Підсумкова оцінка університету (нормований рейтинговий бал) Оцінка  ЕСТS Оцінка за національною шкалою Визначення ЕСТS
Екзамен, диференційований залік Залік
90-100 А Відмінно Зараховано ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
82-89 B Добре ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
74-81 C ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок
64-73 D Задовільно ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків
60-63 E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії
35-59 FX Незадовільно Незараховано НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно підготуватись перед тим, як складати повторно або комісії
1-34 F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідне повторне вивчення дисциплін
Автор : joomla блоги