Однією зі сфер діяльності університету є науково-дослідна робота, що проводиться за напрямом розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, всебічної підтримки ініціативи науковців у пошуку нових форм проведення наукових досліджень (проведення спільних досліджень з ученими НАПН та НАН України, інших університетів; укладення договорів про співдружність з установами та навчальними закладами).
Університет розробляє та здійснює заходи щодо активізації досліджень з пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної науки і техніки, підвищення науково-технічного рівня прикладних розробок, покращення результативності науково-технічної діяльності, підвищення рівня підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, залучення обдарованої молоді до виконання наукових досліджень та інноваційної діяльності.
Це сприяє динамічному і різнобічному розвитку напрямів науково-дослідної роботи в університеті.

Проректор
з наукової роботи та міжнародних зв'язків
Зінченко Володимир Павлович