З метою захисту національних iнтеpeciв i підвищення міжнародного авторитету України, розвитку рівноправних міжнародних зв'язків України в науковій, науково-технічній та інноваційній сфері, а також блокування можливих кроків російської сторони, спрямованих на використання наукових заходів для легітимізації анексії Російською Федерацією АР Крим й інтерпретування їx як пряме або непряме визнання будь-якої зміни статусу АР Крим i м. Севастополь, просимо при підготовці та проведенні наукових заходів взяти до уваги, врахувати та довести до відома працівників зазначену інформацію.

Детальніше за посиланням.

«Європейська ліга професійного розвитку» (ELPD) разом з Економічним Університетом у місті Краків та Малопольською школою державного управління м. Краків організовує міжнародне науково-педагогічне онлайн-стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників. 
Дати проведення стажування: 01 березня - 26 березня 2021 року.
На всіх учасників стажування чекають цікаві вебінари від польських колег. Стажування надасть нові теоретичні знання, можливість опанувати новітні унікальні методики та набути досвід викладацької діяльності. Пройти навчання та отримати цінні знання від цікавих лекторів – основна ціль стажування. Стажування організоване за допомогою програмного комплексу ZOOM з перекладом онлайн-конференцій на українську мову.
Економічним Університетом у місті Краків кожному учаснику після проходження стажування буде виданий сертифікат про проходження міжнародного стажування тривалістю  120 годин.
 РЕЄСТРАЦІЯ ТА ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ 
Додаткова інформація за телефоном: +38063 333 9152

30 грудня 2020 року о 14.00 год. в конференцзалі відбудеться засідання вченої ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про підсумки науково-дослідної роботи Глухівського НПУ ім. О. Довженка за 2020 рік, шляхи її подальшого розвитку й удосконалення.

Доповідач: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Луценко Г.В.

Співдоповідач: голова комісії Грудинін Б.О.

2. Про затвердження Правил прийому до Глухівського НПУ ім. О.Довженка у 2021р. та Правил прийому ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О.Довженка» у 2021 р.

Доповідачі: відповідальний секретар приймальної комісії Литвинов А.С.; відповідальний секретар приймальної комісії ВСП Земка О.В.

3. Різне:

3.1. Про стан підготовки звіту-самоаналізу та спроможність  кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій до проходження акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта  (Будівництво)» ОС Бакалавр  (на виконання ч. 6 ст. 7 Закону України «Про освіту», Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 11.07.2019 №977).

Доповідач: гарант ОПП «Професійна освіта  (Будівництво)» Литвинова Н.В.

Співдоповідачі: декан факультету технологічної і професійної освіти Грудинін Б.О., керівник навчального відділу Зенченко Т.Ф.

3.2. Про присвоєння вченого звання доцента Термосі І.О. по кафедрі психології та соціальної роботи та Вишник О.О. по кафедрі теорії і методики початкової освіти.

Доповідач: учений секретар Кухарчук І.О.

3.3. Про порушення клопотання перед МОН України щодо створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації  Базиля Сергія Михайловича на здобуття наукового степеня доктора філософії за темою «Формування інформатичної компетентності  майбутніх педагогів професійного навчання у закладах вищої освіти» з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Доповідач: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Луценко Г.В.

3.4.  Про затвердження Плану міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2021 році та  наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки  у 2021 році (на виконання листів ДНУ «Інститут модернізації  змісту освіти» МОН України від 20.10.2020№221/10-2175  та від 04.09.2020 р. № 22.1/10-1748).

Доповідач: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Луценко Г.В.

3.5. Про рекомендацію до друку та розміщення на офіційному веб-сайті збірника наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, №43, Випуск 2, 2020р.

Доповідач: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Луценко Г.В.

3.6. Про уточнення теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспірантці 2-го року навчання Протасовій Альоні Сергіївні.

Доповідач: завідувач аспірантури Ткаченко Н.М.

 

Усіх, хто перебуває за межами Глухова та немає можливості бути присутніми в приміщенні конференцзали, просимо долучитися до засідання вченої ради через Zoom за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/83223005287?pwd=aEhrSkJCWVpzUCtNblZvWE5KZEpUZz09

Ідентифікатор конференції: 832 2300 5287

Код доступу: 029424