№ п/п

Назва НТЗ

Інформаційний лист

Термін проведення
 

ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет- конференція для студентів та молодих вчених

«Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток»

Українська

15-16 лютого

2018 року
 

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція«Використання медіа-технологій у підготовці вчителів: європейський та вітчизняний досвід»

Українська

Англійська

Російська

22 лютого

 2018 року
 

VІ Всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The  21st  Century Challenges in Education 

and Science»

Українська

18-19 квітня 2018 року

 

Усеукраїнська науково-практична конференція «Шості Волошинські читання: «Методика навчання української мови і літератури в контексті концепції Нової школи: проблеми, пошуки, перспективи»

Українська

19-20 квітня 2018 року
 

Всеукраїнський науково-практичний Інтернет–семінар з міжнародною участю

«Соціальна робота в освіті: досвід та перспективи»

Українська

26 квітня 2018 року

 

ІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція    «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання»

Українська

27-28 квітня

2018 року
 

Регіональний науково-методичний семінар

«Європейський рух із захисту довкілля: перспективи для України»

Українська

травень

2018 року
 

Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти»

Українська

Англійська

Російська

22-23 травня

 2018 року
 

Семінар

«Психолого-педагогічні умови оптимізації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»

Українська

24-25 травня

 2018 року
 

VІІІ міжнародн​а науково-практична конференці​я​ «Лідерство – фундаментальний інструмент комунікацій: європейський діалог»

«Leadership is a fundamental communications instrument: European dialogue»

 

Українська

Англійська

Російська

 

14–16 вересня 2018 року

  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

Українська

18-19 жовтня

2018 року

 

Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю

«Сучасна іншомовна освіта в Україні та закордоном: стан, виклики і перспективи»
Українська

24-25 жовтня

2018 року
 

Міжнародна науково-практична конференція

«Медико-соціально-психологічні проблеми в теорії і практиці соціальної роботи»

Українська

Англійська

Російська

25-26 жовтня

2018 року
 

ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар

 «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій»

Українська

 

1 листопада 2018 року

 

Регіональний семінар

«Підготовка майбутніх учителів до реалізації Концепції «Нова українська школа»

Українська

7 листопада

 2018 року
 

V Всеукраїнська науково-практична Інтернет– конференція

«Актуальні проблеми практичної психології»

Українська

8-9 листопада

2018 року
 

Семінар «Міжособистісна професійна взаємодія фахівців дошкільної освіти як умова якості освіти дітей дошкільного віку»

 

Українська

22-23 листопада 2018 року

  Обласний науково-методичний семінар «Технологічна освіта у контексті концептуальних засад «Нова українська школа»

Українська

27 листопада

2018 року

 

VІІІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів

Глухівські наукові читання – 2018

Українська

5-7 грудня 

2018 року
Автор : joomla блоги