Мотиваційний лист вступника під час вступу до закладу вищої освіти є однією з новацій, упровадженою Змінами до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, згідно з якими прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з урахуванням бала за мотиваційний лист, вага якого може становити від 0 до 1 відсотка конкурсного бала.

 

Вимоги до оформлення мотиваційного листа

Рекомендований обсяг мотиваційного листа – 1-2 сторінки формату А4.

Мотиваційний лист виконується в текстовому редакторі Microsoft Word (розширення .rtf, .doc або .docx), шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1 / 1,5, абзацний відступ – 1 см. Вирівнювання тексту – по ширині. Усі поля по два сантиметри.

Мотиваційний лист необхідно надіслати на електронну адресу приймальної комісії університету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  до 22 червня.

Результати оцінювання мотиваційних листів оприлюднюються на офіційному сайті університету до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

Орієнтовна структура мотиваційного листа

  • Вступ
  • Мета вступу саме до цього закладу вищої освіти чи на цю спеціальність (освітню програму)
  • План досягнення цілей чи професійного розвитку і як навчання саме в цьому закладі чи на цій освітній програмі допоможе його реалізувати
  • Що Вам допоможе у досягненні цілей?
  • Якими якостями Ви володієте?
  • Що плануєте розвивати у собі?
  • Який внесок зможете зробити в розвиток університету чи свого регіону, країни?
  • Висновок

 

Критерії оцінювання мотиваційного листа

Рівні

Бали

Критерії оцінювання мотиваційного листа

Низький

100 – 133

Мотивація: вступник не вмотивований або демонструє посередню мотивацію до навчання; не розуміє професійних особливостей обраного фаху; цілі власної освітньої діяльності відсутні, вступник не бачить її практичну значущість. Основними мотивами, наявними у вступника, є територіальне розташування ЗВО (за місцем проживання) і вплив рідних людей.

Структура: є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки.

Аргументованість: наведені аргументи не є доречними або мало переконливі.

Грамотність: кількість орфографічних і пунктуаційних помилок перевищує 5 – 6, лексичних, граматичних і стилістичних – 7.

Оригінальність: текст мотиваційного листа відзначається малою оригінальністю, насичений мовними штампами, що збільшують його обсяг.

Технічне оформлення: низька якість технічного оформлення листа.

Середній

134 – 175

Мотивація: Вступник окреслює мотиви вибору професії, зазначає  інтерес до неї, що має прояв у: загальній мотивації; науково-пізнавальних мотивах; мотивах суспільної значущості професії; наслідуванні; усвідомленні перспективності обраної професії; навчальному й позакласному  інтересах; бажанні бути корисним. Вступник самостійно ставить цілі власної освітньої діяльності, але не повною мірою може окреслити, як знання та навички, здобуті під час навчання, допоможуть йому реалізувати кар’єрні плани.

Структура: є некритичні порушення логічності, цілісності, послідовності чи несуперечливості розвитку думки.

Аргументованість: Аргументи переконливі, однак дублюються. Грамотність: кількість орфографічних і пунктуаційних помилок не перевищує 2 – 4, лексичних, граматичних і стилістичних – 4 – 6.

Оригінальність: текст мотиваційного листа відзначається посередньою оригінальністю: поруч із мовними штампами, що збільшують обсяг тексту, зустрічаються оригінальні висловлювання.

Технічне оформлення: є відхилення від технічного оформлення.

Високий

176 –200

Мотивація: Вступник чітко окреслює мотиви вибору професії, зазначає  активний інтерес до цієї професії, що має прояв у: загальній мотивації; романтиці професії; науково-пізнавальних мотивах; мотивах суспільної значущості професії; наслідуванні; усвідомленні перспективності обраної професії; навчальному й позакласному  інтересах; бажанні бути корисним країні. Вступник чітко окреслює цілі та очікувані результати власної освітньої діяльності; обґрунтовує доцільність вивчення матеріалу для власної життєдіяльності з відповідною оцінкою значущості знань; може пояснити, як навчання на обраній освітній програмі допоможе його професійній реалізації.

Структура: Чітка логіка і послідовність викладу думок.

Аргументованість: Аргументи доречні й переконливі.

Грамотність: кількість орфографічних і пунктуаційних помилок не перевищує 1, лексичних, граматичних і стилістичних – 1 – 3.

Оригінальність: текст мотиваційного листа відзначається оригінальністю думок.

Технічне оформлення: вимоги дотримано.

Автор : joomla блоги