до відділу кадрів.

Мазнєва Н.О., головний бухгалтер, відповідальна за ведення фінансової сторони вступної кампанії.

Новиков В.О., помічник ректора з правових питань.

Донцова А.М., фахівець І категорії навчального відділу, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв, роботи Єдиної державної електронної бази з питань освіти під час прийому документів вступників.

Троша Н.В., канд. філолог. наук, ст. викл. кафедри української мови, літератури та методики навчання, відповідальна за зв’язки з громадськістю, забезпечення відкритості та прозорості вступної кампанії.

Ворона П.С., студентський ректор.

Самощенко Д.А., голова профспілкового комітету студентів і аспірантів.

Бокова Д. П., студентка 13Пр-(К) групи факультету технологічної і професійної освіти.

Міхнова О.В., студентка 32-ДО групи факультету дошкільної освіти.

Опанасенко К.Є., студентка 33-А групи факультету філології та історії.

Солдаткін О.В., студент 13-М групи факультету природничої і фізико-математичної освіти.

Чайка Т.І., студентка 60 М-ПО групи факультету початкової освіти.

 

Прийом громадян та робота консультативних телефонів Міністерства освіти і науки «Вступна кампанія 2021 року»

 104.12.2020
Шановні студенти! З метою підтримки обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання Міністерство освіти і науки України оголошує Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 (наказ МОН)
            Пропонуємо до вашої уваги перелік галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) з яких проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, координати базових закладів вищої освіти (назва, адреса, сайт, електронна адреса, телефон для довідок): (перелік базових закладів)
Відділ наукової роботи та міжнародних зв'язків

 

 

 

 

Технологічна освіта 2019/2020
 

 

2222

Наказ МОН «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році _04.10.2019 №1271

Вимоги до студентських робіт Всеукраїнського конкурсу

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»

Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції зі спеціальності «Технологічна освіта»:

 

Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за таким графіком:

22 квітня 2020 року — заїзд учасників, організаційні заходи;

23 квітня 2020 року — конференція (за секціями);

23 квітня 2020 року — підведення підсумків, нагородження переможців, від’їзд учасників. 

Проїзд, харчування, проживання - за рахунок учасників Конкурсу. 

Контактні телефони: 

(066) 171 30 74 - заступник голови оргкомітету Грудинін Борис Олександрович – доктор пед.наук, доцент, декан факультету технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О.Довженка.

(099) 723 30 03 - відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії Білевич Світлана Вікторівна -канд.пед.наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка.

Список запрошених для участі у конференції зі спеціальності «Технологічна освіта»

Рейтинговий список робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»

Рейтинг переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»

Програма підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»


 

Результати рецензування творчих робіт, що подані на Всеукраїнський конкурс студентських творчих робіт з галузей знань і спеціальностей

спеціальність «Технологічна освіта»

За умовами Конкурсу рецензування  проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 120 бальною шкалою із наступним виведенням середнього балу.

Шифр

Рец 1

Рец 2

Середній бал

Рецензії, роботи

1

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

109

111

110

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

2

Курс за вибором

108

110

109

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

3

Екологічна грамотність

101

105

103

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

4

Екологічно-технологічна компетентність

103

101

102

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

5

ХМАРА

100

102

101

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

6

Диференціал

98

100

99

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

7

ПОДБАЙ ПРО ПЛАНЕТУ!

93

95

94

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

8

Спеціальні здібності

93

95

94

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

9

СУПРЕМУМ

92

90

91

 Рецензія 1


 Рецензія 2

 Конкурсна робота

 Рецензії

10

ІННОВАЦІЯ

87

89

88,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

11

Техніка

82

78

80,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

12

Структурно-логічні схеми

76

78

77,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

13

Дизайни вишивки

72

75

73,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

14

Діагностування досягнень

71

75

73,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

15

Дидактика

70

72

71,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

16

Оздоблення одягу

70

72

71,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

17

Проектна діяльність

67

69

68,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

18

Клюкарза

66

69

67,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

19

Технологія ложкарства

65

69

67,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

20

Дизайн-завдання

67

65

66,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

21

Пізнавальна діяльність

64

67

65,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

22

Щасливий пес

64

67

65,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

23

TESLA

65

63

64,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

24

ПРОЄКТ

58

62

60,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

25

Стендова модель

58

62

60,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

26

Культура праці

65

50

57,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

27

СКАНВОРД

54

58

56,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

28

FM

55

56

55,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

29

Нове життя

56

52

54,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

30

Інтер

54

50

52,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

31

Розвиток мистецтво

50

53

51,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

32

Вишиванка

53

49

51,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

33

Станок обробка

49

51

50,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

34

Вивчаємо гільоширування

47

50

48,5

 Рецензія 1


 Рецензія 2

35

Навчання прикрасам

46

50

48,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

36

Квест

47

49

48,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

37

Навчання рослинництву

37

41

39,0

 Рецензія 1


 Рецензія 2

38

Діджиталізація

0

0

відхилено

 Рецензія

39

Тренінгова робота

0

0

відхилено

 Рецензія

 


Переможці 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»  у 2019/2020 навчальному році

Шановні учасники конкурсу та їхні керівники!

Щиро вітаємо Вас із перемогою, а також вдячні всім учасникам, які надіслали роботи на Конкурс!

 

Доводимо до вашого відома, що у зв’язку з призупиненням освітнього процесу та запровадженням карантину на факультеті технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  з 12 березня 2020 р. по 24 квітня 2020 р. на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа МОН України № 1/9-154 від 11.03.2020 р., листа МОН України № 221/10-713 від 12.03.2020 р. на виконання наказу Ректора Глухівського НПУ ім. О. Довженка від 12.03.2020 р. № 87 «Про запровадження карантину в Глухівському НПУ ім. О.Довженка та його структурних підрозділах» та наказу  Ректора Глухівського НПУ ім. О. Довженка від 10.04.2020 р. № 110 «Про внесення  змін до наказу від 27.01.2020 № 28 «Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта» у 2019/2020 навчальному році» https://drive.google.com/file/d/1CWxv9Nl9uc8eXnfPKqXVI_cCgPxyA1np/view?usp=sharing рішенням галузевої конкурсної комісії підсумки другого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»  у 2019/2020 навчальному році було підведено за результатами першого етапу ІІ туру.

Переможці  ІІ туру

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»  у 2019/2020 навчальному році

П.І.Б.

ЗВО

Назва роботи

Шифр роботи

Середній бал

Диплом І ступеня

1.

