Горшкова фото 

ПРОБЛЕМИ, МЕТОДИ ТА НАУКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Горшкова Лідія Михайлівна 

Кандидат біологічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри біології та основ сільського господарства.

Заслужений працівник освіти, відмінник освіти України, лауреат премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці». Нагороджена почесною грамотою МОН України, почесними  грамотами ЦК профспілки освіти і науки України та Сумської обласної ради, грамотою  МСГ СРСР, двома срібними та золотою медаллю ВДНХ СРСР, знаком «Винахідник СРСР».

Детальніше...

 Рисунок1 

«Театральне мистецтво і драматургія як складова професійної підготовки майбутнього вчителя»

Інформація щодо діяльності наукової школи доктора філологічних наук, професора Новикова А. О.

Детальніше...

рисунок2Лабораторію очолює Луценко Григорій Васильович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту. Здобувши базову педагогічну освіту за фахом «фізика і математика» (1995), захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.13 – фізика металів (2001). Багаторічний досвід на посаді начальника відділу науково-дослідної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького сприяв написанню і захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (2014).

Детальніше...

kf1 «Квантові групи і групи Лі, їх представлення і застосування у проблемах квантової фізики»

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики та методики викладання Качурик Іван Іванович  є іноземним членом Нью-Йоркської Академії Наук, заслужений професор Хмельницького національного університету, нагороджений Міністром освіти і науки України нагрудним знаком «Відмінник освіти України». Є членом редколегії журналу «Науковий вісник Хмельницького національного університету», автор понад 80 наукових робіт з квантової фізики. Товариство молодих учених-фізиків під керівництвом Івана Івановича широко залучає студентів до дослідницької роботи. Науковці школи беруть участь у міжнародному проекті щодо використання електронного синхротрону в м. Гамбурзі на експериментальній станції SUPERLUMI.

Детальніше...

Рисунок1Курок Віра Панасівна - професор, доктор педагогічних наук, зав. кафедри машинознавства, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, нагороджена грамотою Міністерства освіти України, Академії педагогічних наук України, обласної державної адміністрації.

Після закінчення в 1981 році Київського ордена Леніна політехнічного інституту (нині Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») працює в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. У науковому доробку понад 85 наукових праць з проблем інженерної підготовки вчителів трудового навчання та інженерів-педагогів, автор 16 навчальних посібників.

 

Детальніше...

Рисунок122 «Технологія, організація і механізація будівельного виробництва»

Лівінський О.М. − Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Академік і перший віце-президент Української академії наук, академік Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності людини, почесний член Української академії архітектури і іноземний член Російської академії архітектури та будівельних наук, заслужений будівельник України, голова докторської спеціалізованої ради, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений будівельник України (1996), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Детальніше...

DSC 0055 копия«Підготовка соціального педагога до впровадження інноваційних технологій у процес розвитку особистості»

Школа була сформована у 1991 році під керівництвом лауреата премії «Вчений року 1998», лауреата премії «Жінка року 1997», доктора педагогічних наук, професора Міщик Людмили Іванівни.

Детальніше...

Рисунок1“Теоретико-методичні засади реалізації креативного підходу до фахової підготовки учителя початкових класів"

Бірюк Людмила Яківна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти, відмінник освіти України, нагороджена грамотою Сумської обласної ради.

Детальніше...