rectorВітаю Вас, шановні друзі, на сайті найстарішого педагогічного навчального закладу України – Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка! Запрошую не лише ознайомитись з його   історичними традиціями та сьогоденними надбаннями, а й стати активними учасниками його життя.

Університет, створений у 1874 році, є осередком освіти, науки, культуро-просвітницьким центром північно-східного регіону України. Як патріарх педагогічної освіти, навчальний заклад може пишатися своїми випускниками, які винесли з його стін любов до України, патріотизм, честь, гідність, духовність. За свою історію Університет підготував понад 25 тисяч учителів. У ньому навчалися такі видатні особистості: геній світового кіномистецтва О. Довженко, видатний російський письменник, академік С.Сергєєв-Ценський, український письменник і педагог Степан Васильченко, український політичний діяч І.С.Паливода, білоруський поет, перекладач і публіцист Янка Журба, засновник академічної капели «Думка» Н.Городовенко, письменники О.Палажченко, П.Ключина, О.Столбін, академіки С.Шаповаленко і Ф.Овчаренко, лауреати державних премій Є.Квасников та П.Агалецький, академік Академії педагогічних наук України М.Вашуленко та інші відомі діячі науки і культури.

Значного розвитку Університет набув за часи незалежності України, особливо за останнє десятиліття. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 958 Глухівському державному педагогічному університету присвоєно ім'я його видатного випускника, знаного письменника, кінорежисера Олександра Довженка; рішенням Державної акредитаційної комісії від 2 липня 2009 року, протокол №79, навчальний заклад визнано акредитованим за ІV рівнем; згідно з Указом Президента України від 1 жовтня 2009 року №792/2009 за загальнодержавне і міжнародне визнання діяльності, вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки Університет набув статусу національний.

На сьогодні Університет утвердився як вищий педагогічний навчальний заклад європейського зразка. Цьому сприяли наполеглива повсякденна робота, спрямована на створення наукових шкіл, підвищення рівня науково-педагогічного потенціалу, посилення зв’язку науки з практичною професійною діяльністю, розвиток інформаційно-інноваційних педагогічних технологій, запровадження прогресивних форм і методів співпраці в освітній галузі, створення соціальної інфраструктури.

У структурі Глухівського НПУ ім. О. Довженка функціонують 6 факультетів (факультет дошкільної освіти,  факультет початкової освіти, факультет технологічної і професійної освіти, факультет природничої і фізико-математичної освіти, факультет педагогіки і психології, факультет філології та історії), 3 філії (м. Суми, м. Бар, м. Кременчук).

18 кафедр університету здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» за такими галузями знань: педагогічна освіта, гуманітарні, природничі, фізико-математичні, соціально-політичні науки, фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. На базі ЗВО відкрито аспірантуру за спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки
013 Початкова освіта
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
032 Історія та археологія
073 Менеджмент

та докторантуру за спеціальностями:

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
014 Середня освіта (Українська мова і література)

До послуг студентів-сучасні аудиторії, навчально-наукові бібліотеки, зал рідкісної книги, читальні зали, комп'ютерні класи, лінгафонний клас, спортивні комплекси, бассейн, найкращі в місті гуртожитки.

У навчальному закладі здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „магістр” за такими галузями знань: педагогічна освіта, гуманітарні, природничі, фізико-математичні, соціально-політичні науки, фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.

Нині - це заклад європейського зразка із потужною та ефективною системою освіти, знаний і славетний. Розташований на величній козацькій землі, просякнутій духом слави, мужності, доблесті, честі, заснований на кращих педагогічних традиціях, він іде в ногу з часом, даючи ґрунтовну освіту молодому поколінню.

Двері нашого Університету відкриті для всіх, хто хоче бути захищеним і мобільним на ринку праці, здатним до особистісного, духовно-світоглядного вибору, мати необхідні знання, навички і компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях.

Запрошуємо Вас до спілкування та співпраці!

З повагою, Ректор 
Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка
доктор історичних наук, професор
Курок Олександр Іванович
Автор : joomla блоги