Шах Ірина Вікторівна

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Методика впровадження елементів театральної педагогіки на уроках трудового навчання

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

110

2.

Мехедок Валерія Ігорівна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Упровадження елементів етнодизайну в процес вивчення курсів за вибором учнями базової школи

Курс за вибором

109

Диплом ІІ ступеня

3.

Трохимчук Наталія Олександрівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Методика формування системи знань ключової компетентності «Екологічна грамотність і здорове життя» в учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання

Екологічна грамотність

103

4.

Бойчук Світлана Олександрівна

Музика

Олена Русланівна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Організаційно-методичні умови формування екологічно-технологічної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти під час гурткової та позакласної роботи

Екологічно-технологічна компетентність

102

5.

Закора Маргарита Геннадіївна

Бердянський державний педагогічний університет

Хмароорієнтована методика навчання учнів 9 класів у проєктно-технологічній діяльності

ХМАРА

101

Диплом ІІІ ступеня

6.

Павленко Анастасія Андріївна

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Використання мультимедійного супроводу під час проведення вступного інструктажу

Диференціал

99

7.

Чалий Микита Валерійович

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Формування екологічної компетентності учнів в процесі реалізації змістової лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на уроках трудового навчання»

ПОДБАЙ ПРО ПЛАНЕТУ!

94

8.

Вергун Мар'яна Ігорівна

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Розвиток спеціальних здібностей старшокласників до швейної справи у процесі профільного навчання

Спеціальні здібності

94

9.

Ікавець Надія Василівна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Розробка STREAM-занять для вивчення фракталів

СУПРЕМУМ

91

Дипломи переможців будуть надіслані поштою на вказані у реєстраційній формі адреси. 

 

  
Технологічна освіта 2018/2019

 Результати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності  «Технологічна освіта»

4 квітня 2019 року завершився ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта», що відбувся на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

До складу галузевої конкурсної комісії, яка оцінювала наукові роботи та виступи учасників, ввійшли провідні вчені в галузі технологічної освіти, які представляли заклади вищої освіти з різних регіонів України.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт проводиться з метою виявлення кращих досліджень і формування молодого резерву науковців. На Конкурс було представлено 43 наукові роботи з актуальних проблем технологічної освіти (46 студентів-авторів, 35 наукових керівників) з 18  закладів вищої освіти.

На підсумковій науково-практичній конференції виступило 11 студентів з 11 закладів вищої освіти.

Учасники конкурсу, на високому рівні представляли результати своїх досліджень, доводили їх актуальність і практичне значення, ілюстрували наукові доповіді фото- та відеоматеріалами.

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити:

Диплом І ступеня:

Мелешко Оксану, студентку  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Покладову Вікторію, студентку Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Диплом ІІ ступеня:

Вітюк Наталію, магістрантку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Колядича Андрія, студента ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди;

Павлишина Степана, студента Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

Диплом ІІІ ступеня:

Корзун Наталію, студентку Бердянського державного педагогічного університету;

Бірюка Олександра, Юркова Олександра, магістрантів Вінницького національного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Шумило ГаннУ, магістрантку Дрогобицького державного педагогічного університету  імені Івана Франка;

Меледіна Михайла, студента Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка;

Кречик Юлію, студентку Рівненського державного гуманітарного університету;

Смучка Юрія, студента Хмельницького національного університету.

Щиро вітаємо студентів та їхніх наставників!   

Бажаємо нових наукових звершень!

 

Лист МОН від 17.12.2020 Щодо проведення ІІ Всеукраїнського творчого конкурсу «Здорова дитина – здорова нація»

Положенння Про проведення Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація»

Інформаційне повідомлення Про проведення Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація»

Відомості про автора (авторів) та наукового керівника творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація»

 


 Результати конкурсу 2019-2020

Результати рецензування творчих робіт, що подані на Всеукраїнський конкурс студентських творчих робіт

 «Здорова дитина- здорова нація»

Відповідно до Листа МОН від 08.11.2019 Щодо проведення Всеукраїнського творчого конкурсу «Здорова дитина – здорова нація», з метою залучення студентської молоді до активної науково-дослідної та творчої діяльності, розширення контактів студентства, було започатковано Всеукраїнський творчий конкурс для студентської молоді «Здорова дитина –здорова нація»

За умовами Конкурсу рецензування  проводилося двома незалежними членами галузевої конкурсної комісії за 100 бальною шкалою із наступним виведенням сумарного балу (максимум 200 балів)

Шифр роботи

Сумарний бал

 Рецензії               

1.   

ЦІННІСНЕ ВІДНОШЕННЯ

164

  Рецензія №1


  Рецензія №2 

2.   

БЕРЕЖІТЬ ЗДОРОВ`Я

125

  Рецензія №1


  Рецензія №2

3.   

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ`Я

85

  Рецензія №1


  Рецензія №2

4.   

ПСИХОСОМАТИЧНЕ ЗДОРОВ`Я

181

  Рецензія №1


  Рецензія №2

5.   

ПРОФІЛАКТИКА

122

  Рецензія №1


  Рецензія №2

6.   

СЕРЦЕ

172

  Рецензія №1


  Рецензія №2

7.   

ЗДОРОВ`Я ШКОЛЯРІВ

99

  Рецензія №1


  Рецензія №2

8.   

ЗВИЧКА-ДРУГА НАТУРА

141

  Рецензія №1


  Рецензія №2

9.   

ДОШКІЛЬНЯТКО-ЗДОРОВ`ЯТКО

67

  Рецензія №1


  Рецензія №2

10.            

Я ЗВИКАЮ ДО САДОЧКА.ТОЧКА.

168

  Рецензія №1


  Рецензія №2

11.            

HEALTY

83

  Рецензія №1


  Рецензія №2

12.            

ВЕЛОСПОРТ

68

  Рецензія №1


  Рецензія №2

13.            

ОЗД

120

  Рецензія №1


  Рецензія №2

14.            

АПИТ

110

  Рецензія №1


  Рецензія №2

15.            

ЛЕТА

115

  Рецензія №1


  Рецензія №2

16.            

ЗВИЧКА ЗСЖ

140

  Рецензія №1


  Рецензія №2

17.            

ЗДОРОВА ДИТИНА

77

  Рецензія №1


  Рецензія №2

18.            

ВАЛЕОКОМПЕТЕНТНІСТЬ

48

  Рецензія №1


  Рецензія №2

19.            

