Шановні молоді вчені

Глухівського НПУ ім. О.Довженка!
Міністерство освіти і науки України

оголосило конкурсний відбір проектів наукових робіт
та науково-технічних (експериментальних) розробок
молодих учених, виконання яких розпочнеться у
2020 році за рахунок коштів загального фонду

державного бюджету

Запрошуємо до участі в конкурі науково-педагогічних працівників, аспірантів та інших дослідників, вік яких на момент подання проекту не перевищує 35 років; керівником проекту може бути науково-педагогічний працівник (докторант), який працює (вчиться) у Глухівському НПУ ім. О.Довженка та на момент подання проекту на Конкурс відповідає таким вимогам:
-    кандидат наук, віком до 35 років;
-    докторант або доктор наук, віком до 40 років.
Заявку на участь у Конкурсі необхідно заповнити в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах» та подати до відділу наукової роботи та міжнародних зв’язків до 23 серпня 2019 року згідно зі зразком, наведеним у додатку 1 до «Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», затвердженого наказом МОН від 14.12.2015 за № 1287  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16).

Вітання конкурс Решетняк, Бірюк2

 

 Вітання конкурс Початкова освіта1

 

 

Вітання олімпіада загальна екологія

 

 

Вітання олімпіада українська мова

 

 

Вітання олімпіада Середня освіта

 

 

Вітання конкурс дошкільна освіта