Нормативні документи

Інструкція про порядок формування плану та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій та семінарів на базі Глухівського національного педагогічного універитету імені Олександра Довженка

План наукових конференцій та семінарів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2022 рік

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2022 рік

Лист ІМЗО від 30.12.2021 № № 22.1/10-2985 Про Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів проблем вищої освіти і молодих учених

 

Графік конференцій 2022 року зі змінами відповідно до наказу від 31.03.2022 № 107 "Про реалізацію наукових заходів у Глухівському НПУ ім. О. Довженка в умовах воєнного стану"

№ п/п

Назва заходу

Інформаційний

лист

Термін

проведення

1.

Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід».

Програма конференції

Українська

Англійська

16 лютого

2022 року

2.

ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція

«Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні».

Програма конференції

Українська

17–18 лютого

2022 року

3.

ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція

«Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору».

Збірник наукових статей

Програма конференції.

Українська

17 травня

2022 року

4.

Звітна науково-практична конференція викладачів

Збірник матеріалів конференції

Програма конференції

 

4 травня

2022 року

5.

 Звітна науково-практична конференція здобувачів фахової передвищої і вищої освіти, аспірантів і молодих вчених.

Збірник матеріалів конференції

Програма конференції

Українська

 

14 квітня

2022 року

6.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій».

Збірник матеріалів конференції

Програма конференції

Українська

13 травня

2022 року

7.

Всеукраїнська інтернет-конференція молодих учених та студентів

«Концептуальні підходи щодо формування емоційного інтелекту у здобувачів освіти».

Українська

09 листопада

2022 року

8.

ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція

«Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору».

Українська

25 травня

2022 року

9.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

The 10th All-Ukrainian Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «The 21st century challenges in education and science».

Збірник матеріалів конференції

Програма конференції

Українська

Англійська

14-15 квітня

2022 року

10.

Науково-методичний семінар

«Формування професійної компетентності майбутніх вихователів в умовах сьогодення: проблеми, реалії, перспективи».

Програма семінару

Українська

28 квітня 2022 року

11.

Круглий стіл «Європейський Союз після Лісабонського договору: від трьохопорної структури до конституціоналізму».

Українська

20 травня

2022 року

12.

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Україна і світ: імена та події в педагогічній і культурно-мистецькій думці (до 270-річчя Дмитра Бортнянського)».

Українська

28 жовтня

2022 року

13.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи».

Українська

Англійська

20-21 жовтня

2022 року

14.

Всеукраїнська науково-теоретична інтернет-конференція «Х Довженківські читання:

«Олександр Довженко й українська культура: історія, традиції, сучасність»».

Українська

29–30 вересня

2022 року

15.

Круглий стіл «Актуальні проблеми дошкільної освіти».

Українська

19 жовтня

2022 року

16.

Всеукраїнська інтернет-конференція

«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання».

Українська

20-21 жовтня

2022 року

17.

VІ Всеукраїнський науково-методичний семінар

«Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій».

Українська

4 листопада

2022 року

18.

Всеукраїнська інтернет-конференція

«Актуальні питання дослідження вітчизняної історії та викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в умовах НУШ».

Українська

17 листопада

2022 року

19.

Регіональний науково-методичний семінар

«Технологічна освіта в контексті концептуальних засад Нової української школи».

Українська

23 листопада

2022 року

20.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

«Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та туристично-краєзнавчої і фізкультурно-оздоровчої роботи».

Українська

24 листопада

2022 року

21.

Науково-практичний семінар

«Спільна безпекова і оборонна політика Європейського Союзу: розроблення та реалізація».

Українська

1 грудня

2022 року

22.

ХІІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів

«Глухівські наукові читання – 2022».

Українська

Англійська

7-8 грудня

2022 року

 

 

Конференції 2021 року

 

Лист ІМЗО від 13.01.2021 № 22.1/10-37 Про Перелік  наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки у 2021 році

Перелік  наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 рік

План наукових конференцій та семінарів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021 рік

Лист ІМЗО від 19.01.2021 № 22.1/10-83 Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених

Перелік міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених Міністерства освіти і науки України на 2021 рік

 

№ з/п           

Тема конференції

Інформаційний  лист

Місто

та термін

проведення

 

1.

