Вступна кампанія 2022

 ОС "Магістр" на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст" (І етап)

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

 014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

Заочна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

 013 Початкова освіта

Початкова освіта

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Мова і література (англійська)

 014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

 014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

053 Психологія

Психологія

073 Менеджмент

Управління закладом освіти

ОНС "Доктор філософії" на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст" (І етап)

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

011 Освітні, педагогічні науки

Теорія і методика вищої освіти

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Теорія і методика професійної освіти

032 Історія та археологія

Історія та археологія

ОНС "Доктор філософії" на основі ОС "Магістр", ОКР "Спеціаліст" (ІІ етап)

Денна форма здобуття освіти

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

011 Освітні, педагогічні науки

Теорія і методика вищої освіти

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Теорія і методика професійної освіти

ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти

Денна форма здобуття освіти

Наказ №241 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (За державним замовленням)

Наказ №273 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (За державним замовленням)

Наказ №276 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №311 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №326 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №328 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №378 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта та фізична культура, Дошкільна освіта та логопедыя, Дошкільна освіта та психологія, Дошкільна освіта та початкова освіта

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

013 Початкова освіта

Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська), Початкова освіта та психологія

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Мова і література (англійська)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика та інформатика)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізична реабілітація)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика та інформатика)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Професійна освіта (Будівництво)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

053 Психологія

Психологія

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

231 Соціальна робота

Соціальна робота та соціальна педагогіка

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

Заочна форма здобуття освіти

Наказ №277 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №327 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №329 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №379 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта та фізична культура, Дошкільна освіта та логопедыя, Дошкільна освіта та психологія, Дошкільна освіта та початкова освіта

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

013 Початкова освіта

Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська), Початкова освіта та психологія

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Мова і література (англійська)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика та інформатика)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізична реабілітація)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика та інформатика)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Середня освіта (Музичне мистецтво)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Професійна освіта (Будівництво)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

053 Психологія

Психологія

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

231 Соціальна робота

Соціальна робота та соціальна педагогіка

За державним замовленням

За кошти фізичних та/або юридичних осіб

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст"ОПС "Фаховий молодший бакалавр"

Денна форма здобуття освіти

Наказ №242 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" (За державним замовленням)

Наказ №244 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОПС "Фаховий молодший бакалавр" (За державним замовленням)

Наказ №282 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОПС "Фаховий молодший бакалавр" (За державним замовленням)

Наказ №284 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №305 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №338 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

 Наказ №380 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта та фізична культура, Дошкільна освіта та логопедыя, Дошкільна освіта та психологія, Дошкільна освіта та початкова освіта

013 Початкова освіта

Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська), Початкова освіта та психологія

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Мова і література (англійська)

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика та інформатика)

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізична реабілітація)

014 Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика та інформатика)

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи)

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Професійна освіта (Будівництво)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

053 Психологія

Психологія

231 Соціальна робота

Соціальна робота та соціальна педагогіка

Заочна форма здобуття освіти

Наказ №243 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" (За державним замовленням)

Наказ №283 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" (За державним замовленням)

Наказ №285 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОКР "Молодший спеціаліст" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №306 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОПС "Фаховий молодший бакалавр" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №339 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОПС "Фаховий молодший бакалавр" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №381 Про зарахування на навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОПС "Фаховий молодший бакалавр" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта та фізична культура, Дошкільна освіта та логопедія, Дошкільна освіта та психологія, Дошкільна освіта та початкова освіта

013 Початкова освіта

Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська), Початкова освіта та психологія

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Мова і література (англійська)

014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика та інформатика)

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізична реабілітація)

014 Середня освіта (Природничі науки)

Середня освіта (Природничі науки)

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика та інформатика)

014 Середня освіта (Інформатика)

Середня освіта (Інформатика)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи)

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Професійна освіта (Будівництво)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

053 Психологія

Психологія

231 Соціальна робота

Соціальна робота та соціальна педагогіка

Наказ №286 Про зарахування на 2 курс навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОС "Магістр" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб) Денна 

Наказ №287 Про зарахування на 2 курс навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОС "Бакалавр" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб) Заочна

Наказ №288 Про зарахування на 3 курс навчання за ОС "Бакалавр" на основі ОС "Бакалавр" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб) Заочна

ОС "Магістр" на базі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр"

Денна форма здобуття освіти

Наказ №316 Про зарахування на навчання за ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр" (За державним замовленням)

Наказ №318 Про зарахування на навчання за ОС "Магістр" на основі ОС "Спеціаліст" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №382 Про зарахування на навчання за ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №382 Про зарахування на навчання за ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

 

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта, Дошкільна освіта та очаткова освіта

 013 Початкова освіта

Початкова освіта

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Мова і література (англійська)

 014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

 014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика)

 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Наказ №376 Про зарахування на навчання за ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр" (За державним замовленням)

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Професійна освіта (Будівництво)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

053 Психологія

Психологія

231 Соціальна робота

Соціальна робота, Соціальна робота та управління соціальним закладом

 073 Менеджмент

Управління закладом освіти

Заочна форма здобуття освіти

Наказ №317 Про зарахування на навчання за ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр" (За державним замовленням)

Наказ №319 Про зарахування на навчання за ОС "Магістр" на основі ОС "Магістр" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №383 Про зарахування на навчання за ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Наказ №383 Про зарахування на навчання за ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та ОС "Магістр" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта, Дошкільна освіта та очаткова освіта

 013 Початкова освіта

Початкова освіта

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Середня освіта (Українська мова і література)

 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Середня освіта (Мова і література (англійська)

 014 Середня освіта (Історія)

Середня освіта (Історія)

 014 Середня освіта (Математика)

Середня освіта (Математика)

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

014 Середня освіта (Фізика)

Середня освіта (Фізика)

 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Середня освіта (Трудове навчання та технології)

014 Середня освіта (Фізична культура)

Середня освіта (Фізична культура)

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Професійна освіта (Будівництво)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

053 Психологія

Психологія

231 Соціальна робота

Соціальна робота, Соціальна робота та управління соціальним закладом

 073 Менеджмент

Управління закладом освіти

ОНС "Доктор філософії"

Денна форма здобуття освіти

Наказ №255 Про зарахування на навчання за ОНС "Доктор філософії" (За державним замовленням)

Наказ №256 Про зарахування на навчання за ОНС "Доктор філософії" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

011 Освітні, педагогічні науки

Теорія і методика вищої освіти

 013 Початкова освіта

Початкова освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Теорія і методика професійної освіти

032 Історія та археологія

Історія та археологія

073 Менеджмент

Управління закладом освіти

Заочна форма здобуття освіти

Наказ №257 Про зарахування на навчання за ОНС "Доктор філософії" (За кошти фізичних та/або юридичних осіб)

011 Освітні, педагогічні науки

Теорія і методика вищої освіти

 013 Початкова освіта

Початкова освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Теорія і методика професійної освіти

032 Історія та археологія

Історія та археологія

073 Менеджмент

Управління закладом освіти

ОНС "Доктор наук"

Денна форма здобуття освіти

015 Професійна освіта

Іноземні громадяни та особи без громадянства

Денна форма здобуття освіти

 ОС "Бакалавр" на основі ПЗСО

013 Початкова освіта

ОС "Бакалавр" на снові ОКР "Молодший спеціаліст", ОС "Молодший бакалавр", ОПС "Фаховий молодший бакалавр" 

014 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини)

ОС "Магістр" на снові ОКР "Спеціаліст", ОС "Магістр" 

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги