VIІІ Всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st  Century Challenges in Education and Science» (14 квітня 2020 року) відбудуться у заочно-дистанційній формі (відповідно рішення Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 про продовження карантинних заходів до 24 квітня 2020 року).

Електронна версія збірника тез доповідей конференції буде розміщена на сайті університету.

ПРОГРАМА                            ЗБІРНИК ТЕЗ

Другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  в галузі «Інформаційно- комунікаційні технології в освіті» завершився на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

За результатами конкурсу студенти факультету природничої і фізико-математичної освіти КАТЕРИНА СКОРОЗВОН, ДАР’Я ПРИХОДЬКО отримали диплом ІІІ ступеня.

Вітаємо наших талановитих студентів та їхнього наукового керівника НАТАЛІЮ КУГАЙ з успішним представленням наукової роботи та зайняте 3 місце.

Бажаємо нових ідей та цікавих проєктів!

Національний фонд досліджень України формує реєстр експертів для проведення наукової та науково-технічної експертизи проєктних пропозицій, що будуть подаватися до Фонду  на  конкурс проєктів з виконання наукових та науково-технічних досліджень і розробок для отримання грантової підтримки.

Фонд запрошує всіх науковців долучитися до формування реєстру експертів. До реєстрації запрошуються  українські та іноземні вчені, які мають науковий ступінь, наукові публікації та досвід дослідницької діяльності. Оцінку проєктів експерти здійснюватимуть як на безоплатній основі, так і з оплатою за проведення експертизи, відповідно до «Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету», затверджених Наказом Міністерства соціальної політики України 20.03.2017  № 434.

Звертаємо увагу, що реєстрація як експерта не обмежує право науковця подавати проєктні пропозиції на конкурси. У цьому випадку експерт не буде залучатися до проведення експертизи проєктів у рамках конкурсу за тією ж тематикою, за якою він(вона) братиме участь у конкурсному відборі.

Реєстрація експертів здійснюється на офіційному сайті Національного фонду досліджень України за посиланням: https://grants.nrfu.org.ua/#/signIn

З усіма питаннями стосовно реєстрації експертів можна звертатися:

Начальник управління забезпечення грантової підтримки –

Поєдинок Наталія Леонідівна – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Об’єктивна та незалежна експертиза є запорукою прозорої і неупередженої  роботи Фонду, тому це наша спільна справа – сформувати базу кваліфікованих фахівців, які можуть бути потенційними експертами.

Джерело

https://nrfu.org.ua/uncategorized/ogolosheno-pro-pochatok-reyestracziyi-ekspertiv-dlya-pershogo-konkursu-nfdu/

Затверджені Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності пропонують менеджменту, професорсько-викладацькому складу та здобувачам вищої освіти об’єднатись задля досягнення спільної мети — отримання конкурентоспроможного на ринку праці випускника або перспективного молодого вченого, який у своїй роботі буде керуватись принципами дослідницької доброчесності.

Університетська система забезпечення академічної доброчесності — обов’язковий елемент внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Це твердження необхідно сприймати не як нав’язування загального шаблону для всіх внутрішніх систем забезпечення якості, а як певне керівництво до формування здорового освітнього середовища, в якому відсутні неконкурентні переваги для учасників освітньо-наукового процесу.

Наявність нормативної бази, всілякого роду кодексів та положень є необхідною умовою забезпечення дотримання основоположних принципів академічної доброчесності.

Але… «Дотримання академічної доброчесності не зводиться лише до наявності певних процедур та інших інституційних механізмів. Академічна доброчесність має бути в основі інституційної культури ЗВО, і це має бути відчутним. ЗВО має приділяти увагу доведенню цінності, політик та процедур академічної доброчесності до усіх учасників освітнього процесу» — зазначено в Методичних рекомендаціях для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми.

Із яких логічно взаємопов’язаних блоків повинна складатись університетська система забезпечення академічної доброчесності? Хто повинен здійснювати контроль та управління всією системою на загальноуніверситетському рівні та її складовими на локальному (інститутському, кафедральному) рівні?

Чи повинен у ЗВО існувати структурний підрозділ, який опікується цією проблемою? Хто несе відповідальність за порушення академічної доброчесності і хто уповноважений приймати рішення про призначення виду відповідальності за різні види порушень?

В Рекомендаціях здійснено спробу перейти від «рекламування» академічної доброчесності та просвітницької діяльності в ЗВО до певних технологічних рішень в забезпеченні якості освіти через дотримання академічної доброчесності.

Які порушення академічної доброчесності властиві освітньо-науковій діяльності у ЗВО та хто і в якій мірі повинен відповідати за ці порушення академічної?

На перший погляд основна мета запропонованих Національним агентством Рекомендацій — відповісти на ці питання. Та насправді університетська система забезпечення академічної доброчесності покликана попередити порушення, а не боротись з його наслідками.

