ПОЛОЖЕННЯ про наукові школи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію довженкознавства

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію "Здоров'я дитини"

ПОЛОЖЕННЯ про електронні освітні ресурси Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію з професійної підготовки вчителів технологій

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію з української діалектології

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію інноваційних соціальних і соціально-педагогічних технологій

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію інноваційних спортивно-педагогічних технологій

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію формування фахових компетентностей майбутніх учителів біології для наукового і педагогічного супроводу сталого розвитку

ПОЛОЖЕННЯ про відправку та вивіз за кордон науково-технічної інформації працівниками, студентами, аспірантами Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації прийому іноземних гостей у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олесандра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про студентський науковий гурток та проблемну групу Глухівського національного педагогічного університету імені Олесандра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про звання „Почесний професор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка”

ПОЛОЖЕННЯ про порядок видання навчальної, методичної, нормативно-організаційної та наукової літератури у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок подання, розгляду і проведення конкурсу завдань (проектів) науково-­дослідних та дослідно­-конструкторських робіт Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну лабораторію "Іновваційні технології навчання"

ПОЛОЖЕННЯ про збірник наукових праць "Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка"

ПОЛОЖЕННЯ про дотримання принципів академічної доброчесності в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про реалізацію міжнародних проєктів, програм міжнародного співробітництва та управління коштами грантів

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників і кафедр

ПОЛОЖЕННЯ про відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок впровадження результатів науково-дослідних робіт у процес професійної підготовки фахівців у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про здійснення, облік та стимулювання наукової роботи науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (поза аспірантурою) та докторантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

ПОЛОЖЕННЯ про присвоєння вчених звань професора, доцента в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-наукову лабораторію «Довженкознавство й актуальні проблеми розвитку мовно-літературного процесу»

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-наукову лабораторію «Глухівщинознавство»: в умовах реалізації концепції Нової української школи»

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-наукову лабораторію з проблем вікової та педагогічної психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-наукову лабораторію «Сучасна підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації концепції НУШ»

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Автор : joomla блоги