Наказ МОН України №1392 від 09.11.2020 року «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року №1064 (із змінами), від 28 вересня 2020 року №1198, 21 жовтня 2020 року №1287»

Здобувач ступеня доктора філософії: Каганцова Тетяна Миколаївна

 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки

Тема дисертації:

Професійний розвиток керівників гуртків фізико-математичного спрямування закладів позашкільної освіти в системі післядипломної освіти

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.005:

Голова ради:

  1. Курок Віра Панасівна, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

  1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
  2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

  1. Бирка Маріан Філаретович – д.пед.н., доцент, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.
  2. Подопригора Наталія Володимирівна – д.пед.н., професор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду 

Анотація дисертації 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Дисертація

Відгук опонента Бирки М.Ф.

Відгук опонента Подопригори Н.В.

Наказ про видачу диплома

 

Дата, час та місце проведення захисту: 25 лютого 2021 року о 15:00,

за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 41400

 

Автор : joomla блоги