Склад

"

Благосмислов Олександр Сергійович

Голова Ради Наукового товариства, студентів аспірантів, докторантів та молодих вчених Глухівського НПУ ім.О.Довженка (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти факультету технологічної та професійної освіти)

 

vishnik1 235x303

Вишник Ольга Олександрівна

Заступник голови Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Глухівського НПУ ім.О.Довженка (кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики початкової освіти)

 

Melynik O. S. foto 235x354

Мельник Олена Сергіївна

Керівник сектору міжнародних зв'язків Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Глухівського НПУ ім. О.Довженка (в.о. завідувача, доцент, кандидат технічних наук кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини)

 

zarem 235x296

Заремська Іванна Мечиславівна

Керівник прес-сектору Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Глухівського НПУ ім.О.Довженка (кандидат педагогічних наук, асистент кафедри іноземних мов та методики викладання факультету філології та історії)

 

 Konoplya V.O. foto 235x360
 Конопля Вікторія Олександрівна

Голова ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факульету природничої та фізико-математичної освіти

 Vovk BI

Вовк Богдан Іванович

Голова ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету технологічної та професійної освіти 

 

 mare 235x303
 Мареєва Тетяна Вікторівна

Голова ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету дошкільної освіти

 

 Kabish foto 235x353
 Кабиш Марина Юріївна

Голова ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету філології та історії

 Z 235x342
 Зінченко Олександр Володимирович

Голова ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених кафедри психології факультету педагогіки та психології

Курант фото
Курант Оксана Євгеніївна

Голова ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених кафкдри соціальної педагогіки  і соціальної роботи факультету педагогіки та психології

 ava 2017 235x302

Касярум Катерина Володимирівна

Голова ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультету початкової освіти

 

Список товариства молодих учених

Баланюк Наталія Юріївна

Вовк Богдан Іванович

Гирич Ярослав Миколайович

Дмитренко Аліна Павлівна

Донець Світлана Іванівна

Єрмоленко Євген Ігорович

Ігнатенко Олександр Володимирович

Карабін Богдана Вікторівна

Ковальчук Андрій Андрійович

Ковальчук Ольга Володимирівна

Луценко Олена Іванівна

Луценко Роман Васильович

Литвинов Андрій Сергійович

Максимчук-Макаренко Світлана Олексіївна

Маринченко Евгеній Олегович

Мозуль Ірина Вікторівна

Морозов Сергій Олександрович

Носова Ірина Євгенівна

Перунок Олександр Миколайович

Плугіна Альона Петрівна

Полякова Анастасія Сергіївна

Рожнова Вікторія Миколаївна

Ростикус Надія Петрівна

Самусь Андрій Іванович

Самілик Валентина Іванівна

Сєрих Тетяна Миколаївна

Тищенко Людмила Іванівна

Тропак Богдан Сергійович

Тюльпа Світлана Петрівна

Усок Оксана Вікторівна

Чорноплат Ігор Олександрович

Шелудько Інна Віталіївна

Шерудило Андрій Васильович

Шерудило Марина Павлівна 

 

Діяльність

 

2014

2015

2016

 

Нормативні документи
СТАТУТ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Статут Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка


Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наукове товариство, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (далі – Університет) створюється з метою об’єднання наукової молоді університету, всебічного сприяння її науковій діяльності, збереження та розвитку інтелектуального потенціалу, реалізації професійних, творчих та інших інтересів молодих науковців, залучення їх до розв’язання важливих проблем соціально-економічного розвитку України та Сумщини.

1.2. Наукове товариство, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених є постійно діючим громадським органом при вченій раді Університету.

1.3. Наукове товариство, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, нормативними документами МОН України, Статутом Університету та цим Статутом.

1.4. Про свою діяльність Наукове товариство, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених звітує не рідше ніж раз на рік перед вченою радою Університету.

