19 грудня 2019 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (за адресою: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24).

На порядку денному:

11.00

Захист дисертації Медвідь Юлії Іванівни на тему: «Формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат, дисертація).

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент Луценко Григорій Васильович, завідувач кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Лодатко Євген Олександрович, професор кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (відгук);

кандидат педагогічних наук, доцент Білоус Тетяна Львівна, доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ (відгук).

13.00 

Захист дисертації Самілик Валентини Іванівни на тему: «Фoрмування гoтoвнoстi майбутнiх учителiв бioлoгiї до природоохоронної діяльності в прoцесi прoфесiйнoї пiдгoтoвки», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (автореферат, дисертація).

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Рудишин Сергій Дмитрович, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Офіційні опоненти: 

доктор педагогічних наук, доцент Скиба Юрій Андрійович, головний науковий співробітник відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України (відгук);

кандидат педагогічних наук, доцент Зосименко Оксана Вікторівна, завідувач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (відгук).

Автор : joomla блоги