Інструкція про порядок формування плану та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій та семінарів на базі Глухівського національного педагогічного універитету імені Олександра Довженка

План конференцій та семінарів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2020 рік

№ п/п

Назва НТЗ

Інформаційний лист

Термін проведення

1

Звітна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти

«Освіта ХХІ століття: молодіжний вимір»

Програма конференції

Українська

 

6-7 лютого

2020 року

2

Міжнародна науково-практична
інтернет-конференція

«Розвиток
критичного мислення в процесі
освітньої діяльності: вітчизняний
та європейський виміри»

Програма конференції

Українська

Російська

Англійська

13 лютого

2020 року

3

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет-конференція

 «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні»

Програма конференції

Українська

Російська

Англійська

19-20 лютого

2020 року

4

VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

 «Актуальні проблеми практичної психології»

Програма конференції

Українська

20-21 лютого

2020 року

5

 

Звітна науково-практична коференція викладачів, аспірантів докторантів

"Сучасні орієнтири педагогічної освіти: традиції, досвід, інновації"

 

12-13 березня

2020 року

6

 The VІІІ Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students

 «The 21st Century Challenges in Education and Science»

Українська

Англійська

 

14-15 квітня

2020 року

7

Всеукраїнський конкурс студентських творчих робіт

«Здорова дитина - здорова нація»

Українська

3 квітня 2020 року

 

8

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична Інтернет – конференція

"Студентський науковий вимір проблем природничо- математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору"

 

Українська

 

8 квітня 2020 року

9

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності

«Початкова освіта»

Українська

 

10

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності

«Технологічна освіта»

Українська

22-23 квітня

2020 року

11

Регіональний семінар 

«Створення центрів розв'язання конфліктів у школах. Досвід і проблеми»

Українська

24 вересня

 2020 року

12

 Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти»

Українська

Англійська

Російська

14 травня

 2020 року

13

ІІ Всеукраїнська наукова студентська інтернет-конференція

«Нова українська школа очима студентів»

Українська

Російська

 19 травня 2020 року

14

 

Семінар вчителів іноземних мов

Українська

травень,

2020 року

15

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

ІІ Шкловські читання 

 «Проблеми сучасних прирордничо- математичних наук та методик їх викладання»

Українська

Англійська

Російська

28-29 жовтня

2020 року

16

IV  Всеукраїнський науково-методичний семінар

«Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій»

Українська

Російська

5 листопада

2020 року

17

ІІ Регіональний науково-методичний семінар

«Технологічна освіта в контексті концептуальних засад «Нова українська школа»

 

Українська

 

25 листопада 2020 року

18

X Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів

«Глухівські наукові читання - 2020 »

Українська

Англійська

Російська

9-11 грудня

2020 року

slovo rectora

2019 рік є ювілейним для вишу − заклад святкує 145-ту річницю з дня заснування. За довгий і славний шлях власного становлення від учительського інституту до національного педагогічного університету він не зрадив своїй високій місії – забезпечувати вітчизняну освіту й науку висококваліфікованими фахівцями, а це більше 100 000 випускників учительських спеціальностей, які самовідданою працею невтомно й послідовно творять Людину.

Золоті сторінки в історію університету, утвердження власних освітніх традицій викарбували керівники закладу: О. Бєлявський (1874−1893), І. Андрієвський (1894−1905), П. Міловський (1905−1909), М. Григоревський (1909−1913), Л. Апостолов (1913−1916), К. Ягодовський (1916−1923), Я. Колубовський (1923−1924 (вересень)), П. Івченко (1924 (вересень−грудень)), Я. Морачевський (1924 (грудень)−1925), Ю. Нестеренко (1925−1927), І. Лошняков (1927−1930), П. Горілий (1930−1931), Д. Донський (1931−1932), Ю. Рожков (1932−1934), Л. Гаркуша (1934−1935), О. Стрєльцов (1935−1938), С. Навоєнко (1938), Д. Гаран (1938−1941; 1943−1945), І. Чуйко (1945−1947), Г. Сапітон (1947−1952), Ф. Мазур (1952−1954), О. Томчук (1954−1971), І. Качан (1971−1980), М. Великолуг (1980−1985), Л. Гнатюк (1985−1990), В. Куриленко (1990−1995), В. Чирва (1996−1999), М. Волос (15.05.1990−27.11.1990; 1999−2000).

За швидкоплинними літами вишу криється нелегкий шлях пошуків і звершень, невтомна і творча діяльність колективу. Майже 50 років власного життя розвиткові закладу в різні періоди його існування присвятили В. Борисенко, І. Дєдіщев, Й. Казнадзей, Г. (Галина) Ковальчук, Є. Коляда, В. Мринська, В. Савченко, В. Шпак та випускники (тоді інституту) К. Ляшко і В. Мосіяшенко. Серед видатних постатей майже з 40-річним науково-педагогічним стажем – О. Борбат, В. Бєлашов, М. Волос, М. Гуренков, В. Заїка, Н. Захарова, В. Каліш, Г. Кириленко, Г. (Генріх) Ковальчук, Л. Колесникова, В. Куриленко, О. Люлькова, І. Ляшко, Л. Ляшко, С. Медвідь, В. Мироненко, Л. Нарочна, Л. Ніканорова, В. Собко, Г. Стовбишева та інші. Випускниками альма-матер серед цієї плеяди висококваліфікованих освітян є О. Борщ, Н. Гришакова, К. Дрозденко, О. Литвин, В. Раєвський, Н. Щетина. Майже 30 років творцями історії вишу були А. Бичко, А. Бор, І. Гапич, В. Глущенко, О. Горбенко, А. Горшков, В. Гридякін, В. Гриневич, Т. Гриценко, М. Гурець, З. Єроха, Н. Карпенко, В. Карпова, Н. Короткова, П. Коротков, В. Лаптур, Л. Лепська, Р. Любима, Л. Мигаль, В. Поліщук, С. Поліщук, П. Протас, М. Пустовий, Г. П’явка, М. Роніна, П. Самощенко, М. Стожок, В. Ткаченко, В. Шерпельова та інші; 20 років – П. Богданович, А. Гамалій, Т. Гуренкова, М. Євтушенко, О. Задоянчук, І. Качан, В. Лазарєв, Б. Поліщук, А. Саханова, Є. Черепанова, С. Чернюк, В. Чирва, А. Шутенко та інші.

Детальніше...