15 – 16 лютого 2018 року в Глухівському національному педагогічному університеті відбулася ІУ Всеукраїнська інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Актуальні проблеми дошкільної освіти: перспективи, інновації, розвиток», високий рівень якої традиційно забезпечили викладачі кафедр дошкільної педагогіки і психології та теорії і методики дошкільної освіти.
Із вітальним словом до присутніх звернулися проректор із наукової роботи та міжнародних зв’язків, кандидат педагогічних наук, доцент В.П. Зінченко, завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології, доктор педагогічних наук, професор Т.О. Пономаренко та завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент І.В. Корякіна.

Науковці-початківці, які подали більше 300 статей і представили різні ВНЗ України, плідно працювали на пленарному та секційних засіданнях, розглядаючи питання теоретико-методологічних засад становлення й розвитку дошкільної освіти, інноваційних технології в теорії та практиці дошкільної освіти, управління якістю дошкільної освіти, використання зарубіжного досвіду дошкільної освіти в теорії та практиці українського дошкілля.

У роботі конференції взяли участь науковці, студенти, аспіранти з різних ВНЗ України, зокрема представники з Бердянського державного педагогічного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Маріупольського державного університету, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, Полтавського інституту економіки і права Університету «Україна», Рівненського державного гуманітарного університету, Сумського ОІППО, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Херсонського державного університету, студентка ВКНЗСОР «Путивльський педагогічний коледж імені С.В. Руднєва», а також вихователі закладів дошкільної освіти.

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

1. Особа Тетяна «Особливості патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Івах Світлана Михайлівна.
2. Алексеєва Наталія «Наступність у роботі дошкільної та початкової ланок освіти», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри виховних технологій та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Коломієць Наталія Андріївна.
3. Банак Віталій «Особливості впливу гаджетів на розвиток дітей», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент кафедри теоретичної та консультативної психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Лупійко Людмила Василівна.
4. Полякова Аліна «Використання мнемотаблиць в організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку в природі», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка Карапузова Ірина Валеріївна.
5. Головко Вікторія «Впровадження інноваційних технологій в закладі дошкільної освіти неповного дня центру обдарованої дитини «унікум», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка Кошель Анна Павлівна.
6. Гавриш Інна «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами художнього краєзнавства», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Матвієнко Світлана Іванівна.
7. Коваленко Олена «Формування основ естетичної культури у дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з картинами європейських та українських художників», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти ГНПУ ім. О. Довженка Корякіна Ірина Вікторівна.
8. Чиж Тетяна «Проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології ГНПУ ім. О. Довженка Тітаренко Світлана Анатоліївна.
9. Охріменко Оксана «Педагогічні умови формування соціальної компетентності в дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної педагогіки і психології ГНПУ ім. О. Довженка Пономаренко Тетяна Олександрівна.
10. Шиман Марина «Використання дидактичних ігор у процесі формування знань про тварин у дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології ГНПУ ім. О. Довженка Марєєва Тетяна Вікторівна.
11. Ткаченко Ганна «Особливості впровадження інноваційних технологій у практику роботи закладів дошкільної освіти», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти ГНПУ ім. О. Довженка Куліш Інна Дмитрівна.
12. Масюк Катерина «Розвиток художньо-творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку у процесі моделювання національно-етнічного середовища в закладі дошкільної освіти», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти ГНПУ ім. О. Довженка Заїка Олена Яківна.
13. Безделова Наталія «Загартування організму дітей дошкільного віку на заняттях з плавання», науковий керівник –кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти ГНПУ ім. О. Довженка Лісневська Наталія Валентинівна.

На секційних засіданнях продовжилось обговорення актуальних проблем дошкільної освіти.
Підводячи підсумки заходу, керівники секцій дійшли висновку, що студенти ВНЗ України розкрили високий науковий потенціал, про що свідчить різноаспектність досліджень, якість підготовки, творчий підхід та власна позиція щодо обраної теми.

Автор : joomla блоги