9.12.2021.1

Програма семінару

 

Підключися до конференції Zoom
Ідентифікатор конференції: 811 5495 2894
Код доступа: 173791

Посилання на зустріч: https://meet.google.com/fuj-rycc-xbg

09.12.2021

Прийміть щирі вітання від адміністрації та професорсько-викладацького колективу університету з нагоди Міжнародного дня студента!
Ви - наша гордість і опора на майбутнє, адже від Вашого внеску як майбутніх педагогів залежатиме розвиток української освіти й науки.
Міцного здоров'я, життєдайної енергії, успіхів в усіх починаннях!

Установчі документи

Статут

Ліцензії на провадження освітної діяльності

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію університету

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 09.12.2010)

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 06.11.2015)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров`я людини та природознавство)» ОС "Магістр"

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров`я людини та природознавство)» ОС "Бакалавр"

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Теорія і методика вищої освіти» за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки»

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Теорія і методика професійної освіти» за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю «015 Професійна освіта»

Колективний договір 2020р. (Додаток 1Додаток 2Додаток 3Додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7Додаток 8Додаток 9)

Акт узгодження переліку спеціальностей

Перелік спеціальностей та освітніх програм Глухівського національного педагогічного університету Імені Олександра Довженка // List of Majors of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

             Бакалавр // Bachelor degree                                  Магістр // Master degree

Етичний кодекс

Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої, фахової передвищої освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Регламент 2018

Програма діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021 рік 

Стратегія інтернаціоналізації Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Olexandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university Internationalization Strategy

Стратегія розвитку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021-2025 роки

Наказ №321 від 23.09.2021 Про організацію освітнього процесу в умовах «жовтого» рівня епідемічної небезпеки


 Угоди про співпрацю з системою Антиплагіат

Договір про співпрацю в галузі освіти і науки між Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка і Хмельницьким національним університетом

Договір про надання послуг №56 від 12.05.2020 року

Договір про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року

Додаткова угода №1 від 24.01.2020 року до Договору про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року

Додаткова угода №2 від 01.02.2021 року до Договору про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року


Плани

Концепція розвитку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2015-2020 роки

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2016 рік

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2017 рік

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021 рік


Звіти

Звітна доповідь ректора за 2020 рік

Звіт ректора за 2020 рік

Звітна доповідь ректора за 2019 рік

Звіт ректора за 2019 рік

Звіт ректора за 2018 рік

Звітна доповідь ректора 2017 рік

Звіт ректора 2017

Звітна доповідь ректора 2016 рік

Звіт ректора 2016


Положення

Положення про ректорат Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про факультет Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про бібліотеку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення (типове) про кафедру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про екзаменаційну комісію у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Збірник положень

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка і академічних довідок у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександар Довженка 

Положення про комісію з трудових спорів

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників на факультетах Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про табельний облік використання робочого часу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (Додаток1, Додаток2)

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про порядок розроблення, погодження, затвердження, перегляд та зберігання посадових інструкцій у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про заохочувальні відзнаки Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка


Оповіщення населення Сумської області на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Шановні колеги, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нова українська школа й підготовка вчителя до забезпечення базової середньої освіти» (29 жовтня 2021 р., м. Глухів, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка).

З огляду на те, що з 23.10.2021 р. Сумська область перебуває в червоному рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, конференцію буде проведено в інші терміни, про які пізніше повідомимо.

Прийом тез до електронного збірника матеріалів конференції продовжено до 15 листопада 2021 р.

Усім дякуємо за співпрацю та бажаємо міцного здоров’я.

З повагою організаційний комітет.

 Bloknot Gluhiv