Рисунок1Курок Віра Панасівна - професор, доктор педагогічних наук, зав. кафедри машинознавства, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, нагороджена грамотою Міністерства освіти України, Академії педагогічних наук України, обласної державної адміністрації.

Після закінчення в 1981 році Київського ордена Леніна політехнічного інституту (нині Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут») працює в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. У науковому доробку понад 85 наукових праць з проблем інженерної підготовки вчителів трудового навчання та інженерів-педагогів, автор 16 навчальних посібників.

 

Рисунок2Рисунок3Рисунок4

Кафедра машинознавства – невід’ємна ланка комплексної системи набуття вищої освіти вчителями технології та креслення, магістрами виробничого навчання за профілем підготовки.

Рисунок5Рисунок6Рисунок7

Напрямки роботи наукової школи

- Система інженерної підготовки майбутніх учителів трудового навчання
- Удосконалення методики проведення уроків трудового навчання в загальноосвітній школі
- Встановлення і розвиток інженерно-педагогічної освіти в Україні

У рамках наукової школи здійснюється:

- наукова робота студентів, підготовка магістерських робіт та написання кандидатських дисертацій;
- підготовка студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади з трудового навчання;
- функціонування лабораторії інженерно-педагогічної освіти;
- виконання держбюджетної теми: «Історія інженерно-педагогічної освіти в Україні»

Рисунок9Рисунок10Рисунок11Рисунок12

Представниками наукової школи видано понад 150 наукових праць, серед яких монографії:Рисунок15

1. Курок В. П. Інженерна підготовка майбутніх учителів трудового навчання: теорія і практика : монографія / В. П. Курок. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2012. – 376 с.
2. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи : монографія / В. П. Курок. – К. ; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – 234 с.

Програма, навчальні посібники та методичні рекомендації:

3. Курок В. П. Програми вищих навчальних педагогічних закладів освіти. Технічна механіка (для студентів спеціальності 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання») / В. П. Курок [укл.]. – К. ; Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. – 17 с. (Гриф МОН України.)
4. Курок В. П. 

Технічна механіка. Розділ Кінематика : навч. посіб. / В. П. Курок. – К., 2004. – 90 с. (Гриф МОН України.)
5. Галузевий стандарт вищої освіти спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове 

Рисунок13

навчання» напряму підготовки «Педагогічна освіта» / Д. О. Тхоржевський, В. К. Сидоренко, Г. О. Воїтелєва, В. П. Курок та ін. – К., 2000. – 140 с.
6. Курок В. П. Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) у Глухівському державному педагогічному університеті : навч. посіб. / В. М. Поліщук, В. П. Курок. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. – 120 с.
7. Курок В. П. Технічна механіка. Курс лекцій : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. заклад.] / В. П. Курок. – К. : Пед. преса, 2007. – 272 с. (Гриф МОН України.)

8. Машинознавство та основи виробництва : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. заклад.] / [В. П. Курок, М. С. Гуренков, В. О. Гридякін, О. М. Сухойваненко, С. С. Медвідь], за ред. В. П. Курок. – К. : Пед. преса, 2007. – 280 с. (Гриф МОН України.)
9. Курок В. П. Технічна механіка: практ. заняття : навч. посіб. / В. П. Курок, С. С. Медвідь. – К. : Пед. преса, 2008. – 168 с. (Гриф МОН України.)
10. Курок В. П. Технологічна практика студентів фізико-технічного факультету (для студентів спеціальності 6.010103 «Технологічна освіта (технічна праця)» : навч.-метод. посіб. / В. П. Курок. – Глухів : РВВ ГНПУ, 2010. – 24 с.
Рисунок14

11. Курок В. П. Теоретична механіка : навч.-метод. посіб. для студ. пед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації [Електронний ресурс] / В. П. Курок. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. – Електрон. опт. диск (СD-R).

12. Курок В. П. Теорія механізмів і машин : навч.-метод. посіб. для студ. пед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації [Електронний ресурс] / В. П. Курок. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. – Електрон. опт. диск (CD-R).
13. Курок В. П. Історія техніки : навч. посіб. / О. І. Курок, В. П. Курок, В. М. Галай ; за ред. В. П. Курок. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. –162 с.
14. Курок В. П. Стандартизація, управління якістю та сертифікація : навч. посіб. [для студ. ф-ту технолог. і профес. навч.] / В. П. Курок, В. М. Галай ; за ред. В. П. Курок. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2013. – 186 с.

Автор : joomla блоги