Стаття 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТМУ

2.1. Наукове товариство, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених сприяє:

професійному зростанню молодих науковців університету, допомагає у вирішенні проблем їх наукової та педагогічної діяльності;
залученню молодих учених до наукових заходів, що проводяться в Університеті та за його межами (конференції, форуми, круглі столи, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми тощо);
організації зустрічей молоді університету з провідними вченими та налагодженню співпраці із закордонними колегами;
співпраці молодих учених Університету з провідними державними та закордонними вищими навчальними закладами, науково-дослідними та академічними організаціями та установами;
інтеграції освітніх та наукових процесів, підвищенню якості наукових досліджень;
міжнародному обміну студентами, науково-педагогічними та науковими співробітниками з метою проведення спільних наукових досліджень, участі в наукових форумах, конференціях та інших заходах, стажування, обміну досвідом тощо.
2.2. Наукове товариство, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених організовує і проводить за згодою вченої ради Університету конференції молодих учених та студентів.

2.3. Наукове товариство, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених виконує роль представницького органу і здійснює захист прав наукової молоді на вченій раді Університету, висловлює думку молодих науковців з різних питань професійної діяльності.

2.4. Ініціює проведення щорічних конкурсів на кращу науково-дослідну роботу молодих учених за галузями знань. Розглядає питання про рекомендацію вченій раді Університету і вносить пропозиції щодо висунення кандидатур на здобуття стипендій, премій та грантів для молодих науковців.

Стаття 3.ЧЛЕНСТВО В ТМУ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТМУ

3.1. Членом Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету може бути співробітник університету з вищою освітою віком до 35 років або аспірант очної чи заочної форм навчання, який займається педагогічною роботою в університеті та здійснює науково-дослідну роботу.

3.2. Члени Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених користуються правом:

- обирати та бути обраним у керівні органи Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- брати участь в обговоренні всіх питань діяльності Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводить Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- представляти результати своєї наукової роботи у спеціалізованих виданнях молодих учених університету;

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених.

3.3. Член Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених зобов'язаний:

- дотримуватися Статуту Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- виконувати рішення Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- брати участь у засіданнях Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- проводити інформаційно-просвітницьку діяльність з метою популяризації діяльності Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених;

- звітувати про результати своєї наукової та дослідної роботи за рік перед Науковим товариством;

- за дорученням Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених представляти його інтереси у відносинах з іншими організаціями та установами.

3.4. Член Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених після досягнення віку 35 років автоматично вибуває з Наукового товариства, проте має право за власним бажанням стати асоційованим членом товариства або бути висунутим для набуття статусу Почесного члена Ради. Особи, які зробили вагомий внесок у розвиток науки та активно сприяють розвитку наукових студій молодих науковців, за їхньою згодою та за рішенням Правління можуть бути зарахованими до ТМУ Почесними членами. На них розповсюджуються усі права та обов’язки, що їх мають члени товариства згідно з цим Статутом. Пропозиції щодо обрання до Ради Почесного члена здійснюють загальні збори Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, голова ТМУ, відповідальний секретар, кожен член Наукового товариства особисто. Граничний вік перебування в асоційованих або почесних членах Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених – 40 років.

Стаття 4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТМУ

4.1. Для забезпечення неперервної діяльності Наукового товариства із його складу обираються рада та голова, що здійснюють свою діяльність на постійній основі.

4.2. До складу ради Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених входить голова товариства, секретар товариства та не менше одного представника від кожного факультету або інституту за поданням вченої ради факультету або інституту. Персональний склад Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених формується строком на 3 роки.

4.3. Рада Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених:

формує порядок денний загальних зборів товариства;

приймає рішення з поточних питань діяльності товариства.

4.4. Керівником Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених вважається його голова, що обирається зі складу членів товариства. Головою не може бути обраний почесний або асоційований член Наукового товариства. Голова Наукового товариства обирається на загальних зборах Товариства строком на 3 роки.

4.5. Голова Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених здійснює керівництво товариством, ініціює проведення науково-освітніх заходів, конференцій тощо, підписує прийняті радою ТМУ та загальними зборами товариства молодих учених ухвали, рішення та протоколи засідань. Для виконання зазначених завдань, за рішенням вченої ради Університету, голова ТМУ входить до складу вченої ради Університету з правом голосу. У разі відсутності голови роботою ТМУ керує призначена ним особа.

