Інструкція про порядок формування плану та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій та семінарів на базі Глухівського національного педагогічного універитету імені Олександра Довженка

План конференцій та семінарів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2020 рік

№ п/п

Назва НТЗ

Інформаційний лист

Термін проведення

1

Звітна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти

«Освіта ХХІ століття: молодіжний вимір»

Програма конференції

Українська

 

6-7 лютого

2020 року

2

Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція

«Розвиток
критичного мислення в процесі
освітньої діяльності: вітчизняний
та європейський виміри»

Програма конференції

Українська

Російська

Англійська

13 лютого

2020 року

3

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція

 «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні»

Програма конференції

Українська

Російська

Англійська

19-20 лютого

2020 року

4

VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

 «Актуальні проблеми практичної психології»

Програма конференції

Українська

20-21 лютого

2020 року

5

 

Звітна науково-практична коференція викладачів, аспірантів докторантів

"Сучасні орієнтири педагогічної освіти: традиції, досвід, інновації"

 

12-13 березня

2020 року

6

 The VІІІ Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students

 «The 21st Century Challenges in Education and Science»

Українська

Англійська

 

14-15 квітня

2020 року

7

Всеукраїнський конкурс студентських творчих робіт

«Здорова дитина - здорова нація»

Українська

3 квітня 2020 року

 

8

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет – конференція

"Студентський науковий вимір проблем природничо- математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору"

 

Українська

 

8 квітня 2020 року

9

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності

«Початкова освіта»

Українська

 

10

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності

«Технологічна освіта»

Українська

22-23 квітня

2020 року

11

Семінар вчителів іноземних мов

 

 Українська

травень,

2020 року

12

 Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти»

Українська

Англійська

Російська

14 травня

 2020 року

13

ІІ Всеукраїнська наукова студентська інтернет-конференція

«Нова українська школа очима студентів»

Українська

Російська

 19 травня 2020 року

14

 

Регіональний семінар 

«Створення центрів розв'язання конфліктів у школах. Досвід і проблеми»

Українська

 

22 жовтня

 2020 року

15

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

ІІ Шкловські читання 

 «Проблеми сучасних прирордничо- математичних наук та методик їх викладання»

Українська

Англійська

Російська

28-29 жовтня

2020 року

16

IV  Всеукраїнський науково-методичний семінар

«Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій»

Українська

Російська

5 листопада

2020 року

17

ІІ Регіональний науково-методичний семінар

«Технологічна освіта в контексті концептуальних засад «Нова українська школа»

 

Українська

 

25 листопада 2020 року

18

X Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів

«Глухівські наукові читання - 2020 »

Українська

Англійська

Російська

9-11 грудня

2020 року

Автор : joomla блоги