До уваги науково-педагогічних працівників!

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 року №530 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка утворено спеціалізовану вчену раду Д 56.146.01 з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки. Профіль ради: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» та затверджено її персональний склад https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-530

Автор : joomla блоги