4.6. Окрім того, голова Наукового товариства, студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених:

- представляє інтереси ради Наукового товариства в усіх структурних підрозділах Університету, а також організаціях та установах в Україні та за її межами;

- виступає від імені Товариства, ініціює ухвалення та розрив угод, здійснює поточну передбачену конкретними проектами, програмами та угодами діяльність в інтересах Товариства;

- розподіляє обов'язки серед членів Наукового товаритсва;

- забезпечує планування наукової роботи Наукового товаритсва;

- затверджує тематику наукових конференцій, семінарів, симпозіумів за погодженням з науковим відділом Університету;

- головує на загальних зборах Наукового товаритсва та засіданнях ради Наукового товаритсва;

- подає на затвердження керівництва Університету склад делегацій Наукового товаритсва для участі в наукових форумах та інших заходах.

Стаття 5. ПОРЯДОК РОБОТИ І КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТМУ

5.1. Найважливіші питання роботи Наукового товаритсва (звітність, затвердження планів перспективного розвитку тощо) розглядаються на загальних зборах членів Наукового товаритсва. Збори проводяться один раз на семестр, два рази на рік.

5.2. Рішення ухвалюються загальними зборами простою більшістю шляхом відкритого голосування.

5.3. Наукове товариство на загальних зборах ухвалює річну програму діяльності та звітує колективу молодих учених і вченій раді Університету про виконання роботи раз на рік.

5.4. ТМУ розміщує інформацію про свою роботу на Інтернет-сторінці Університету.

Стаття 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТМУ

6.1. Для забезпечення ефективної діяльності Наукового товариства адміністрація університету створює усі необхідні умови (приміщення, вихід в мережу Інтернет, оргтехніку).

6.2. Фінансування програм, які пропонуються Науковому товариству після погодження з адміністрацією Університету, здійснюється за рахунок коштів Університету, доброчинних спонсорських внесків та інших джерел.

Стаття 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни до статуту можуть вноситися членами Наукового товариства, радою Наукового товариства та головою Наукового товариства на загальних зборах Наукового товариства і приймаються кваліфікованою більшістю шляхом відкритого голосування. Прийняті зміни затверджуються вченою радою Університету.

7.2. Реорганізацію або ліквідацію Наукового товариства виконують за рішенням вченої ради Університету згідно з чинним законодавством, відповідними документами МОН України та статутом Університету.

ПОЛОЖЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

Конференції

bukletprograma 500x354

«Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського»

Інформація про конференцію

На сайті розміщено доповіді учасників

Всеукраїнської  науково-практичної конференції

«Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського»

(Глухів,  25-26 лютого 2016 р.)

Статті будуть опубліковані у збірці наукових праць за матеріалами конференції   вихід якої планується до кінця 2015-2016 навчального року.

Програма конференції   –   кликнути на посилання:      &

Дизайн обкладинки програми та сертифікату Юрій  Москаленко (м. Глухів).

 

ФОТО  РЕПОРТАЖ  з конференції  Юрія Москаленка

Фото з редакції обласної регіональної газети «Неделя»

 

Увага! Наповнення матеріалів  є не завершеним, відбуватиметься їх   оновлення. 

ДОПОВІДІ

Гайдучик Дарина. Виконавські аспекти духовних творів Якова Яциневича (на прикладі "Літургії святого Іоанна Златоустого"). Студентка ІІІ курсу історико-теоретичного факультету НМАУ ім. П.І. Чайковського. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент О.В. Путятицька(м. Київ).

 

Гусарчук Тетяна Володимирівна. Тексти псалмів у драматургії духовних концертів Артемія Веделя.   

Кандидат мистецтвознавства, в.о. професора кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського (м. Київ).

Довжинець Інна Георгіївна. Орест Коваль і барокові фестивалі в Сумах: історія та сьогодення».

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музично-інструментального виконавства Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, докторант Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (м. Суми).

 

Колотуша Марія Василівна. Храми Глухова в призмі творчості Олександра Ковальова.

Студентка V курсу факультету початкової освіти Глухівського НПУ імені О. Довженка, науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Г.П. Голяка (м. Глухів).

 

Марущак Марія БогданівнаПопулярність творчості П. Демуцького крізь призму концертної діяльності капели «Думка».  

Аспірантка кафедри теорії та історії культури НМАУ ім. П. І. Чайковського (м. Київ).

