Горшкова фото 

ПРОБЛЕМИ, МЕТОДИ ТА НАУКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

 

Горшкова Лідія Михайлівна Кандидат біологічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри біології та основ сільського господарства.

Заслужений працівник освіти, відмінник освіти України, лауреат премії УААН «За видатні досягнення в аграрній науці». Нагороджена почесною грамотою МОН України, почесними  грамотами ЦК профспілки освіти і науки України та Сумської обласної ради, грамотою  МСГ СРСР, двома срібними та золотою медаллю ВДНХ СРСР, знаком «Винахідник СРСР». 

Основні напрямки роботи наукової лабораторії:

- динамічні тенденції та шляхи збереження природного середовища і біо різноманіття;

- розробка теоретичних питань і практичних методів селекції безнаркотичних   сортів коноплі;

- основні компонентні складники формування фахової компетентності майбутнього вчителя біології;

- сучасні уявлення про психотоміметичні сполуки і профілактика різних видів девіацій.

Реалізація наукових напрямів школи забезпечується кваліфікованими фахівцями, серед яких доктор наук, кандидати наук, асистенти, які поєднують навчально-методичну та науково-дослідну роботу.

 

Періодично проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції, присвячені проблемам та перспективам розвитку природничих наук та методик їх викладання:

2016 рік – І Всеукраїнська інтернет-конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання»;

2018 рік – ІІ Всеукраїнська інтернет-конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничих наук та методик їх викладання».

У конференціях беруть участь науковці провідних навчальних і наукових установ України та ближнього зарубіжжя: Національного ботанічного саду імені  М.М. Гришка НАН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський», Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут луб’яних культур НААН України, Ботанічний сад «Ямпільський», Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Свої наукові досягнення представники школи висвітлюють у міжнародних і республіканських конференціях і семінарах.

Опубліковано понад 30 навчальних та навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій для студентів, більш ніж 200 наукових праць у фахових виданнях. Серед них:

монографія Горшкової Л.М. «Каннабіс» у 2-х томах у якій вперше в Україні представлені сучасні уявлення про каннабіноїдні сполуки конопель, їх хімічна природа та біологічні основи їх формування;

посібники Горшкової Л.М.: «Основи сільського господарства», «Основи ботаніки і фізіології рослин», «Здоров’я людини», «Курсові та кваліфікаційні роботи з ботаніки та фізіології рослин».

Посібник колективу кафедри біології та основ сільського господарства: «Комплексна підготовка до державного екзамену з біології та методики її викладання».

Підтвердженням  високої значущості наукових робіт  є участь студентів у Всеукраїнських науково-практичних конференціях м. Києва, Мелітополя, Ніжина, Полтави, Запоріжжя та ін., Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт,  де зайняті призові місця й отримані Почесні грамоти та дипломи.

За наукові досягнення студентів отримано: Дубок Ірина Вікторівна  - диплом ІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з біологічних наук за роботу «Хроматографія як основний метод визначення органічних речовин».

Наукова робота зі студентами проводиться у таких наукових гуртках та проблемних групах: «Фізіолог», «Генетик», «За хімічні знання і культуру», «За здоров’я», «Синапс», «Розумники», «Зелене майбутнє», «Валеолог».

Неодноразово студенти нагороджені грамотами та займали призові місця на всеукраїнських науково-практичних конференціях: Міськова Олена – Мелітопольський ДПУ ім. Б. Хмельницького; Понирко Сергій – Мелітопольський ДПУ ім. Б. Хмельницького

Більшість вихованців Горшкової Л.М. продовжують свою роботу на науковій ниві. Прикладом цього є ціла плеяда молодих науковців, що навчаються в аспірантурі або вже захистили кандидатські дисертації (Шевель А.О., Бондаренко Б.О., Метла В.А., Шульга І.В., Денисова С.В., Зубцова І.В., Полякова А.С. та ін.)

Захищено кандидатські дисертації:

Мегем Олеся Миколаївна – «Становлення і розвиток шкільної біологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах У країни (1940-2000 рр.)».

Бурчак Ліана Володимирівна – «Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти».

Конопля Катерина Валеріївна – «Роль ознак структури рослини в насіннєвій продуктивності конопель та їх селекційне значення».

Навчально-виховна та наукова робота передбачає надання студентам-дипломникам та магістрантам можливостей набуття знань, умінь та навичок, необхідних для здійснення систематизованої цілеспрямованої дослідницької діяльності, формування і розвиток творчих здібностей студентів та забезпечення професійної орієнтації.

Під керівництвом Горшкової Л.М. щорічно захищаються магістерські роботи: Кірієнко О.О. «Фізіологічні основи та використання азоту як джерела мінерального живлення та забруднення оточуючого середовища», Дубок І. В. «Хроматографія як основний метод визначення органічних речовин”», Білогур О.М. «Вавілов М.І. – видатний вчений, генетик-селекціонер та державний діяч», Ефімова Г.О. «К.А. Тімірязєв як фундатор нового напряму біології – фотосинтезу рослин».

Під керівництвом науковців школи щорічно захищається десятки дипломних та магістерських робіт: Науменко М. М. «Вплив фітогормонів на ріст і розвиток рослин», Леонтенко А. М. «Профілактика депресивних станів у студентів 1 курсу педагогічних закладів вищої освіти», Фірсик Ю. В. «Фотоперіодизм у рослин короткого дня», Міськова О. В. «Комплексний флористичний і фармакогностичний аналіз лікарських рослин Путивльського Посейм’я», Свистунова Ю. О. «Фізіологічні основи росту і розвитку рослин в залежності від типів ґрунту», Велінська А. О. «Характеристика морфологічних ознак самозапильної популяції льону в умовах зміни генетичної структури», Карась Л. О. «Психофізіологічні особливості сприйняття інформації студентами І-ІІ курсів педагогічного університету».

 

Автор : joomla блоги