В.СУХОМЛИНСЬКИЙ  ПРО ЗДОРОВ`Я

60

  Рецензія №1


  Рецензія №2

20.            

ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

50

  Рецензія №1


  Рецензія №2

21.            

ТЕХНОЛОГІЇ

151

  Рецензія №1


  Рецензія №2

22.            

ЗДОРОВ`Я-ЦЕ ЖИТТЯ

179

  Рецензія №1


  Рецензія №2

23.            

ДЗВІНОЧОК

74

  Рецензія №1


  Рецензія №2

24.            

РУХАНКА

97

  Рецензія №1


  Рецензія №2

25.            

ЗДОРОВ`ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

63

  Рецензія №1


  Рецензія №2

26.            

COCCINEII

112

  Рецензія №1


  Рецензія №2

27.            

РУХОВА АКТИВНІСТЬ

124

  Рецензія №1


  Рецензія №2

28.            

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ`ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

176

  Рецензія №1


  Рецензія №2

29.            

ПОЗАШКІЛЛЯ, ЗДОРОВ`Я

144

  Рецензія №1


  Рецензія №2

30.            

ЗДОРОВ`Я ЦЕ СПОСІБ МИСЛЕННЯ

72

  Рецензія №1


  Рецензія №2

31.            

ЗДОРОВ`Я-ЦЕ ГАРМОНІЯ

143

  Рецензія №1


  Рецензія №2

32.            

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ

72

  Рецензія №1


  Рецензія №2

33.            

ДОЗВІЛЛЯ

61

  Рецензія №1


  Рецензія №2

34.            

ІГРИ-ЕСТАФЕТИ

154

  Рецензія №1


  Рецензія №2

35.            

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА

152

  Рецензія №1

 


 

Переможці  ІІ туру Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина-здорова нація»

У зв’язку з призупиненням освітнього процесу та запровадженням карантину на факультеті дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  з 12 березня 2020 р. по 3 квітня 2020 р. на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа МОН України № 1/9-154 від 11.03.2020 р., листа МОН України № 221/10-713 від 12.03.2020 р. та на виконання наказу Ректора Глухівського НПУ ім. О. Довженка від 12.03.2020 р. № 87 «Про запровадження карантину в Глухівському НПУ ім. О.Довженка та його структурних підрозділах» рішенням галузевої конкурсної комісії підсумки другого етапу ІІ туру Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина-здорова нація» у 2019/2020 навчальному році було підведено за результатами першого етапу ІІ туру.

Таблиця 1 Переможці  ІІ туру Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді «Здорова дитина-здорова нація»

П.І.Б.

ЗВО

Назва роботи

Шифр роботи

Сумарний бал

 Диплом І ступеня

1.

Веремейчик Юлія Сергіївна

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Оцінка впливу інформаційно-комунікаційних технологій на психоматичне здоров’я школярів

Психоматичне здоров’я

181

2.

Холмецька Дарина Ігорівна

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г Шевченка

Підготовка майбутніх вихователів до впровадження здоров’язбережувальних технологій у закладах дошкільної освіти

«Здоров’я це життя»

179

Диплом ІІ ступеня

3.

Горбачова Ірина Сергіївна

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Профілактика захворювань серцево-судинної системи у студентів 1-го курсу

Серце

172

4.

Узунова Валерія Вікторівна

Бердянський державний педагогічний університет

Здоров’язбережувальне середовище як чинник успішної адаптації дітей раннього віку до закладу дошкільної освіти

Я звикаю до садочка. Точка

168

5.

Бадяка Анастасія Володимирівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Формування ціннісного відношення до культури  здорового способу життя в майбутнього педагога

Ціннісне відношення

164

Диплом ІІІ ступеня

6.

Сорокоум Галина Василівна

Ні?жинський держа?вний університе?т і?мені Мико?ли Го?голя 

Особливості формування інтересу у старших

дошкільників до занять фізичною культурою засобами ігор-естафет

Ігри-естафети

154

7.

Пасхалова

Олена Віталіївна

Українська інженерно-педагогічна академія

Методика організації фізкультурно-оздоровчої роботи у закладі дошкільної освіти

Фізкультурно-оздоровча робота

152

8.

Буковська

Анастасія

Вікторівна

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Вплив здоров’язберігаючих технологій на сформованість здорової особистості старших дошкільників

Смайлик

151

ПОРЯДОК атестації здобувачів ступеня доктора філософії у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

 

 Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.001

Наказ МОН України №1287 від 21.10.2020 року Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії та внесення змін до Складів спеціалізованих вчених рад, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року № 1064 та від 28 вересня 2020 року № 1198

Здобувач ступеня доктора філософії: Біліченко Тетяна Михайлівна

 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Тема дисертації:

Проблеми початкової математичної освіти у спадщині М. В. Богдановича (1925-2006 рр.)

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.001:

Голова ради:

 1. Кузьмінський Анатолій Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

 1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
 2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

 1. Ваховський Леонід Цезаревич, д.пед.н., професор, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».
 2. Голюк Оксана Анатоліївна, к.пед.н., доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Дисертація

Відгук опонента Ваховський Л. Ц.

Відгук опонента Голюк О. А.

 

Дата та час проведення захисту: 22 грудня 2020 року о 15:00,

за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 41400

 

Підключення до конференції ZOOM доступне за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/84369492526?pwd=U2grWm0vekUxdWVLZDNXbkRyRm5udz09
Ідентифікатор конференції: 843 6949 2526
Код доступа: 496226 

 

Відео захисту БіліченкоТетяни Михайлівни 22.12.2020

 

 Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.002

Наказ МОН України №1287 від 21.10.2020 року Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії та внесення змін до Складів спеціалізованих вчених рад, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року № 1064 та від 28 вересня 2020 року № 1198

Здобувач ступеня доктора філософії: Єрмоленко Євген Ігорович

 

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Тема дисертації:

Формування у майбутніх педагогів професійного навчання готовності до використання знаково-символічної наочності

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.002:

Голова ради:

 1. Курок Віра Панасівна, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

 1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
 2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

 1. Лаврентьєва Олена Олександрівна, д.пед.н., професор, Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»
 2. Петренко Лариса Михайлівна, д.пед.н., професор, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Дисертація

Відгук опонента Лаврентьєва О. О.

Відгук опонента Петренко Л. М.

