30 грудня 2020 року о 14.00 год. в конференцзалі відбудеться засідання вченої ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про підсумки науково-дослідної роботи Глухівського НПУ ім. О. Довженка за 2020 рік, шляхи її подальшого розвитку й удосконалення.

Доповідач: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Луценко Г.В.

Співдоповідач: голова комісії Грудинін Б.О.

2. Про затвердження Правил прийому до Глухівського НПУ ім. О.Довженка у 2021р. та Правил прийому ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О.Довженка» у 2021 р.

Доповідачі: відповідальний секретар приймальної комісії Литвинов А.С.; відповідальний секретар приймальної комісії ВСП Земка О.В.

3. Різне:

3.1. Про стан підготовки звіту-самоаналізу та спроможність  кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій до проходження акредитації освітньо-професійної програми «Професійна освіта  (Будівництво)» ОС Бакалавр  (на виконання ч. 6 ст. 7 Закону України «Про освіту», Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 11.07.2019 №977).

Доповідач: гарант ОПП «Професійна освіта  (Будівництво)» Литвинова Н.В.

Співдоповідачі: декан факультету технологічної і професійної освіти Грудинін Б.О., керівник навчального відділу Зенченко Т.Ф.

3.2. Про присвоєння вченого звання доцента Термосі І.О. по кафедрі психології та соціальної роботи та Вишник О.О. по кафедрі теорії і методики початкової освіти.

Доповідач: учений секретар Кухарчук І.О.

3.3. Про порушення клопотання перед МОН України щодо створення разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації  Базиля Сергія Михайловича на здобуття наукового степеня доктора філософії за темою «Формування інформатичної компетентності  майбутніх педагогів професійного навчання у закладах вищої освіти» з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Доповідач: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Луценко Г.В.

3.4.  Про затвердження Плану міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2021 році та  наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки  у 2021 році (на виконання листів ДНУ «Інститут модернізації  змісту освіти» МОН України від 20.10.2020№221/10-2175  та від 04.09.2020 р. № 22.1/10-1748).

Доповідач: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Луценко Г.В.

3.5. Про рекомендацію до друку та розміщення на офіційному веб-сайті збірника наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, №43, Випуск 2, 2020р.

Доповідач: проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Луценко Г.В.

3.6. Про уточнення теми дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспірантці 2-го року навчання Протасовій Альоні Сергіївні.

Доповідач: завідувач аспірантури Ткаченко Н.М.

 

Усіх, хто перебуває за межами Глухова та немає можливості бути присутніми в приміщенні конференцзали, просимо долучитися до засідання вченої ради через Zoom за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/83223005287?pwd=aEhrSkJCWVpzUCtNblZvWE5KZEpUZz09

Ідентифікатор конференції: 832 2300 5287

Код доступу: 029424

image15.12.2020

Запрошуємо до участі у роботі  Всеукраїнського науково-методичного семінару «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» у рамках проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Монне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Дата проведення: 15 грудня 2020 року.

Інформаційний лист

Програма семінару

15.12.2020.1

15 грудня 2020 року відбувся всеукраїнський науково-методичний семінар «Методика викладання європейської інтеграції» у рамках проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, який реалізовується в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка (академічний координатор Олена Чумаченко).

У зв’язку з дотриманням протиепідемічних заходів через пандемію COVID-19 спілкування проходило в онлайн-режимі на ZOOM платформі.

Мета семінару – обговорення досвіду застосування методів навчання європейської інтеграції учасниками заходу, поєднання власних освітніх практик із зарубіжним досвідом, набуття практичних знань про педагогічні навички для викладання різних аспектів європейської інтеграції.

З вітальним словом від імені ректора до учасників семінару звернулась Галина Кузнецова, кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Глухівського НПУ ім. О.Довженка, яка, зокрема, зазначила, що модуль „Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність” має розв’язати проблему недостатньої обізнаності молоді про ЄС як політичного актора та сприятиме вихованню педагогічної культури студентів у сфері формування й просування досвіду ЄС у впровадженні міжнародної безпеки.

До учасників звернувся Петро Крайнік, експерт Національного Офісу Еразмус+ напряму ім. Жана Моне, який привітав Університет з початком реалізації проєкту та підкреслив важливість теми, обраної для заходу.

Скеровувала роботу теоретичної частини семінару модератор Олена Чумаченко, кандидат історичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Виступи спікерів почалися з доповіді голови правління Української асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції (APREI) Ірини Сікорської про «Teaching activity» як особливу викладацьку діяльність в рамках проєктів Еразмус+ напряму ім. Жана Моне.

Про актуальність теми семінару свідчить значна кількість спікерів з різних куточків України, які виголосили високопрофесійні й змістовні доповіді з питань методики викладання різних аспектів європейської інтеграції, а також охоче ділилися досвідом реалізації проєктів Еразмус+. Географія учасників досить репрезентативна: це науково-педагогічні працівники Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, Національної академії державного управління при Президентові України, ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та інших. Детальніше з тематикою доповідей можна ознайомитися за посиланням (Програма семінару).

У ході тренінгового заняття як складової частини семінару модератор Андрій Гриценко, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського НПУ ім. О. Довженка організував дискусію з проблемних та актуальних питань на тему «Розвиток української освіти в умовах європейської інтеграції: досягнення і недоліки».

Понад 70 учасників семінару шляхом голосування з-поміж чотирьох можливих напрямків дискусії обрали найактуальнішим обговорення питання «Цифровий розвиток освіти України в контексті євроінтеграційних процесів».

15.12.2020

В результаті проведеної дискусії учасниками семінару було напрацьовано ряд пропозицій:

  • Активно розробляти та упроваджувати навчальні дисципліни з питання європейської інтеграції в системі фахової підготовки майбутніх учителів;
  • Звернутись до органів управління освіти і науки з пропозицією ширшого впровадження до освітньої підготовки учнів закладів загальної середньої освіти навчальних факультативних курсів з питання європейської інтеграції;
  • Широко впроваджувати інформаційно-комунікаційні та цифрові технології до освітнього процесу закладів освіти для ефективної організації змішаного навчання в умовах світової пандемії COVID-19;
  • Активно використовувати інтерактивні методи навчання як найефективніші в ході викладання у закладах освіти курсів з європейської інтеграції;
  • Регулярно проводити серії всеукраїнських науково-методичних семінарів «Методика викладання європейської інтеграції» в 2021-2022 роках.
  • Запроваджувати тренінгові програми з питань європейської інтеграції в системі фахової підготовки майбутніх учителів.

Отже, в ході проведеного 15 грудня 2020 року всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика викладання європейської інтеграції» його учасники здобули знання й досвід, який вони зможуть використовувати в своїй викладацькій діяльності, а також для вдосконалення своїх професійних навичок викладання відповідно до сучасних вимог до засвоєння матеріалів з питань європейської інтеграції.

09.12.2020

Під'єднатися до конференції можна за посиланням Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82110017608?pwd=MjlVODV2VWdabmZHTVV1N0FsRDFSZz09

Ідентифікатор конференції: 821 1001 7608
Код доступу397976

Програма конференції

Збірник конференції

25.11.2020

Програма семінару

Підключитися до семінару Zoom
Ідентифікатор конференції: 836 5346 5921
Код доступа: 1111

 


26.11.2020

Програма семінару

Матеріали регіонального семінару

 

 

Під"єднатися до конференції Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84144736067?pwd=Y0RqbERzNlJEdjd2ZndLbHN4Qk1YUT09

Ідентификатор конференції: 841 4473 6067
Код доступа: 5nWyFe