14 березня 2019 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (за адресою: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24).

 На порядку денному:

11.00 

1. Захист дисертації Луценко Галини Василівни на тему: «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів в умовах проектно орієнтованого навчання», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (автореферат, дисертація)

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Тарасенкова Ніна Анатоліївна, завідувач кафедри математики та методики навчання математики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Офіційні опоненти: 

доктор педагогічних наук, професор Лузан Петро Григорович, головний науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (відгук) ;

доктор педагогічних наук, професор Чашечникова Ольга Серафимівна, професор кафедри математики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; (відгук)

доктор педагогічних наук, професор Дутка Ганна Яківна, проректор з навчально-методичної та виховної роботи Львівського інституту економіки і туризму. (відгук)

14.00  

2. Захист дисертації Кондратенко Тетяни Володимирівни на тему: «Формування економічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. (автореферат, дисертація)

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Курок Віра Панасівна, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Офіційні опоненти: 

доктор педагогічних наук, професор Грітченко Анатолій Григорович, професор кафедри професійної освіти та технологій за профілями Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; (відгук)

кандидат педагогічних наук, доцент Антонець Анатолій Вікторович, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії. (відгук)

Автор : joomla блоги