 

Дата та час проведення захисту: 22 грудня 2020 року о 11:00,

за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 41400

 

Підключення до конференції ZOOM доступне за посиланням:
Ідентифікатор конференції: 883 2489 3636
Код доступа: 951153

 

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.003

Наказ МОН України №1287 від 21.10.2020 року Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії та внесення змін до Складів спеціалізованих вчених рад, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року № 1064 та від 28 вересня 2020 року № 1198

Здобувач ступеня доктора філософії: Плугіна Альона Петрівна

 

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Тема дисертації:

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів медіа компетентності

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.003:

Голова ради:

 1. Кузьмінський Анатолій Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

 1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
 2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

 1. Голюк Оксана Анатоліївна, к.пед.н., доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
 2. Кучай Тетяна Петрівна, д.пед.н., доцент, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Дисертація

Відгук опонента Голюк О. А.

Відгук опонента Кучай Т. П.

 

Дата та час проведення захисту: 23 грудня 2020 року о 10:00,

за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 41400

 

Підключення до конференції ZOOM доступне за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/87308681856?pwd=RnlmNndCL1dWRnprN3NSOC92TmlGZz09

Ідентифікатор конференції: 873 0868 1856
Код доступа: 228281

 

Відео захисту Плугіної Альони Петрівни 23.12.2020

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.004

Наказ МОН України №1287 від 21.10.2020 року Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії та внесення змін до Складів спеціалізованих вчених рад, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року № 1064 та від 28 вересня 2020 року № 1198

Здобувач ступеня доктора філософії: Сєрих Тетяна Миколаївна

 

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Тема дисертації:

Формування полікультурної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.004:

Голова ради:

 1. Кузьмінський Анатолій Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

 1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
 2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

 1. Семеног Олена Миколаївна, д.пед.н., професор, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
 2. Михальчук Олена Олександрівна, к.пед.н., доцент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Дисертація

Відгук опонента Семеног О. М.

Відгук опонента Михальчук О. О.

 

Дата та час проведення захисту: 23 грудня 2020 року о 12:00,

за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 41400

 

Підключення до конференції ZOOM доступне за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/86024053674?pwd=bHNZOTZqNU1ITGI3enhKWHBzellnQT09
Ідентифікатор конференції: 860 2405 3674
Код доступа: 180786

 

Відео захисту Сєрих Тетяни Миколаївни 23.12.2020

 

 Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.005

Наказ МОН України №1392 від 09.11.2020 року «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року №1064 (із змінами), від 28 вересня 2020 року №1198, 21 жовтня 2020 року №1287»

Здобувач ступеня доктора філософії: Каганцова Тетяна Миколаївна

 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Тема дисертації:

Професійний розвиток керівників гуртків фізико-математичного спрямування закладів позашкільної освіти в системі післядипломної освіти

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.005:

Голова ради:

 1. Курок Віра Панасівна, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

 1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
 2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

 1. Бирка Маріан Філаретович – д.пед.н., доцент, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
 2. Подопригора Наталія Володимирівна – д.пед.н., доцент, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

 

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 

за адресою:

 

 Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.006

Наказ МОН України №1392 від 09.11.2020 року «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року №1064 (із змінами), від 28 вересня 2020 року №1198, 21 жовтня 2020 року №1287»

Здобувач ступеня доктора філософії: Шевченко Людмила Миколаївна

 

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Тема дисертації:

Підготовка майбутніх вчителів початкової освіти із застосуванням хмарних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.006:

Голова ради:

 1. Курок Віра Панасівна, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

 1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
 2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

 1. Литвинова Світлана Григорівна – д.пед.н., старший науковий співробітник, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
 2. Сущенко Лариса Олександрівна – д.пед.н., доцент, Запорізький національний університет.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації

 

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 

за адресою:

 

Накази про педпрактику

План-графік проходження практик факультетів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2020-2021 н.р.

Наказ від 16.10.2020 №30-СТ-ЗВ-П

Наказ від 16.10.2020 №29-СТ-ЗВ-П

Наказ від 15.10.2020 №95-СТ-П

Наказ від 15.10.2020 №94-СТ-П

Наказ від 15.10.2020 №93-СТ-П

Наказ від 15.10.2020 №92-СТ-П

Наказ від 07.10.2020 №90-СТ-П

Наказ від 07.10.2020 №88-СТ-П

Наказ від 02.10.2020 №85-СТ-П

Наказ від 02.10.2020 №84-СТ-П

Наказ від 01.10.2020 №82-СТ-П-А

Наказ від 01.10.2020 №82-СТ-П

Наказ від 30.09.2020 №81-СТ-П

Наказ від 30.09.2020 №80-СТ-П

Наказ від 29.09.2020 №79-СТ-П

Наказ від 29.09.2020 №78-СТ-П

Наказ від 24.09.2020 №76-СТ-П

Наказ від 23.09.2020 №74-СТ-П

Наказ від 23.09.2020 №72-СТ-П

Наказ від 04.09.2020 №70-СТ-П

Наказ від 04.09.2020 №69-СТ-П

Наказ від 04.09.2020 №68-СТ-П

Наказ від 04.09.2020 №67-СТ-П

Наказ від 04.09.2020 №66-СТ-П

Наказ від 28.08.2020 №65-СТ-П

Наказ від 30.04.2020 №57-СТ-П

Наказ від 30.04.2020 №24-СТ-ЗВ-П

Наказ від 24.04.2020 №56-СТ-П

Наказ від 24.04.2020 №54-СТ-П

Наказ від 24.04.2020 №23-СТ-ЗВ-П

Наказ від 24.04.2020 №22-СТ-ЗВ-П

Наказ від 17.04.2020 №21-СТ-ЗВ-П

Наказ від 16.04.2020 №53-СТ-П

Наказ від 16.04.2020 №52-СТ-П

Наказ від 09.04.2020 №51-СТ-П

Наказ від 08.04.2020 №50-СТ-П

Наказ від 08.04.2020 №49-СТ-П

Наказ від 03.04.2020 №20-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №19-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №18-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №17-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №16-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №15-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №14-СТ-ЗВ-П

Наказ від 03.04.2020 №47-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №13-СТ-ЗВ-П

Наказ від 27.03.2020 №12-СТ-ЗВ-П

Наказ від 27.03.2020 №48-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №46-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №45-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №44-СТ-П

Наказ від 27.03.2020 №43-СТ-П

Наказ від 20.03.2020 №42-СТ-П


Накази

Розпорядження №17 від 30.04.2020 Про освітню діяльність університету під час карантину (проміжна атестація, завершення навчального року)