 

Мироненко Анна Миколаївна. Дмитро Кашуба: феномен творчої особистості в музичному житті Глухова.

Викладач, концертмейстер Глухівської школи мистецтв імені Максима Березовського (м. Глухів)

 

Олійник Іванна.  Особливості втілення польської тематики в творчості Бориса Лятошинського.

Студентка ІІ курсу історико-теоретичного факультету, НМАУ ім. П.І. Чайковського. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, в.о. професора Таранченко О.Г. (м. Київ).

 

Рудишина Марина Миколаївна. Глинська пустинь і вікові цінності: точки перетину на Глухівщині.

Студентка IV курсу факультету початкової освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Г.П. Голяка (м. Глухів)

 

Семіон Вікторія Вікторівна. Хорова поліфонія Веделя (на матеріалі духовних концертів №1,2,3,12). 

Студентка ІІ курсу виконавсько-музикознавчого факультету ХНУМ ім. І.П. Котляревського, Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Н.М. Беліченко (м. Харків).

 

Схиигумен Амвросий (в миру Александр Валентинович  Ковач). Красота спасет мир…  Безумие погубит то, что создал Господь   (м. Суми).

 

Черторижська Марія Сергіївна. Вивчення хорової спадщини Д.С. Бортнянського в риторичному аспекті (на матеріалі духовного концерту №15 «Пріидите воспоим, людіе»).

Студентка ІІ курсу виконавсько-музикознавчого факультету ХНУМ ім. І.П. Котляревського, науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Н.М. Беліченко (м. Харків).

 

Якушко Анна Миколаївна. Виконавська майстерність Лариси Руденко в романсах Ю. Шапоріна. Особливості виконання романсу «Заклинание». Студентка V курсу факультету мистецтв НПУ імені М. П. Драгоманова.  Науковий керівник –  кандидат педагогічних наук,

старшийвикладач Мережко Ю. В(м. Київ).

 

Міжнародна інтернет-конференція «Глухівські наукові читання. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук»

 Science is organized knowledge.

Wisdom is organized life
Immanuel Kant

DSC 0159 800x533Сьомий рік поспіль Наукове товариство студентів аспірантів, докторантів та молодих учених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за підтримки ректорату університету організовує Міжнародну інтернет-конференцію «Глухівські наукові читання. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук».

Цього року конференція розпочала роботу 4 грудня урочистим відкриттям, роботою пленарного засідання та відкриттям он-лайн форуму для обговорення та обміну думками.

Варто зазначити, що такий варіант проведення конференцію дає змогу щороку розширювати «географію» конференції, а також залучати все більшу і більшу кількість учасників.

DSC 0147 800x533

Порівняно з попередніми роками, до участі у «Глухівських читаннях», окрім, звичайно, науковців із України, долучилися учені з Німеччини (Університет прикладних наук Циттау-Гьорліц), Польщі (Сілезійський університет, Білостоцький університет, Międzynarodowa wyższa szkoła logistyki i transportu), Білорусії (Мозирський державний університет імені Івана Петровича Шамякіна, Могильовський державний університет імені А. О. Кулешова,), Франції (Университет Лотарингиї), Казахстану (Карагандинський державний університеті ім. Е. Букетова) та Грузії (Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі).

Говорячи про кількість учасників конференції, до участі було подано більше 300 заявок і стільки ж тез доповідей, із якими можна ознайомитися на сайті конференції .
Не можна не зазначити, що у 2017 році до участі у роботі конференції долучилися й школярі – випускники шкіл міста Глухова, які у своїх доповідях нічим не поступалися студентам-науковцям.

Отож, наука омолоджується, розвивається, ламає кордони і стирає межі! Сподіваємось, що наступного року «Глухівські наукові читання» стануть іще масштабнішими! Запрошуємо до участі!

Заремська Іванна, керівник прес-сектору ТМУ

Збірник конференції (Частина 1, Частина 2)

 

Контакти

Телефони для довідок:

(05444) 2-33-06 – відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків,

факс (05444) 2-34-74.

(066) 513-97-77 – Благосмислов Олександр Сергійович

(099) 050-27-01 – Вишник Ольга Олександрівна

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – Пошта конференції.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги