Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка відповідно до Закону України “Про вищу освіту” оголошує конкурс на заміщення вакантної посади.

По кафедрі професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва: завідувач кафедри (професор) – 1 шт. од.

Для участі у конкурсі допускаються особи – громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту за фахом, науковий ступінь доктора, кандидата наук, вчене звання доцента, професора і стаж науково-педагогічної роботи не менше ніж 3 роки.

Термін подання документів -  2 тижні з  дня опублікування оголошення.

Перелік документів, які подаються на конкурс – заява, особовий листок з обліку кадрів, автобіографія,  копії документів про вищу освіту, що відповідає напряму підготовки (спеціальності); наукові ступені і вчені звання, список друкованих і наукових праць, завірений  в установленому порядку, копії паспорта,  ідентифікаційного коду, посвідчення про підвищення кваліфікації. Документи подаються відповідно до вимог, зазначених у Порядку проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та укладення з ними трудових договорів (контрактів).

Документи надсилати на адресу:     Глухівський національний педагогічний     університет імені Олександра Довженка (відділ кадрів) вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів, Сумської області, 41400

Автор : joomla блоги