Наказ №96 від 27.03.2020 Щодо організації освітнього процесу та завершення 2019-2020 н.р. у Глухівському НПУ ім.О.Довженка у період надзвичайної ситуації

Розпорядження №31 від 19.03.2020 Про моніторинг освітнього процесу в період карантину  //   Додаток 1  //  Інструкція до програми ZOOM

Наказ №92 від 18.03.2020 Про організаційні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 у Глухівському НПУ ім. О.Довженка та його структурних підрозділах

Розпорядження №15 від 13.03.2020 Про виконання профілактичних і протиепідемічних заходів

Розпорядження №30 від 12.03.2020 Про організацію освітнього процесу в період карантину  //  Додаток 1

Наказ №87 від 12.03.2020 Про запровадження карантину в Глухівському НПУ ім. О.Довженка та його структурних підрозділах

Наказ №210 від 27.08.2020 Про затвердження протиепідемічних заходів в університеті та коледжі на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Наказ №354 від 12.11.2020 Щодо організації освітнього процесу за дистанційними технологіями

Наказ №372 від 27.11.2020 Про організацію освітнього процесу, атестації здобувачів освіти за дистанційними технологіями навчання


 Навчання за дистанційними технологіями

Факультет дошкільної освіти

Фотозвіт підсумкової конференції 32 ДО

Захист практики 21 ДА

01.04.20р. Засідання ученої ради факультету дошкільної освіти.

На порядку денному обговорення специфіки проведення підсумкових конференцій з педагогічної практики.

01.04.2020

 

06.04.2020р. Zoom  конференція . Міжнародне  науково-педагогічне стажування для викладачів закладів вищої освіти на базі університету Collegium Civitas у Варшаві (Польща) «Академічна доброчесність: виклики сучасності».

Учасники к.п.н. Куліш І.Д., к.п.н. Любива В.В

06.04.2020

 

08.04.20р. 09:30 (програма ZOOM) Засідання кафедри теорії і методики дошкільної освіти

На порядку денному:

 1. Ознайомлення з рішеннями ректорату, вченої ради університету, ради факультету дошкільної освіти.
 2. Звіти викладачів кафедри за період карантину.
 3. Стан написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт студентами денної та заочної форм навчання.
 4. Хід та аналіз педагогічної практики студентів денної форми навчання.
 5. Затвердження білетів до літньої екзаменаційної сесії та державних екзаменів.
 6. Аналіз результатів роботи кураторів академічних груп.
 7. Стан профорієнтаційної роботи викладачів кафедри.
 8. Стан підготовки до друку навчально-методичних посібників, статей викладачів кафедри.
 9. Різне.

08.04.2020

 

21 квітня 2020 р. було проведено практичне заняття з дисципліни «Дитяча література» для студентів 11-ДО групи факультету дошкільної освіти з використанням дистанційної технології Zoom (викладач: Данильченко І.Г.).

23.04.2020.5

23.04.2020.7

 

28.04.2020 Підсумкова конференція 11-ДО групи

Практика в групах дітей раннього віку – складова професійної практичної підготовки майбутніх вихователів ЗДО.

28.04.202028.04.2020.1

28.04.2020.228.04.2020.3

28.04.2020.528.04.2020.4

28.04.2020.628.04.2020.7

 

07.05.2020 р. було проведено практичні заняття з дитячої літератури у студентів 11-ДО і 22-ДО груп з використанням дистанційної технології Zoom.

07.05.2020.107.05.2020.2

07.05.2020.307.05.2020.4

 

Науковий семінар «Дошкільна освіта: виклики сучасності»

У рамках проведення Тижня науки на факультеті дошкільної освіти 14 травня 2020 року було проведено в форматі Zoom-конференції науковий семінар «Дошкільна освіта: виклики сучасності». Під час виступів студенти випускних курсів (21-ДО група та 38-25Д група) мали змогу презентувати власні наукові доробки за темами бакалаврських робіт, що присвячені різним аспектам дошкільної освіти, а також отримати слушні поради від викладачів факультету щодо їх удосконалення.

14.05.2020.do114.05.2020.do2

14.05.2020.do314.05.2020.do4

14.05.2020.do514.05.2020.do6

 

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ – КРОК ДО ДИПЛОМА БАКАЛАВРА

14.05.2020  Режим відео конференції (Zoom)

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти, відповідно до пункту 2.1.1.4 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, розпорядження від 12.03.2020 № 30 «Про організацію освітнього процесу в період карантину», листа МОН України від 27.03.2020 №1/9-187 «Щодо завершення 2019-2020 навчального року»   на кафедрі теорії і методики дошкільної освіти відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня  «Бакалавр» студентів спеціальності  012 Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання.

Усі  студенти  засвідчили свою готовність до державної атестації.

14.05.2020.114.05.2020.214.05.2020.3

14.05.2020.414.05.2020.514.05.2020.6

 

Консультація до комплексного екзамену з фахових методик дошкільної освіти за дистанційною технологією ZOOM для випускників групи 38-25 Д.

21.05.2020 

 

22 травня 2020 року на факультеті дошкільної освіти вже в традиційній формі Zoom-конференції відбувся захист курсових робіт зі спеціалізації «Іноземна мова». Студенти 42ДО групи презентували результати власних досліджень із методики навчання дітей дошкільного віку іноземних мов і культур.

Представлені для захисту роботи ще раз довели можливість та необхідність навчання дітей старшого дошкільного віку іноземним мовам, зокрема виховання в них інтересу до вивчення мов, формування іншомовної комунікативної компетентності загалом та її компонентів зокрема як в процесі ігрової діяльності, так і під час використання дитячої художньої літератури, різних видів наочності тощо.

22.05.2020.122.05.2020.2

22.05.2020.322.05.2020.4

 

Захист курсових робіт з дошкільної педагогіки та фахових методик дошкільної освіти 32- ДО групи

22.05.2020.1do22.05.2020.2do

 

Державний екзамен з фахових методик дошкільної освіти. Група 38-25Д .

(З використанням дистанційної технології Zoom).

23.05.2020.1do

 

Факультет початкової освіти

Відповідно до розпоряджень Про педпрактику

Підсумкову конференцію з педпрактики (навчально-залікова) для студентів 22-ПО, 31-ПО груп факультету початкової освіти денної форми навчання провести дистанційно (за допомогою сервісаZoom  для проведення відеоконференцій) 14.04.2020 р. об  11год.

