Публікації викладачів в Scopus

Максимальні обсяги і кваліфікаційний мінімум державного замовлення за ОС "Бакалавр" на основі ПЗСО

Обсяги державного замовлення за ОС "Баклавр" на основі ПЗСО

Обсяги державного замовлення за ОС "Баклавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліста"

Обсяги державного замовлення за ОС "Магістр"

Обсяги державного замовлення за ОС "Доктор філософії"

Обсяги державного замовлення за ОС "Доктор наук"

 

Розподіл обсягу державного замовлення

у Глухівському НПУ ім. О.Довженка у 2019 році 

(згідно рішень Конкурсної комісії МОН України від 16.07.2019 р., 24.07.2019 р., 31.07.2019 р.)

За ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

Назва спеціальності

Форма здобуття освіти

Денна Заочна
  012 Дошкільна освіта 25 7
  013 Початкова освіта 10 5
  014 Середня освіта (Українська мова і література) 10 0
  014 Середня освіта (Мова та література (англійська)) 4 0
  014 Середня освіта (Математика) 10 0
  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 22 6
  014 Середня освіта (Фізика) 10 0
  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 25 5
  014 Середня освіта (Фізична культура) 9 4
  015 Професійна освіта (Будівництво) 7 5
  015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 11 0
 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 40 3
  231 Соціальна робота 1 0
  Всього 184 35

 

За ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр"

Назва спеціальності

Форма здобуття освіти

Денна Заочна
  012 Дошкільна освіта 40 5
  013 Початкова освіта 35 6
  014 Середня освіта (Українська мова і література) 20 3
  014 Середня освіта (Мова та література (англійська)) 16 0
  014 Середня освіта (Історія) 9 0
  014 Середня освіта (Математика) 15 0
  014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 19 8
  014 Середня освіта (Фізика) 5 0
  014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 22 7
  014 Середня освіта (Фізична культура) 15 0
  015 Професійна освіта (Будівництво) 6 3
  015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) 7 0
 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства) 22 2
  053 Психологія 7 0
  231 Соціальна робота 10 3
  Всього 248 37
Автор : joomla блоги