16 травня 2019 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (за адресою: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24).

На порядку денному:

11.00

  1. Захист дисертації Кошука Олександра Богдановича на тему «Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 ‒ теорія і методика професійної освіти (автореферат, дисертація).

Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Вікторова Леся Вікторівна, завідувач кафедри соціальної роботи та інформаційних технологій в освіті Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Офіційні опоненти:

  • доктор педагогічних наук, професор Манько Володимир Миколайович, головний науковий співробітник науково-організаційного центру Національної академії Служби безпеки України (відгук);
  • доктор педагогічних наук, професор Нагаєв Віктор Михайлович, професор кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (відгук);
  • доктор педагогічних наук, професор Грітченко Анатолій Григорович, професор кафедри професійної освіти та технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (відгук).

14.00

  1. Захист дисертації Павлової Олени Генадіївни «Педагогічні умови формування професійної мотивації до педагогічної діяльності в майбутніх учителів початкових класів», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат, дисертація).

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Бєляєв Сергій Борисович, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія».

Офіційні опоненти:

  • доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України Вашуленко Микола Самійлович, професор кафедри теорії та методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (відгук);
  • кандидат педагогічних наук Юрченко Оксана Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель початкових класів Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 (відгук).

 

Автор : joomla блоги