Підсумкову конференцію з педпрактики (на місці роботи фахівця соціальної сфери) для студентів 60М-СР групи факультету початкової освіти заочної форми навчання провести дистанційно (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) 13.04.2020 р. о 10 год.

Підсумкову конференцію з педпрактики (на місці роботи соціального працівника) для студентів 24-СР(ск.), 42-СР груп факультету початкової освіти денної форми навчання провести дистанційно (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) 15.04.2020 р. о 14 год.

Підсумкову конференцію з педпрактики (навчально-залікова)  для студентів 18-25 П групи Сумської філії провести дистанційно (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) 11.04.2020 р. о 12 год.

Відповідно до плану роботи факультету

Засідання вченої ради факультету початкової освіти (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) заплановано провести 28.04.2020 р. о 13.00

Засідання кафедр педагогіки і менеджменту освіти, психології і соціальної роботи, теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початкової освіти (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) заплановано провести з 15.04.2020 р. по 17.04.2020 року.

 

Використання сервісу Google  Classroom

Освітній процес в асинхронному режимі на факультеті початкової освіти забезпечується шляхом використання сервісу Google  Classroom – інструменту, що зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail.  

servclasroom1servclasroom2

servclasroom3servclasroom4

servclasroom5

 

Використання платформи Zoom

З метою проведення лекційних занять, проведення контрольних заходів  в синхронному режимі (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у веб-середовищі дистанційного навчання) викладачі факультету  використовують програмне забезпечення Skype, відеоконференцзв’язк за допомогою сервісів Google (meet.google.com), Zoom (платформа для проведення відеоконференцій, онлайнзанять, онлайнконсультацій.

servzoom1

Лекція з курсу «Основи менеджменту української освіти»

Викладач Шерудило А.В.

18-25 П група

servzoom2servzoom3

Практика усного і писемного мовлення

Викладач Мозуль І.В.

  60 13.04

 12 14.04

 24 42 15.04

 24 15.04

 60 24 60 43 16.04

12

12

21

4 травня 2020 р. у дистанційному режимі, за допомогою платформи ZOOM, було проведено засідання кафедри психології та соціальної роботи. Викладачі кафедри активно обговорювали найбільш актуальні питання сьогодення, зокрема стан організації дистанційного освітнього процесу зі студентами денної та заочної форм навчання, проведення державної підсумкової атестації  у дистанційному режимі; стан підготовки та перегляду освітніх програм за ОС "Магістр" та "Бакалавр"; підсумки проведення педагогічних практик у дистанційному режимі та інше.

 1 04.05

 2 04.05

 

Викладачі факультету початкової освіти взяли участь у Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи», яка відбулась 6 травня 2020 року об 11:00 за допомогою додатку «Zoom».

06.05.20204

06.05.2020106.05.20205

 

07.05 6 231 zoom

 

20 травня 2020 року відбулась розширена виробнича нарада факультету початкової освіти, де були розглянуті наступні питання:

 1. Про підготовку до організації і проведення державної атестації для студентів денної і заочної форм навчання, у т.ч. філій (процедури проведення, відображення їх у розкладах).
 2. Про результати проміжної атестації студентів денної форми навчання з усіх дисциплін, що вивчаються у ІІ півріччі.
 3. Про стан упровадження електронного журналу.
 4. Про підготовку до проведення перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат.
 5. Оплата за навчання у 2020-2021 н.р. відповідно до встановлення індикативної собівартості (На виконання постанови КМУ від 03.03.2020 №191 «Деякі питання запровадження індикативної вартості»).

20.05.2020.1

 

20 травня 2020 року відбулось засідання кафедри педагогіки і психології початкової освіти, де викладачі узгодили особливості організації державної атестації, обговорили стан профорієнтаційної роботи, процедуру перевірки курсових робіт на унікальність та інші важливі питання.

20.05.2020.2

 

21 травня 2020 року відбулось засідання кафедри педагогіки та менеджменту освіти. А також передзахист магістерської роботи Бугайової Марини Вікторівни на тему «Теоретичні засади діяльності керівника закладу загальної середньої освіти» (науковий керівник канд. пед. наук, ст. викл. Зенченко Тетяна Федорівна).

21.05.2020.1

21.05.2020.2

 

Факультет технологічної і професійної освіти

Упродовж двох днів на кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій проходив захист ///педагогічної практики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на робочому місці викладача/// здобувачами освіти спеціальності 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)» (група 6 М-Пр (Б)), а також ///навчально-залікової (на робочому місці майстра виробничого навчання)/// здобувачами освіти спеціальності 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)» (групи 24 Пр (Б), 45 Пр (Б)). Захист проводився в дистанційному режимі за допомогою сервісу Zoom.

 viber 2020 04 13 17 45 39

 viber 2020 04 13 17 45 41

 viber 2020 04 15 12 16 49 viber 2020 04 15 12 16 51

Цього року означені практики проходило 28 студентів. Загалом, майбутні фахівці впоралися з поставленими практикою завданнями. Про це свідчить підготовлена документація з фаху. Стежили за процесом проходження та надавали методичні поради студентам групові керівники та методисти (Єсипенко А. Д., Лівінський О. М., Хоменко О. Г., Литвинова Н. В., Перунок О.М. та консультанти з психології Мисник С. О., Ільїна Н.М.).

 viber 2020 04 13 17 45 42

 viber 2020 04 15 12 17 05 viber 2020 04 15 12 17 01

Майбутні фахівці показали високий рівень навчально-методичної підготовки до виконання професійної діяльності майстра виробничого навчання та викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в ході освітнього процесу, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактики.

Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що бакалаври та магістри отримали цінний професійний досвід та показали достатній рівень фахової підготовки.

 viber 2020 04 15 12 16 59 viber 2020 04 15 12 16 48

 viber 2020 04 13 17 45 401

 viber 2020 04 13 17 45 411

 

Факультет природничої і фізико-математичної освіти

 Робота з сервісом Classroom:

 1617  18

Фото-скрін-звіт про застосування дистанційних технологій

 
 3  5
 6  7
 8  4
 9  10
 11  12
 14  13
 15  
   
Факультет філології та історії

07 квітня 2020 року на факультеті філології та історії  відбулася конференція із захисту навчально-залікової педагогічної практики у студентів, які здобувають освіту за освітньою програмою "Середня освіта (Мова і література (англійська))"  ОС "Бакалавр", через сервіс відеоконференцзв’язку.

Відео за посиланням.

