Наказ МОН України №1392 від 09.11.2020 року «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2020 року №1064 (із змінами), від 28 вересня 2020 року №1198, 21 жовтня 2020 року №1287»

Здобувач ступеня доктора філософії: Шевченко Людмила Миколаївна

 

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Тема дисертації:

Підготовка майбутніх вчителів початкової освіти із застосуванням хмарних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.006:

Голова ради:

  1. Курок Віра Панасівна, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Рецензенти:

  1. Ковальчук Василь Іванович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
  2. Луценко Григорій Васильович, д.пед.н., професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Опоненти:

  1. Литвинова Світлана Григорівна – д.пед.н., старший науковий співробітник, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
  2. Сущенко Лариса Олександрівна – д.пед.н., доцент, Запорізький національний університет.

 

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Анотація дисертації 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Дисертація

Відгук опонента Литвинової С.Г.

Відгук опонента Сущенко Л.О.

Наказ про видачу диплома

 

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 25 лютого 2021 року об 11:00,

за адресою: Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24, 41400

 

Автор : joomla блоги