№ п/п

Назва НТЗ

Інформаційний лист

Термін проведення

1

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

 «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні»

Українська

20-21 лютого

2019 року

2

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 «Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в умовах ринку праці»

Українська

Англійська

Російська

3 квітня

 2019 року

3

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

 «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору»

Українська

10 квітня 2019 року

4

Міжрегіональний семінар

«Актуальні проблеми дослідження говірок у контексті сучасної мовної ситуації в Україні»

Українська

11-12 квітня 2019 року

5

Науково-практична конференція «The VІ Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students

 «The 21st Century Challenges in Education and Science»

Українська

17-18 квітня 2019 року

6

Науково-методичний семінар сумісно з районним і міським відділами дошкільної освіти

«Формування професійної компетентності майбутніх вихователів як умова забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти»

Українська

17 квітня 2019 року

7

Регіональна науково-практична конференція «Ґендерні студії»

Українська

25 квітня

2019 року

8

Всеукраїнська Інтернет-конференція

«Нова українська школа очима студентів»

Українська

квітень

2019 року

9

Науково-методичний семінар сумісно з районним і міським відділами дошкільної освіти

«Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку в умовах сучасного закладу дошкільної освіти»

Українська

26 вересня

 2019 року

10

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

«ПРИРОДНИЧА ОСВІТА І НАУКА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

Українська

Англійська

Російська

10-11 жовтня

 2019 року

11

Всеукраїнська науково-теоретична конференція

«ІХ Довженківські читання «ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО І УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ»

Українська

17–18 жовтня 2019 року

12

ІІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар

 «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій»

Українська

7 листопада

2019 року

13

Регіональний науково-практичний семінар

«Формування критичного мислення в процесі освітньої діяльності в контексті Концепції «Нова українська школа»»

Українська

14 листопада

2019 року

14

Всеукраїнська викладацько-студентська науково-практична конференція з міжнародною участю

«Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації».

Для викладачів:

Українська

Англійська

Російська

Для студентів:

Українська

Англійська

Російська

21-22 листопада

2019 року

15

ІІ Регіональний науково-методичний семінар

«Технологічна освіта в контексті концептуальних засад «Нова українська школа»

Українська

 

27 листопада 2019 року

rectorВітаю Вас, шановні друзі, на сайті найстарішого педагогічного навчального закладу України – Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка! Запрошую не лише ознайомитись з його   історичними традиціями та сьогоденними надбаннями, а й стати активними учасниками його життя.

Університет, створений у 1874 році, є осередком освіти, науки, культуро-просвітницьким центром північно-східного регіону України. Як патріарх педагогічної освіти, навчальний заклад може пишатися своїми випускниками, які винесли з його стін любов до України, патріотизм, честь, гідність, духовність. За свою історію Університет підготував понад 25 тисяч учителів. У ньому навчалися такі видатні особистості: геній світового кіномистецтва О. Довженко, видатний російський письменник, академік С.Сергєєв-Ценський, український письменник і педагог Степан Васильченко, український політичний діяч І.С.Паливода, білоруський поет, перекладач і публіцист Янка Журба, засновник академічної капели «Думка» Н.Городовенко, письменники О.Палажченко, П.Ключина, О.Столбін, академіки С.Шаповаленко і Ф.Овчаренко, лауреати державних премій Є.Квасников та П.Агалецький, академік Академії педагогічних наук України М.Вашуленко та інші відомі діячі науки і культури.

Значного розвитку Університет набув за часи незалежності України, особливо за останнє десятиліття. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 958 Глухівському державному педагогічному університету присвоєно ім'я його видатного випускника, знаного письменника, кінорежисера Олександра Довженка; рішенням Державної акредитаційної комісії від 2 липня 2009 року, протокол №79, навчальний заклад визнано акредитованим за ІV рівнем; згідно з Указом Президента України від 1 жовтня 2009 року №792/2009 за загальнодержавне і міжнародне визнання діяльності, вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки Університет набув статусу національний.

Детальніше...