10  квітня 2020 року на факультеті філології та історії відбулася конференція із захисту педагогічної навчально-залікової практики студентами, які здобувають освіту за освітньою програмою "Середня освіта (Українська мова і література)"  ОС "Бакалавр", із використанням дистанційних технологій.

Відео за посиланням.

15  квітня 2020 року на факультеті філології та історії відбулася конференція із захисту педагогічної навчально-залікової практики студентами, які здобувають освіту за освітньою програмою "Середня освіта (Українська мова і література)"  ОС "Магістр", із використанням дистанційних технологій.

 61 2

 61 3 61

 61 4 61 5

 

16 квітня 2020 року відбулося засідання кафедри історії, правознавства та методики навчання за участю декана факультету з використанням  дистанційних технологій, на якому були обговорені важливі питання, зокрема щодо  стану дистанційної роботи зі студентами, підготовки курсових робіт, готовності  до державної атестації.

Особливу увагу на засіданні було спрямовано на розгляд питання профорієнтаційної роботи викладачів кафедри щодо набору на освітні ступені бакалавра, магістра, доктора філософії за освітніми програмами "Середня освіта (Історія)", "Історія та археологія". 

Screenshot 2

ScreenshotScreenshot 1

 

14-15 квітня 2020 р. на базі кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка було проведено VІІІ Всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science». З огляду на запровадження по всій території України умов карантину й для запобігання поширенню COVID-19 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11 березня 2020 року робота конференції проходила в асинхронному (off-line) режимі у формі електронного листування (e-mail) та шляхом проведення форуму.

У конференції взяли участь 109 молодих учених, магістрантів, студентів із Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Afyon Kocatepe University (Турція), Київського національного університету технологій і дизайну, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Сумського державного університету, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та інших закладів освіти.

23.04.2020 23.04.2020.1

Тематика конференції торкнулася широкого спектру проблем:

 • нерозв’язані питання в лінгвістиці й літературознавстві;
 • нові виклики в методиці навчання;
 • перспективи досліджень у гуманітарних науках;
 • нові тенденції в природничих науках;
 • новаторські напрямки розвитку професійно-технологічної освіти.

У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції було підготовлено електронний збірник матеріалів конференції, з яким можна ознайомитися на офіційному сайті Глухівського НПУ імені Олександра Довженка. Організаційний комітет зобов’язується підготувати й розіслати учасникам конференції сертифікати. Дякуємо усім учасникам за співпрацю!

 

22 квітня 2020 року відбувся захист педагогічної практики на робочому місці вчителя  студентами ОС "Магістр" спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) з використанням дистанційних технологій. 

 62 3

 62 5 62 30

 62 6 62 9

 

22 квітня 2020 року відбувся захист педагогічної практики на робочому місці вчителя  студентами ОС "Магістр" спеціальності 014 Середня освіта (Історія) з використанням дистанційних технологій.

 64 80

  64 64 5

 64 4 64 6

 

З метою успішного засвоєння студентами 23-У групи факультету філології та історії складного мовознавчого курсу "Українська діалектологія" кандидат філологічних наук Марєєв Дмитро Анатолійович  проводить практичні заняття зі студентами з використанням дистанційних технологій.

3 3

 

Випускники бакалаврату спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 42-А група факультету філології та історії) поглиблюють свою фахову підготовку, зокрема вивчають стилістику англійської мови (викладач - доцент Мілютіна О.К.) та практичний курс німецької мови (викладач - канд.філ.наук Андріїшина К.І.) з використанням дистанційних технологій.

 IMG feee2dd812ddf39a99a0bb1fa3c07030 V

0 02 0a 30dfc2df33fca3f749c0ba8f4ece6069ad89d45c90906c73a69834c730f60b47 acfffa3a0 02 0a e7850a95ef4adf80d2accc09e3d373e52c627b28eda74834675bcd7aafa67c02 5569d327

 

Студенти факультету філології та історії опановують курс "Практичний курс німецької мови" з використанням дистанційних технологій під керівництвом  кандидата філологічних наук  Андріїшиної Катерини Іванівни.

0 02 0a 5ccc6e10899bf3bafb984bdf7fe647adf772633accc59e7c3895162ee5a64c64 e13b691f0 02 0a 8d19f9c939f02e44e350110703af9cdaf6a746682723b97fe412e59d7165b643 f28f4b54

 

21 квітня 2020 року відбулося засідання кафедри іноземних мов та методики викладання факультету філології та історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка з використанням дистанційних технологій. На порядку денному були питання щодо результатів дистанційної роботи зі студентами. Також викладачі заазначили про стан виконання курсових і дипломних робіт студентів філології та історії, готовності до державної атестації й обговорили особливосі профорієнтаційної роботи в умовах карантину. Засідання кафедри пройшло плідно та конструктивно. 

 44

 

21 квітня 2020 року відбулося чергове засідання кафедри української мови, літератури та методики навчання з використання дистанційних технологій. На засіданні було розглянуто актуальні питання щодо готовності студентів до захисту дипломних робіт, результатів участі  у конкурсі студентських наукових робіт, стану профорієнтаційної роботи тощо.

 

Підсумкове заняття з риторики та методики навчання риторики проводить декан факультету філології та історії, доцент Лучкіна Любов: теорія закріплюється практичними вміннями ведення дискусії, досягнення компромісу.

  41 8

  41 4 41 5

  41 41 7

 

28 квітня 2020 року на факультеті філології та історії відбулося засідання вченої ради.  Було обговорено важливі питання щодо організації освітнього процесу під час карантину, зокрема проведення семестрової та  державної атестації студентів, перевірка наукових робіт на дотримання доброчесності, призачення рецензентів випускових робіт тощо.
Крім того, проведено попереднє обговорення освітніх програм на вступ 2020 року. Прийнято рішення щодо розміщення проєктів освітніх програм на сайті факультету з дедлайном обговорення - 31.05.2020.
Велику увагу зосереджено було також на проведенні профорієнтаційної роботи в сучасних умовах.
Screenshot 4
Screenshot 5

 

Закон України “Про запобігання корупції”

Наказ №107 від 06.04.2020 Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидії корупції на 2020 рік

Наказ №108 від 06.04.2020 Про затвердження антикорупційної програми

Антикорупційна програма Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2020-2025 роки

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

План заходів щодо забезпечення виконання Закону України «Про запобігання корупції» на 2020 рік

Наказ МОН №1429 від 18.11.2020 Про затвердження Алгоритму прийняття та розгляду в Міністерстві освіти і науки України повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

 

Оголошення від 30 жовтня 2020 року про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Наказ №338 від 29.10.2020 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка відповідно до Закону України “Про вищу освіту” оголошує конкурс  на заміщення вакантних посад: 

По кафедрі дошкільної педагогіки і психології:

-  старший викладач – 1 шт. од.; 

-  старший викладач (к.н.) – 1 шт.од.

