Перелік літератури для обміну

Бірюк Л. Лінгводидактичний словник-довідник :Навч посібн..- Київ-Глухів, 2006.- 160 с.

Бєлашов В. Гетьманщина мовою документів і матеріалів другої половини 17-18с.:Збірник документів і матеріалів.-Глухів, 2006.

Борисенко В. Історія України: кредитно-модульний формат.-Глухів, 2007.

Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч.посібн.-Суми:ВТД”Університетська книга”, 2004.-428 с.

Горшкова Л.М. Каннабіс. Ч.1.:Монографія.-Глухів, 2007.-138 с.

Горшкова Л.М. Каннабіс. Ч.2.:Монографія.-Глухів, 2007.-152 с.

Горшкова Л.М. Основи сільського господарства: навч.посібник .-Глухів, 2005.-138 с.

Ільїна Н.М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: Навч.посібн.-Глухів, 2005.-122 с.

Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології: Навч.посібн.- Суми:ВТД «Університетська книга», 2003.-592.;іл.

Куриленко В.М.Конспект лекцій з історичної граматики української мови.-Глухів, 2007.

Курок О., Васін Ю., Сніговець В. Психолого-педагогічні аспекти навчання складним руховим діям.-Глухів, 2007.

Курок В, Гуренков М., Гридякін В. «Машинознавство та основи виробництва”.-Глухів, 2007.

Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: навч.посібник.-Суми:ВТД

“Університетська книга, 2005.-176 с.

Мосіяшенко В.А., Задорожна Л.В., Курок О.І. Історія педагогіки України в особах: Навч.посібн..-Суми:ВТД ”Університетська книга”, 2005.-266 с.

Поліщук В.М. Вікова та педагогічна психологія :Навч.-метод.посібн.-Суми: ВТД”Університетська книга”, 2005.-220 с.

Поліщук В.М. Соціальна психологія:Навч. пос.-Суми:ВТД,2006.-217 с.

Поліщук В.М. Криза 7 років: феноменологія, проблеми: Навч. посібн.-Суми: ВТД”Університетська книга”, 2005.-118 с.

Поліщук В.М. Криза 13 років:феноменологія, проблеми:Навч. посібн.-Суми: ВТД”Університетська книга”, 2006.-187 с.

Поліщук С.А. Вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку: Навч.посібн..-Суми: ВТД”Університетська книга”, 2005.-158 с.

Поліщук В.М. Життєві кризи особистості : навч. посібн .-Глухів, 2005.-97 с.

Світловський О.Т. Динаміка комплексного вивчення філософії на семінарських заняттях: Навч.-метод. посібн..-Глухів, 2005.-274 с.

Семеног О. Вступ до слов’янської філології. Практикум: Навч.посібн.- Глухів, 2005.- 226 с.

Семеног О. Мовне родинознавство.-Глухів, 2003.-108 с.

Семеног О., Базиль Л. Становлення шкільної літературної освіти в Україні. Глухів, 2006.-220 с.

Семеног О. Український фольклор: Навч. посібник.-Глухів, 2004.-255 с.

Автор : joomla блоги