Круглий стіл

«Методика використання сучасних засобів навчання

на уроках біології та природознавства»

Українська

 

м. Глухів

січень

2021 року

2.

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична

інтернет-конференція з міжнародною участю

«Сучасні тенденції та перспективи

мовно-літературної освіти в Україні та близькому зарубіжжі»

Збірник конференції

Українська

Російська

Англійська

м. Глухів

17–18 лютого

2021 року

3.

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Розвиток гнучких умінь (soff skills) у процесі освітньої діяльності: теорія і практика»

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів,

25 лютого

2021 року

4.

Щорічна звітна науково-практична конференція

викладачів

 "Сучасні орієнтири  педагогічної освіти: традиції, досвід, інновації"

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів,

24-25, 30 березень, 2021 року

5.

Щорічна  звітна науково практична конференція

здобувачів середньої, фахової передвищої  і вищої освіти,

аспірантів, молодих учених 

Програма конференції

Збірник матеріалів

Українська

 

м. Глухів,

11-12 березня 2021 року

6.

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Вища педагогічна освіта в Україні: історичний вимір та виклики сьогодення»

Програма конференції

Матеріали конференції

Українська

 

м. Глухів,

18 березня 2021 року

7.

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична

інтернет-конференція

«Дошкільна освіта України в контексті інтеграції

до європейського освітнього простору»

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів

18-19 березня 2021 року

8.

Круглий стіл

«Методичні підходи до здійснення дистанційної освіти»

Українська

 

м. Глухів,

Березень 2021 року

9.

Всеукраїнська науково-практична конференція

для викладачів та молодих учених

«Розвиток педагогічної майстерності майбутнього

педагога в умовах освітніх трансформацій»

Програма конференції

Матеріали конференції

Українська 

м. Глухів

2 квітня 2021 року

10.

Всеукраїнський конкурс студентських творчих робіт

«Здорова дитина – здорова нація»

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів,

8 квітня 2021 року

11.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція для молодих учених

«Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України

до єдиного європейського і світового

освітнього простору»

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів,

 14 квітня  2021 року

12.

Підсумкова науково-практична конференція

за результатами  

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт у галузі «Менеджмент освіти»

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів,

15 квітня  2021 року

13.

Всеукраїнська інтернет-конференція

«Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до медико-соціальної роботи»

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів,

22 квітня 2021 року

14.

 ІХ науково-педагогічні читання молодих учених,

магістрантів, студентів іноземними мовами

The ІХ Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists,

Master’s and Bachelor’s Degree Students «The 21st

century challenges in education and science»

Програма конференції

Матеріали

Українська

Англійська

м. Глухів,

22-23 квітня 2021 року

15.

Науково-методичний семінар

«Формування професійної компетентності майбутніх

вихователів в умовах сьогодення: проблеми, реаліїї, перспективи»

Українська

 

м. Глухів,

26 квітня 2021 року

16.

Круглий стіл

«Європейський Союз як глобальний актор

(до святкування Дня Європи)» в рамках виконання Модулю Жана Моне

Еразмус+ J621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

«Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність»

Українська

 

м. Глухів,

18 травня 2021 року

17.

ІІІ Всеукраїнська наукова студентська

інтернет-конференція з міжнародною участю

«Нова українська школа очима студентів»

Матеріали конференції

Українська

Російська

Англійська

м. Глухів

19 травня 2021 року

18.

Всеукраїнський семінар

«Досвід ЄС у сфері реагування на виклики безпеки»

в рамках виконання  Модулю Жана Моне

Еразмус+ J621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

«Європейська політична інтеграція: історична

ретроспектива та сучасність»

Українська

 

м. Глухів,

9 грудня 2021 року

19.

VІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

«Актуальні проблеми практичної психології»

Українська

 

м. Глухів,

21 жовтня 2021 року

20.