Усвідомлення цієї тези стане основою створення успішної університетської системи забезпечення академічної доброчесності.

Джерело інформації за посиланням

14

COMPETITION IS ANNOUNCED

among teachers, lecturers, associate professors, professors and administrative staff to participate in the programme of Erasmus + academic mobility

in Ondokuz May?s University (OMU), Turkey

in 2019-2020

In order to deepen international contacts and increase the authority of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university for entering the world educational space and for complying with the Erasmus+ Mobility Project KA107the competitive selection of candidates for teachingand trainingas thepart of ErasmusAgreement according to the international cooperation with Ondokuz May?s Universityis being continued.

Duration of the program: 5 days for teaching+ 2 days for traveling, between9 - 13March 2020 or 13-17 Aprile.

Number of vacancies 1.

The participation is funded by EU in the framework of the Erasmus+ Grant Programme.

The required documents for application must be submitted by e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. till January 3th, 2020:

1) - completed application form of the competitionhttps://drive.google.com/file/d/1FGS6Kj3FP5dSghOCNsZSS-cwWuiwRuik/view?usp=sharing;

- CV (resume)https://drive.google.com/file/d/140XmA1IjqW6Q5v7BDuEAYxDA_HKnUiHb/view?usp=sharing;

- certificate confirming the level of English (at least B2) or Language Assessment Sheethttps://drive.google.com/open?id=1zqUedBvqEUqzn8G79TP2ijiMJ7yqNrO6;

- the list of publications during the last 5 years (Scopus, Web of Science);

- the copy of foreign passport.

2) The applicants must arriveon January 8th, 2020 at 13.00 at room  49 (building 2) for an interview. The applicants will be selected by the following criteria:

Selection criteria for teaching subjects

Information

Score

1.                  

Proficiency in English

B1

+10

B2 

+20

С1 and above

+25

2.                  

Teaching courses in English at University

Yes/No

+15/0

3.                  

Coordinator of Erasmus+ on the Faculty

Yes/No

+5/0

4.                  

Scientific supervisor of foreign student(s)

Yes/No

+10/0

5.                  

Scientific degree

Dr

+8

PhD

+5

6.                  

Academic rank

Prof.

+8

Assoc. Prof.

+5

7.                  

h-index

1-3

+5

4 and above

+8

8.                  

Previous experience of participating in the Exchange Programmes

firstly

+6

1-3

0

3 and above

-10

9.                  

Disabilities

Yes/No

+10/0

10.           

Displaced person

Yes/No

+5/0

Totally

 

100

Відповідно до наказу МОН №1213"Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних" Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка має доступ до міжнародних електронних баз даних Scopus та Web of Science!

Доступ до БД Scopus та Web of Science надається через зовнішню IP-адресу університету (з будь-яких комп'ютерів корпусів №1,№2,№4) за наступними посиланнями:

11  12

1   4

COMPETITION IS ANNOUNCED

among students

to participate  in the programme of Erasmus + academic mobility

in Afyon Kocatepe University(AKU), Turkey

in 2019-2020

In order to deepen international contacts and increase the authority of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university for entering the world educational space and for complying with the Erasmus+ Mobility Project KA107 the competitive selection of candidates for teaching and training as the part of Erasmus Agreement according to the international cooperation with Afyon Kocatepe University is being continued.

A number of positions in the programme of study – 1 (AKU).

Duration of the program: 5 months.

The participation will be funded by EU in the framework of the Erasmus+ Grant Programme.

The required documents for application must be submitted by e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. till December15th, 2019:

1)- completed application form of the competition

https://drive.google.com/file/d/174jYzuEp8y6-LPuK_I5L3y4Jdn80HPKJ/view?usp=sharing;

- CV  (resume) https://drive.google.com/file/d/140XmA1IjqW6Q5v7BDuEAYxDA_HKnUiHb/view?usp=sharing;

- certificate confirming the level of English (at least B2) or Language Assessment Sheet https://drive.google.com/open?id=1zqUedBvqEUqzn8G79TP2ijiMJ7yqNrO6;

- the reference (information) on the average student's point (mark) from the dean's office;

- the copy of a foreign passport.

2) The applicants must arrive on December 16th, 2019at 14.00 at room  49(building 2) for an interview.

The applicants will be selected by the following criteria:

Selection criteria for students (studying/training)

Information

Score

1

Proficiency in English

B1

+10

B2 

+20

С1 and above

+30

2

Average student`s point according to the dean`s office data

90 and above

+15

70-89

+10

69 and below

-5

3

Mentor of foreign student(s)

Yes/No

+10/0

4

Faculty coordinator of Student Center of Academic Mobility

Yes/No

+5/0

5

Previous experience of participating in Mobility Exchange Programmers

firstly

+10

1-3

0

3 and above

-10

6

Disabilities

Yes/No

+15/0

7

Displaced person

Yes/No

+15/0

 

Totally

 

100