№ п/п

Назва НТЗ

Інформаційний лист

Термін проведення
  Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція для студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток»

 

UK 

 

16-17 лютого 2017 р.

 

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського»

 

UK | RUS | ENG

20-21 квітня

2017 р.

 

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій»

 

UK

06 квітня

2017 року

 

Науково-методичний семінар «Фізична культура, як система знань та галузь практичної діяльності»

 

UK 

14 квітня

2017 року

 

V всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The  21st  Century Challenges in Education and Science»

 

UK 

20 квітня

2017 р.

 

Науково-практична конференція студентів, магістрантів «Актуальні проблеми освіти і науки у світлі євроінтеграції»

 

UK

10 травня

2017р

 

Регіональний науково-методичний семінар «Інноваційні технології формування екологічної компетентності майбутніх педагогів: європейський досвід»

 

UK 

15 травня

2017 року

 

Науково-методичний семінар «Управління діяльністю дошкільного навчального закладу як умова ефективності дошкільної освіти»

 

UK

25 -26 травня

2017 року

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування громадянськості як якості особистості засобами освітньої діяльності: реалії, проблеми та перспективи»

 

UK 

28–29 вересня 2017 року
  І Міжнародна науково-практична конференція «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи»

 

UK | RUS | ENG

4-6 жовтня 2017 року

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського  освітнього простору»

 

UK

19-20 жовтня

2017 року

 

ІІІ Міжнародна інтернет-конференція "Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-викладачів у вищих навчальних закладах"

 

UK | RUS | ENG

7-8 листопада

2017 року

 

ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми практичної психології»

 

UK 

9–10 листопада

2017 року

  Обласний науково-методичний семінар «Технологічна освіта у національно-культурному становленні молоді»

 

UK

22 листопада 2017 року
 

VІІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів «Глухівські наукові читання – 2017»

 

UK | RUS | ENG

4-6 грудня

2017 р.

Автор : joomla блоги