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю

«Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної

освіти: проблеми, досвід, інновації»

Програма конференції

Українська 

м. Глухів,

 21-22 жовтня 2021 року

21

І Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми розвитку творчої особистості

майбутнього педагога  в контексті інтеграції України

до єдиного європейського і світового освітнього простору»

Програма конференції

Збірник тез конференції

Українська

Російська

Англійська

м. Глухів

27-29 жовтня 2021 року

22.

Всеукраїнський науково-методичний семінар для викладачів та молодих учених

«Підготовка майстра виробничого навчання,

викладача професійного навчання до впровадження

в освітній процес інноваційних технологій»

Програма семінару

Українська

 

м. Глухів,

5 листопада 2021 року

23.

Регіональний науково-практичний семінар

«Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика»

Програма семінару

Матеріали семінару

Українська

м. Глухів,

25 листопада 2021 року

24.

ІІІ Регіональний науково-методичний семінар

«Технологічна освіта в контексті концептуальних засад

«Нова українська школа»

Програма семінару

Матеріали семінару

Українська

 

м. Глухів,

26 листопада  2021 року

25.

І Всеукраїнська науково-практична конференція

«Нова українська школа й підготовка вчителя
до забезпечення базової середньої освіти»

Програма конференції

Збірник матеріалів конференції

Оголошення  

26.

ХІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів

«Глухівські наукові читання – 2021»

Програма конференції

Збірник матеріалів конференції

Українська

Російська

Англійська 

м. Глухів,

 8-10 грудня
2021 року

 

Конференції 2020 року

План конференцій та семінарів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2020 рік

№ п/п

Назва НТЗ

Інформаційний лист

Термін проведення

1

Звітна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти

«Освіта ХХІ століття: молодіжний вимір»

Програма конференції

Українська

 

6-7 лютого

2020 року

2

Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція

«Розвиток
критичного мислення в процесі
освітньої діяльності: вітчизняний
та європейський виміри»

Програма конференції

Українська

Російська

Англійська

13 лютого

2020 року

3

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція

 «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні»

Програма конференції

Українська

Російська

Англійська

19-20 лютого

2020 року

4

VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

 «Актуальні проблеми практичної психології»

Програма конференції

Українська

20-21 лютого

2020 року

5

 

Звітна науково-практична коференція викладачів, аспірантів докторантів

"Сучасні орієнтири педагогічної освіти: традиції, досвід, інновації"

 

12-13 березня

2020 року

6

 The VІІІ Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students

 «The 21st Century Challenges in Education and Science»

Українська

Англійська

 

14-15 квітня

2020 року

7

Всеукраїнський конкурс студентських творчих робіт

«Здорова дитина - здорова нація»

Українська

3 квітня 2020 року

 

8

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет – конференція

"Студентський науковий вимір проблем природничо- математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору"

 

Українська

 

8 квітня 2020 року

9

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності

«Початкова освіта»

Українська

 

10

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності

«Технологічна освіта»

Українська

22-23 квітня

2020 року

11

Семінар вчителів іноземних мов

 

 Українська

травень,

2020 року

12

 Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти»

Українська

Англійська

Російська

14 травня

 2020 року

13

ІІ Всеукраїнська наукова студентська інтернет-конференція

«Нова українська школа очима студентів»

Українська

Російська

 19 травня 2020 року

14

 

Регіональний семінар 

«Створення центрів розв'язання конфліктів у школах. Досвід і проблеми»

Українська

 

22 жовтня

 2020 року

15

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

ІІ Шкловські читання 

 «Проблеми сучасних прирордничо- математичних наук та методик їх викладання»

Українська

Англійська

Російська

28-29 жовтня

2020 року

16

IV  Всеукраїнський науково-методичний семінар

«Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій»

Українська

Російська

5 листопада

2020 року

17

ІІ Регіональний науково-методичний семінар

«Технологічна освіта в контексті концептуальних засад «Нова українська школа»

 

Українська

 

25 листопада 2020 року

18

X Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів

«Глухівські наукові читання - 2020 »

Українська

Англійська

Російська

9-11 грудня

2020 року

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги