ПОЛОЖЕННЯ про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про наукові школи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію довженкознавства

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію "Здоров'я дитини"

ПОЛОЖЕННЯ про науково-експертну раду

ПОЛОЖЕННЯ про електронні освітні ресурси Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію з професійної підготовки вчителів технологій

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію з української діалектології

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію інноваційних соціальних і соціально-педагогічних технологій

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію інноваційних спортивно-педагогічних технологій

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію формування фахових компетентностей майбутніх учителів біології для наукового і педагогічного супроводу сталого розвитку

ПОЛОЖЕННЯ про відділ наукової роботи та міжнародних зв'язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про відправку та вивіз за кордон науково-технічної інформації працівниками, студентами, аспірантами Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації прийому іноземних гостей у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олесандра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток та проблемну групу Глухівського національного педагогічного університету імені Олесандра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на академічний плагіат

ПОЛОЖЕННЯ про облік та стимулювання наукової роботи викладачів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію професійної підготовки вчителя початкових класів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою

ПОЛОЖЕННЯ про звання „Почесний професор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка”

ПОЛОЖЕННЯ про порядок видання навчальної, методичної, нормативно-організаційної та наукової літератури у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про аспірантуру при Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок подання, розгляду і проведення конкурсу завдань (проектів) науково­дослідних та дослідно­конструкторських робіт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про лабораторію Іновваційні технології навчання