Курок Віра Панасівна 2014

«ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ»

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти України, Академії педагогічних наук України, обласної державної адміністрації, Верховної ради України.

Народилася 13 лютого 1958 року в с. Мутин Кролевецького району Сумської області.

У 1981 р. закінчила Київський політехнічний інститут (нині Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» і долучилася до педагогічної роботи.

У 1990 – 1993 рр. навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова). Після закінчення аспірантури захистила кандидатську дисертацію «Цілісна система загальнотехнічної підготовки вчителя трудового і професійного навчання».

У 1997 р. отримала вчене звання доцента. У 2014 р. захистила докторську дисертацію «Теоретико-методологічні засади інженерної підготовки майбутніх учителів трудового навчання» за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Професор з 2015 року.

Автор понад 100 публікацій, у тому числі 2 монографій, 2 програм, стандарту вищої освіти (у співавторстві) для студентів спеціальності 7.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання, 4 навчальних посібників з грифом МОН України (із них 2 – одноосібні) та 17 навчальних (навчально-методичних посібників, підручників), із них 8 – одноосібні, 1 словника. Серед них – Інженерна підготовка майбутніх учителів трудового навчання: теорія і практика : монографія;  Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи : монографія, «Технічна механіка. Курс лекцій», «Технічна механіка. Практичні заняття. Навч. посіб.», «Машинознавство та основи виробництва» (у співавторстві), «Термінологічний словник з інженерно-педагогічної освіти», «Науково-дослідна робота в технологічній освіті : навч. посіб. для студентів спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)» (у співавторстві), «Технологічна практика студентів. Навчально-методичний посібник».

Віра Панасівна – голова спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка зі спеціальності 13.00.04-Теорія і методика професійної освіти..

Під її керівництвом захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.04): Опанасенко Віталій Петрович «

Основні напрями роботи наукової лабораторії:

– проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання у закладах вищої освіти;

– удосконалення методики викладання трудового навчання та технологій у закладах загальної середньої освіти;

– становлення і розвиток технологічної освіти в Україні.

У науковій лабораторії здійснюється:

– наукова робота студентів, написання магістерських робіт та кандидатських і докторських дисертацій;

– підготовка студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади з трудового навчання, до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з технологічної освіти;

– функціонування лабораторії з професійної підготовки учителя технологій.

Щорічно проводяться міжнародні інтернет-конференції молодих учених і студентів, регіональні семінари для вчителів трудового навчання та технологій, періодично – всеукраїнські науково-практичні конференції, присвячені проблемам та перспективам розвитку технологічної освіти.

Наукові напрацювання представники наукової лабораторії висвітлюють у міжнародних, республіканських, всеукраїнських конференціях і семінарах.

Опубліковано понад 30 навчальних та навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій для студентів, більш ніж 200 наукових праць у фахових виданнях. 

Студенти традиційно займають призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з трудового навчання (Лузан В., Кириченко А., Ігуменов А., Омелечко Є.), на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технологічної освіти (Кириченко А., Вітюк Н.).

Науково-дослідна робота студентами проводиться у наукових гуртках та проблемних групах, зокрема: «Методист», «Моделювання і конструювання сучасних об’єктів праці», «Автомобільний гурток «Картинг», «Методична підготовка студентів до викладання варіативних модулів у основній школі».

Автор : joomla блоги