Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка відповідно до Закону України “Про вищу освіту” оголошує конкурс на заміщення вакантних посад.

 

По кафедрі дошкільної педагогіки і психології: старший викладач (к.н.) – 2 ш.о.; старший викладач – 1 шт. од.

По кафедрі теорії і методики дошкільної освіти: професор – 1 шт. од.; доцент – 1 шт. од.; старший викладач (к.н.) – 2 шт. од.

По кафедрі безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини: старший викладач (к.н.) – 1 шт. од.; асистент – 3,5 шт. од.

По кафедрі педагогіки і психології початкової освіти: доцент – 2,3 шт. од.; асистент – 1 шт. од.

По кафедрі теорії і методики початкової освіти: професор – 2 ш.о.; доцент – 1,75 шт. од.; старший викладач (к.н.) - 1шт. од.; асистент – 1 шт.од.

По кафедрі педагогіки та менеджменту освіти: професор – 1 шт. од.; старший викладач (к.н.) – 2 шт. од.

По кафедрі технологічної і професійної освіти: доцент – 1 ш.о.; старший викладач (к.н.) -2 шт. од.; старший викладач – 1 шт. од.

По кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій: професор -1 шт. од.; доцент - 1 шт. од.; старший викладач (к.н.) – 1 шт. од.; асистент – 2 шт. од.

По кафедрі професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва: професор – 1 шт. од.; доцент – 1 шт. од.; старший викладач (к.н.) – 1 шт. од.

По кафедрі фізико-математичної освіти та інформатики: доцент – 1 шт. од.; асистент- 1 шт. од.

По кафедрі біології та основ сільського господарства: доцент – 1 шт. од.; асистент – 1 шт. од.;

По кафедрі теорії і методики викладання природничих дисциплін: доцент – 2 шт.од.; асистент – 2 шт. од.

По кафедрі соціальної педагогіки і соціальної роботи: старший викладач (к.н. )–1шт. од.; старший викладач – 1 шт. од.; асистент – 2 шт. од.

По кафедрі психології: старший викладач (к.н.) – 1 шт.од.; асистент – 3 шт. од.

По кафедрі теорії і методики фізичного виховання: професор – 0,5 шт. од.; старший викладач (к.н.) – 1 шт. од.; старший викладач – 0,7 шт. од.; асистент – 8, 3 шт. од.;

По кафедрі української мови, літератури та методики навчання: старший викладач (к.н.) – 1,5 шт. од.; асистент – 1,5 шт. од.

По кафедрі іноземних мов та методики викладання: доцент – 1,3 ш.о.; старший викладач (к.н.) – 2 шт. од; асистент – 2 шт. од.

По кафедрі педагогіки та менеджменту освіти: завідувач кафедри ( професор) – 1 шт. од.

По кафедрі фізико-математичної освіти та інформатики:             завідувач кафедри (професор) – 1 шт. од.

По кафедрі біології та основ сільського господарства: завідувач кафедри (професор) – 1 шт. од.

По кафедрі теорії і методики фізичного виховання:  завідувач кафедри (професор) – 1 шт. од.;

По кафедрі іноземних мов та методики викладання: завідувач кафедри (професор) – 1 шт. од.

Декан факультету дошкільної освіти – 1 ш.о.

Для участі у конкурсі допускаються особи – громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту за фахом, науковий ступінь доктора, кандидата наук, вчене звання доцента, професора і стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж 3 роки.

Термін подання документів - 10 днів з дня опублікування оголошення.

Перелік документів, які подаються на конкурс – заява, особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії документів про вищу освіту, що відповідає напряму підготовки (спеціальності); наукові ступені і вчені звання, список друкованих і наукових праць, завірений в установленому порядку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, посвідчення про підвищення кваліфікації. Документи подаються відповідно до вимог, зазначених у Порядку проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та укладення з ними трудових договорів (контрактів).

Документи надсилати на адресу: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (відділ кадрів) вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумської області, 41400

Автор : joomla блоги