По кафедрі теорії і методики дошкільної освіти:

 • доцент (к.н.) – 1 шт. од.

По кафедрі теорії і методики фізичного виховання:

 • старший викладач (к.н.) – 1 шт. од.;
 • асистент – 1 шт. од. ;
 • доцент (к.н) – 2 шт.од.

По кафедрі педагогіки та менеджменту освіти:

 • доцент (к.н.) – 2 шт.од.

По кафедрі педагогіки і психології початкової освіти:

 • доцент (к.н.) – 2 шт. од.;
 • асистент – 2 шт.од.

По кафедрі теорії і методики початкової освіти:

 • старший викладач (к.н.) - 5шт. од.;
 • доцент ( к.н.) – 1 шт.од.;
 • доцент – 1 шт.од.

По кафедрі психології та соціальної роботи:

 • старший викладач (к.н.) - 1шт. од.;
 • доцент ( к.н.) – 2,0 шт. од.

По кафедрі технологічної і професійної освіти:

 • доцент – 2 шт.од.;

По кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій:

 • професор (д.н.) - 1,0 шт. од.;
 • професор (д.н.) – 0,25 шт.од.;
 • доцент (к.н.) - 1 шт. од.;
 • старший викладач (к.н.) – 2 шт. од.

По кафедрі професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва:

 • асистент – 1,0 шт. од.;

По кафедрі фізико-математичної освіти та інформатики:

 • доцент (к.н.) – 2 шт.од.;
 • старшй викладач ( к.н.) – 2 шт.од.;
 • асистент - 2 шт. од.

По кафедрі біології та основ сільського господарства:

 • доцент (к.н.) – 2 шт. од.

По кафедрі теорії і методики викладання природничих дисциплін:

 • доцент (к.н.) – 0,5 шт.од.;
 • доцент (к.н.) – 0,5 шт.од.;
 • асистент – 2 шт. од.

По кафедрі української мови, літератури та методики навчання:

 • професор (д.н.)– 0,3 шт. од.;
 • доцент ( к.н.) – 3,0 шт.од.;
 • старший викладач (к.н.) – 1,0 шт. од.;
 • доцент ( к.н.) – 0,8 шт.од.;
 • доцент ( к.н.) – 0,8 шт.од.;
 • доцент ( к.н.) – 0,65 шт.од.;
 • доцент ( к.н.) – 0,6 шт.од.;
 • старший викладач (к.н.) – 0,6 шт. од.;
 • старший викладач (к.н.) – 0,6 шт. од.;
 • старший викладач (к.н.) – 0,6 шт. од.;
 • старший викладач (к.н.) – 0,7 шт. од.;
 • асистент – 0,5 шт. од.

По кафедрі іноземних мов та методики викладання:

 • професор ( д.н.) – 1,0 шт. од.;
 • старший викладач (к.н.) – 3 шт. од.;
 • старший викладач (к.н.) – 0,5 шт. од.;
 • старший викладач (к.н.) – 0,5 шт. од.;
 • асистент ( к.н.) – 1 шт. од.

По кафедрі історії, правознавства та методики навчання:

 • професор (д.н.) – 0,3 шт. од.;
 • доцент ( к.н.) – 1,0 шт. од.;
 • доцент ( к.н.) – 1,0 шт. од.;
 • доцент ( к.н.) – 0,5 шт. од.;
 • доцент – 0,5 шт.од.;
 • старший викладач (к.н) – 2 шт.од.;
 • асистент – 0,8 шт. од.

Для участі у конкурсі допускаються особи – громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту за фахом, науковий ступінь доктора, кандидата наук, вчене звання доцента, професора відповідно до профілю кафедри і стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж 3 роки.

Термін подання документів - 15 днів з дня опублікування оголошення.

Перелік документів, які подаються на конкурс – заява, особовий листок з обліку кадрів, автобіографія,  копії документів про вищу освіту, що відповідає напряму підготовки (спеціальності); наукові ступені і вчені звання, список друкованих і наукових праць, завірений  в установленому порядку, копії паспорта,  ідентифікаційного коду, посвідчення про підвищення кваліфікації. Документи подаються відповідно до вимог, зазначених у Порядку проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та укладення з ними трудових договорів (контрактів).

Документи надсилати на адресу: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (конкурсні комісії факультетів) вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумської області, 41400

Оголошення від 30 жовтня 2020 року про оголошення  конкурсу на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр

Наказ №339 від 29.10.2020 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка відповідно до Закону України “Про вищу освіту” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • доцента, завідувача кафедри дошкільної педагогіки і психології;
 • доцента, завідувача кафедри теорії і методики дошкільної освіти;
 • доцента, завідувача кафедри теорії і методики початкової освіти;
 • професора, завідувача кафедри педагогіки і психології початкової освіти;
 • доцента, завідувача кафедри педагогіки та менеджменту освіти;
 • професора, завідувача кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій;
 • доцента, завідувача кафедри історії, правознавства та методики навчання.

Для участі у конкурсі допускаються особи – громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту за фахом, науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктор філософії) відповідно до профілю кафедри), вчене звання доцента, професора, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах вищої освіти.

Термін подання документів -  15 днів з  дня опублікування оголошення.

Перелік документів, які подаються на конкурс – заява, особовий листок з обліку кадрів, автобіографія,  копії документів про вищу освіту, що відповідає напряму підготовки (спеціальності); наукові ступені і вчені звання, список друкованих і наукових праць, завірений  в установленому порядку, копії паспорта,  ідентифікаційного коду, посвідчення про підвищення кваліфікації. Документи подаються відповідно до вимог, зазначених у Порядку проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та укладення з ними трудових договорів (контрактів).

Документи надсилати на адресу: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (вченому секретарю) вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумської області, 41400

 

Адреса: вул. Києво-Московська, 24,
м.Глухів, Сумська обл., 41400.
Загальний відділ: (05444) 2-34-74,
Приймальна комісія: (05444) 2-33-61
е-mail: gnpuoffice@gmail.com

We Are Social